ref: refs/heads/v3.0
dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

Etiket: AHLAK

İSLAM AHLAKI ❖       Ahlak: İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan mânevî nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya konan iradeli davranışlar bütünü; bunlarla ilgili ilim dalıdır. ❖       Ahlak, davranış düzenidir. ❖       Ahlaki fiiller için iyi ve kötü sıfatı kullanılır. ❖       Nazari Ahlak (teorik, kurumsal) ❖       Ameli Ahlak (pratik, uygulamalı)...
01.09.2021

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 3. Grup