dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

DHBT Ders Notları

2020 yılı DHBT Ortaöğretim (Lise) -Önlisans- Lisans Çıkmış Sorular akılda kalan soru ve cevaplar yazımızda… 2020 DHBT Ortaöğretim (Lise) -Önlisans- Lisans Çıkmış Sorular akılda kalan soru ve cevaplar 11 Nisan 2021’de yapılan 2020 DHBT Ortaöğretim Çıkmış Sorular HADİS İÇİN YOLCULUK : RİHLE MARTİN LUTHER : ESKİ AHİTİ KABUL ETMİYOR EŞARİLERİN...
30.10.2021
Biz  dhbtokulu olarak Diyanet alımlarından sizlere yardımcı olmak için çıkmış soruları derledik. işte Diyanet DHBT Mülakatlarında Çıkmış 1001 Soru & Cevap 1) Ameli Mezhep imamları? imamı Azam Ebu Hanife, imamı Şafii, imamı Malik, Ahmed ibni Hanbel 2) itikadi mezhep imamları? imamı Maturidi ve imamı Eş’ari 3) Mezhep imamlarının isimleri? Numan...
10.10.2021
İmam olmayı düşünenler nasıl olacakları ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. İmam olmayı düşünenlerin öncelikle imam hatip lisesinde mezun olması gerekmektedir. Bunun dışında düz liseden mezun olanların ise ilahiyat bitirmesi gerekmektedir. İmam nasıl olunur? İmam olmanın şartları nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar. İmam atamaları, Diyanet işleri tarafından yapılmaktadır. Kişilerin imam olabilmeleri...
25.09.2021
2022 DHBT Fıkıh Bilgisi 580 Soru Cevap 1) İbadetin çeşitlerini sayınız? 1:Bedenî, 2: Malî, 3: Hem bedeni hem mali ibadetler 2) Mükellef kimdir? İslam dininin emirlerini yapmak yasaklarından kaçmakla yükümlü Müslüman ,Âkil, ve Bâliğ kimselerdir 3) Ef’âl–i mükellefini sayınız? Farz, vacip, sünnet, müstehap(mendub), mübah, haram ,mekruh, müfsid 4) Hades nedir?...
23.09.2021
DHBT SİYER SORU CEVAP 1. Peygamberimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor? Mekke’de doğdu. E\li yaşından sonra Medine’ye hicret etti. Şimdi Medine’de “Ravza- i Mütaharra” sındadır. 2. Peygamberimizin kaç adı vardır? Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud. 3. Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir?Hazret-...
23.09.2021
Fıkıh nedir: Bir şeyi bilmek, iyi te tam anlamak, iç yüzünü ve inceliklerini kavramak demektir. Füru-i fıkıh : Şer’i delillerden elde edilen fıkhi hükümleri sistematik tarzda elde alan dalına denir Usul-i fıkıh : Delillerden hüküm elde metodunu inceleyen dalına denir. İstihsan : Müctehidin bir meselede, özel bir delil sebebiyle, o...
23.09.2021
TANRI TASAVVURLARI # Politeizm ~ Çok tanrıcılık # MonoTeizm ~ Tek tanrıcılık # Panteizm ~ Her şey tanrıdır # Panenteizm ~ Her şey tanrıdadır # Deizm ~ Emekli tanrı # Henoteizm ~ Birçok tanrı içinde Tek tanrı ► Mudelles:Ravinin şeyhinden isitmedigi halde işitmiş izlenimi uyandirarak naklettigi hadis. ► Luka İncili...
22.09.2021
HZ. MUHAMMEDİN HAYATI 1) Haram aylar hangileridir ? Muharrem,Recep,Zilkade,Zilhicce. 2) Mekkede kurulan en önemli panayırlar hangileridir? Ukaz, Mecenne, Zülmecaz. 3) Panayırlarda okunan en güzel 7 şiire verilen isim nedir? Muallakatus seb’a (Yedi askı ). 4) Bedevi ne demektir? Konar göçer hayatlarını çadırlarda geçirenlere denir. 5) Hadari ne demektir? Şehirlerde yaşayanlara...
22.09.2021
NAMAZ 100 SORU CEVAP S. 1- Önceki dinlerde namaz ibadeti var mıydı? C.1-Namaz ibadeti sadece Muhammed ümmetine has olmayıp önceki dinlerde de bulunmaktaydı (İlmihal,1 ,T,D,V,s,219) S. 2- Namaz ne zaman farz kılınmıştır? C.2- İlk vahyin sonrasındaki fetret döneminden sonra namaz farz kılınmıştır, (a,g,e,s,219) S. 3- Beş vakit namaz ne zaman...
22.09.2021
