dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

Bazı Mecelle Maddeleri – Fıkıh Usulü

Bazı Mecelle Maddeleri – Fıkıh Usulü
29.08.2021

Bazı Mecelle Maddeleri:

❖ İlm-i fıkh, mesâil-i şer’iyye-i ameliyeyi bilmekti:
❖ Maksadın vesilesi maksada tabidir.
❖ Şekk ile yakîn zâil olmaz.
❖ Beraet-i zimme asıldır.
❖Zarar ve mukabele bi’z-zarar yoktur.
❖ Zarar izale olunur.
❖ Zarar-ı âmmı def’ için, zarar-ı hâs ihtiyar olunur.
❖ Zarar-ı eşed, zarar-ı ehaf ile izale olunur.
❖ Ehven-i şerreyn ihtiyar olunur.
❖ Def-i mefâsid, celb-i menâfiden evlâdır.
❖ Meşakkat teysiri celb eder.
❖ Bir iş dıyk oldukta, müttesa’ olur.
❖ Eşyada aslolan ibahadır / mübahlıktır.
❖ Zaruretler, memnu olan şeyleri mübah kılar.
❖ Zaruretler kendi miktarlarınca takdir olunurlar.
❖ Adet muhakkemdir.
❖ Ezmanın teğayyürü ile ahkâm da teğayyür eder.
❖ Örf ile tayin nass ile tayin gibidir.
❖ Mükâtebe, muhatabe gibidir.
❖ Mevrid-i nassda ictihada mesağ yoktur.
❖ Hatası zâhir olan zanna itibar yoktur.
❖ Burhan ile sabit olan şey, ayânen sabit gibidir.
❖ Beyyine müddeî için ve yemin münkir üzerinedir.

DHBT Okulu - Instagram Hesabı
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

2024 DHBT VIP Hazırlık Paketi