dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları
Hadis • İsnad araştırmaları ilk defa yapan “İbn Sirin” • İsnad sistemini hadise uygulayan ilk kişi “İbn Şihab ez-Zühri” • “İsnad dindendir, o olmasaydı isteyen istediğini söylerdi”diyen: Abdullah bin Mübarek • Günümüze gelmiş en eski Hadis Mecmuası: Ebu Hureyre’nin yazdırdığı 138 hadisi derleyen Hemmam b. Münebbih’in “Sahife-i Sahiha”‘sıdır • Türkçe...
18.09.2021
ÜNİTE1 Hadis ilmi, geçmişte Şer’i ilimler veya Nakli ilimler diye isimlendirilen, günümüzde ise İSLAMi ilimler denilen ilim grubunun bir alt dalıdır. İSLAM Dini’ ni konu edinen Nakli/ Şer’i ilimler , Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam ve Tasavvuftur.Müslümanlar ın dini açıdan sorumluluklarını ortaya koyan, kural koyucu(normatif) ve bağlayıcı nitelikte ilim dalıdır. · İSLAM tarihi, İSLAM mezhepleri...
07.09.2021
HADİS ❖ Sünnet: Yürünen yol, hayat tarzı, gelenek, adet, çığır, hâl, tavır, karakter, kanun, uygulama ve kural anlamına gelir. ❖ Istılahta ise, Efendimizin söz, fiil ve takrirleridir. ❖ Sünnet Çeşitleri: ❖ l.Sözlü Hadis : ❖ 2.Fiili Hadis : ❖ 3.Takriri Hadis : ❖ 4.Hulki Hadis: Rasulullah’ın ahlaki ve davranışsal özelliklerini...
01.09.2021

2024 DHBT, Türkiye Geneli ÜCRETSİZ 15'li Online Deneme Sınav Paketi