dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

İslam Ahlakı

İSLAM AHLAKI Ahlaki Rölativizm: (ahlaki görecelik ) ( Rövanşta göreceksin) Davranış düzenleri arasında makul bir tercih yapılamayacağını iddia eden,insanların bütün kararlarının nihai olarak eşdeğer olduğunu savunan tavırdır. Ahlaki şuur,insanın kendi kendisinin ve diğer insanların hatta kainatın önemini fark etmesiyle başlar. Akıl rivayet ve verileri belli kriterler çerçevesinde önce tasnif eder....
19.09.2021
İSLAM AHLAKI ❖       Ahlak: İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan mânevî nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya konan iradeli davranışlar bütünü; bunlarla ilgili ilim dalıdır. ❖       Ahlak, davranış düzenidir. ❖       Ahlaki fiiller için iyi ve kötü sıfatı kullanılır. ❖       Nazari Ahlak (teorik, kurumsal) ❖       Ameli Ahlak (pratik, uygulamalı)...
01.09.2021

2024 DHBT VIP Hazırlık Paketi