ref: refs/heads/v3.0
dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

Etiket: Hadis Usulü

HADİS USULU VE TARİHİ ÇIKMIŞ ALAN SORULARI 1)       Hafızalarda ve değişik yazı malzemeleri üzerinde dağınık halde bulunan hadis metinlerinin, herhangi bir sınıflandırmaya tabi tutulmaksızın bir araya getirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmiştir? A)       Kitabetü’l-Hadis B)       Hıfzü’l-Hadis C)       Tasnifü’l-Hadis D)       Takyidü’l-Hadis E)        Tedvinü’l-Hadis          Cevap: E   2)      Hz. Peygamber’e...
16.09.2021

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 3. Grup