dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

Etiket: Bazı Mecelle Maddeleri

Bazı Mecelle Maddeleri: ❖ İlm-i fıkh, mesâil-i şer’iyye-i ameliyeyi bilmekti: ❖ Maksadın vesilesi maksada tabidir. ❖ Şekk ile yakîn zâil olmaz. ❖ Beraet-i zimme asıldır. ❖Zarar ve mukabele bi’z-zarar yoktur. ❖ Zarar izale olunur. ❖ Zarar-ı âmmı def’ için, zarar-ı hâs ihtiyar olunur. ❖ Zarar-ı eşed, zarar-ı ehaf ile izale...
29.08.2021

DHBT Okulu Instagram Hesabı İçin Tıklayınız.