DİN ÖĞRETİMİNDE YÖNTEM VE TEKNİKLER (ALAN) DİN EĞİTİMİNİN TEMELLERİ Psikolojik Temel Sosyolojik/Toplumsal Temel Kültürel Temel Felsefi Temel Evrensel Temel Hukuki Temel Laiklik ve Din öğretimi EĞİTİM ÖĞRETİM İLKELERİ Bireysellik Bütünlük Açıklık Amaca Dönüklük Nasıl bir insan yetiştireceğiz? Hangi dini ve ahlaki özellikleri kazandıracağız? gibi sorulara önceden cevap verilmeksizin, bir eğitim...
21.09.2021
İSLAM FELSEFESİ İslam felsefesinde tercüme girişimi ilk defa Hz.Ömer zamanında,ilk sistematik tercüme faaliyetleri ise Me’mun’un Bağdatta Beytü’l-Hikme (Bilgelik Evi) kurulmasıyla başlamıştır. Meşhur Mütercimler: Sabit İbnKurra,Kura İbn Sabit, Sinan İbn Sabit, İbn Mukaffa ve Muhammed Osman El-Dımışkî’dir. Felsefe okulları (Önemli Helenistik Kültür Merkezleri ve Mektepleri): 1) İskenderiye: Helenistik devrin en önemli...
21.09.2021
İSLAM SANAT VE ESTETİĞİ Arkeometri : Fen ve Doğa bilimlerine dayalı sayısal sonuçların arkeolojik buluntular ile birlikte değerlendirilmesi bilimidir. Antropoloji : İnsan kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilimdir. Paleografya : Yazı bilimi Nümizmatik : Para bilimi Kronoloji : Zaman bilimi Epigrafi : Kitabeleri okuyup araştıran ve...
20.09.2021
İSLAM AHLAKI Ahlaki Rölativizm: (ahlaki görecelik ) ( Rövanşta göreceksin) Davranış düzenleri arasında makul bir tercih yapılamayacağını iddia eden,insanların bütün kararlarının nihai olarak eşdeğer olduğunu savunan tavırdır. Ahlaki şuur,insanın kendi kendisinin ve diğer insanların hatta kainatın önemini fark etmesiyle başlar. Akıl rivayet ve verileri belli kriterler çerçevesinde önce tasnif eder....
19.09.2021
DİN FELSEFESİ Fideizm(imancılık): Tanrı hakkındaki bilgimiz akılsal veya doğal bilgiyle değil yalnızca imana dayanmalıdır. Tanrı veya dinle ilgili olarak ortada bize kendini zorla kabul ettiren bir bilgi durumu söz konusu olursa artık dinden veya inançtan bahsetmek söz konusu olmaz. Önde gelen temsilcisi S. Kierkegaard ( İmancı Kırkayak ) Katı İmancılık:...
19.09.2021
DİN EĞİTİMİ Örgün Eğitim: Genellikle okul veya okul niteliği taşıyan kurumlarda yapılan planlı, belli yaş grubuna hitap eden,belli bir eğitim proğramı olan ve hiyerarşik yapılmanmış olan eğitimdir. Yaygın Eğitim: Okul çağının dışındakilere verilir.Gönüllüdür.İhtiyaç ve ilgiye yöneliktir. Örgün ve Yaygın eğitim Formal eğitim kapsamındadır. (ÇIKMIŞ SORU) Formal Eğitim Varılmak istenen hedef...
19.09.2021
DİNLER TARİHİ • Milel ve Nihal başlığı altında eser veren kişi Bağdâdî’dir. • Karşılaştırmalı dinler tarihi alanında ilk eser veren kişi Şehristânî’dir. • Dinler tarihi hakkında ilk Türkçe eser Şemsettin Sâmi’ninEsâtir adlı eseridir. • Ortodoksî: egemen yaygın anlayış için kullanılır. • Heterodoksi : çoğunluğun ve siyasal gücün doğru saydığı resmi...
19.09.2021
DİN PSİKOLOJİSİ Din Psikolojisinin modern dönemde kurucusu ve öncüsü: W.James Eseri: “Dini Tecrübenin Çeşitliliği” (Tecrübeli James ) BİLGİ TOPLAMA TEKNİKLERİ: Gözlem Kişisel Dökümanların incelenmesi İstatiksel yöntem ( Anketler, Mülakatlar, Test, Korelasyon ) Semantik Analiz Dini Metinlerin incelenmesi Deney Deneysel Yöntem: Bireylerin içinde yaşadığı koşulların davranışları üzerindeki etkilerini incelemek için kullanılır....
19.09.2021
DİN SOSYOLOJİSİ Din sosyolojisinin kurucusu ve sistemleştiren: Max Weber Sosyoloji terimini kavramını ilk defa Auguste Comte kullanmıştır. Din sosyolojisi terimini kavramını ilk kullanan kişi ise Emile D urkheim’dir. “Anomi” kavramını( sanayileşme sonucu ortaya çıkan kararsızlık ve amaçsızlık durumu) ilk kez kullanan Emile Durkheim’dir. İlk sistematik din sosyolojisi eserini yazan: J.Wach...
19.09.2021

İstanbul Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Sertifika Programları