dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

Etiket: cebriyye

♦ CEBRİYYE: ♦♦♦ Ca’d bin Dirhem ve Cehm bin Safvân ♦ Emeviler tarafından desteklendiler. ♦ Görüşleri: ♦ İmanın rüknü Allah’ı bilmektir, küfür bilmemektir. ♦ Allah’ın sadece zâtı ezelidir, sıfat ve isimleri değil ♦ Allah hâdis olanların sıfatlarıyla nitelenemez. ♦ Mücessime ve Müşebbihe’ye karşıdırlar. ♦ Kur’an mahluktur. ♦ İnsan fiillerinde fâil...
31.08.2021