dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

Etiket: Haricilik

Haricilik Müslümanlar arasında çıkan ilk itikadi fırkadır. ♦ Kendilerine kafirlerden uzaklaşanlar anlamında Havâric demişlerdir. ♦ Hurkus bin Züheyr, ilk Harici lideridir. ♦ Haricilikte Nehrevan Savaşı önemlidir. ♦♦♦ Bedevi kökenli radikal fırkadır. ♦ Görüşleri: ♦ Büyük günah işleyen İslam dışına çıkmış olur. ♦♦♦ Amel imandan bir cüzdür. Kur’an mahluktur. ♦ Ru’yetullah...
31.08.2021