dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları
TEFSİR – KUR’AN’IN MUHTEVASI Vahiy sözlükte gizli ve süratli bir şekilde bildirmek seslenmek, fısıldamak manalarına gelir. İlk vahiy sadık rüya şeklinde nazil olmuştur Çıngırak sesine benzer sesle gelen vahiy, vahyin en ağır şeklidir Cebrail bir çok kez sahabeden Dıhye el-Kelbi suretine girerek vahiy getirmiştir Vayhin yazıldığı malzemeler: • İşlenmiş ince...
18.09.2021
Tefsir Usulü ve Tarihi: ❖ Tefsir Usulü Kaynakları: ❖ Kur’an ilimlerini toplayan ilk eser Haris el- Muhasibinin el-Akl ve Fehmu’l-Kur’an adlı eseridir. ❖ İlk tefsir usulü Said el-Hufi’nin el-Burhan fi Ulumi’l-Kur’an adlı eseridir. ❖ Zerkeşi – el-Burhan fi Ulumi’l-Kur’an ❖ Suyuti – el-İtkan fi Ulumi’l-Kur’an ❖ Şah Veliyullah Dihlevi –...
01.09.2021
Vahyin Yazıldığı Malzemeler: ❖ Develerin kürek ve kaburga kemikleri (Azm) ❖ Tabaklanmış deri parçaları (Edîm) ❖ Yaprak taşlar (Lihâf) ❖ Hurma dallarının uygun yerleri (Asib) ❖ Seramik parçaları (Hazef) ❖ Tahta (Kateb) ❖ Parşömen (Rakk) ❖ Papirüs ❖ Vahiy: Gizli konuşma, fısıldama, ilham etme vb. ❖ Allah’ın Peygamberleriyle İletişim Kurması...
01.09.2021
K.Kerim’in İndiği Ortam: ❖ Sosyal ♦♦♦ Ekonomik ❖ Kültürel ❖ Dini ❖ K.Kerim ile İlgili Bazı Kavramlar ❖ İnzal: Levh-i Mahfuz – Beytü’l-İzze – kitap olarak ❖ Tenzil: Parça parça iniş – tedricen ❖ Metluv Vahiy: Yazılıp, okunan vahiy ❖ Gayrı Metluv Vahiy: Yazılıp, okunmayan vahiy ❖ Fetretü’l Vahiy: Vahyin...
01.09.2021

İstanbul Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Sertifika Programları