dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

Etiket: Mezhepler Tarihi

MEZHEPLER TARİHİ ÇIKMIŞ ALAN SORULARI 1) Allah’ın zatından ayrı sıfatları yoktur. Kur’an yaratılmıştır. Allah’ın ahirette görülmesi imkânsızdır. Bu görüşlere sahip inanç ekolü, aşağıdakilerden hangisidir? A) Haricîlik B) Mutezile C) Selefiyye D) Eşarilik E) Cebriyye Cevap: B 2) Kapalı toplum yapısına sahip mezheplerde dini yaşam, büyük bir gizlilik prensibi içerisinde yürütülmekte...
18.09.2021