dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

Etiket: HZ.MUHAMMED’İN HAYATI

HZ. MUHAMMEDİN HAYATI 1) Haram aylar hangileridir ? Muharrem,Recep,Zilkade,Zilhicce. 2) Mekkede kurulan en önemli panayırlar hangileridir? Ukaz, Mecenne, Zülmecaz. 3) Panayırlarda okunan en güzel 7 şiire verilen isim nedir? Muallakatus seb’a (Yedi askı ). 4) Bedevi ne demektir? Konar göçer hayatlarını çadırlarda geçirenlere denir. 5) Hadari ne demektir? Şehirlerde yaşayanlara...
22.09.2021
❖ HZ.MUHAMMED’İN HAYATI ❖ Peygamberimizin Nesebi: Kusay bin Kilab, Abdümenaf, Haşim, Şeybe, Abdullah – Amine (Vehb Berre) ❖ PEYGAMBERİMİZİN AMCALARI ❖ Zübeyr (Öz) ❖ Ebu Talib (Öz) ❖ Haris ❖ Ebu Leheb ❖ Kusem ❖ Dırar ❖ Mukavvim ❖ Hacl ❖ Hz. Hamza ❖ Hz. Abbas ❖ ❖ Peygamberimizin Halaları...
02.09.2021

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Eğitim Paketi - 5. Grup