ref: refs/heads/v3.0
dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

Etiket: ALLAH’IN SIFATLARI

Allah’ın Sıfatları A.Allah’ın Zâti / Selbi / Tenzihi Sıfatları 1. Vücud / Sıfatı Nefsiyye 2. Kıdem 3. Beka 4. Vahdâniyet 5. Kıyam Binefsihi (Samed) 6. Muhâlefetün lilhavâdis B.Allah’m Subûti / Meâni / Manevi Sıfatları l.Hayat 2.İlim 3.Semi’ 4.Basar 5.Kudret 6.İrade a.Teşrii İrade b.Tekvini İrade 7.Tekvin a.Maturidi – ezelidir. b.Eş’ari –...
04.09.2021

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 3. Grup