dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

Etiket: HADİS

HADİS ❖ Sünnet: Yürünen yol, hayat tarzı, gelenek, adet, çığır, hâl, tavır, karakter, kanun, uygulama ve kural anlamına gelir. ❖ Istılahta ise, Efendimizin söz, fiil ve takrirleridir. ❖ Sünnet Çeşitleri: ❖ l.Sözlü Hadis : ❖ 2.Fiili Hadis : ❖ 3.Takriri Hadis : ❖ 4.Hulki Hadis: Rasulullah’ın ahlaki ve davranışsal özelliklerini...
01.09.2021