dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

HZ.MUHAMMED’İN HAYATI-SİYER

HZ.MUHAMMED’İN HAYATI-SİYER
02.09.2021

❖ HZ.MUHAMMED’İN HAYATI
❖ Peygamberimizin Nesebi: Kusay bin Kilab, Abdümenaf, Haşim, Şeybe, Abdullah – Amine (Vehb Berre)
❖ PEYGAMBERİMİZİN AMCALARI
❖ Zübeyr (Öz)
❖ Ebu Talib (Öz)
❖ Haris
❖ Ebu Leheb
❖ Kusem
❖ Dırar
❖ Mukavvim
❖ Hacl
❖ Hz. Hamza
❖ Hz. Abbas

❖ Peygamberimizin Halaları
❖ Safiyye, Atike, Erva, Berre, Beyza, Ümeyme
❖ Peygamberimizin Teyzeleri
❖ Feriha, Fahita
❖ Peygamberimizin Doğumu:
❖ Şifa Hatun, Fil Vak’ası, görülen olaylar, yetim, 12 Rabiülevvel, Pazartesi, Akika, ziyafet
❖ Şifa Hatun
❖ Ümmü Eymen
❖ Fatıma binti Esed
❖ Süveybe Hatun
❖ Halime Hatun

♦♦♦ Peygamberimizin Çocukluğu:
♦♦♦ Süt annelik, Taif, Sa’doğuları ♦♦♦ Şakkı Sadr
♦♦♦ Medine-Neccaroğulları, yüzme, öksüz oluşu,
♦♦♦ Dedesi, amcası, ticaret, Busra, Rahip Bahira
♦♦♦ Peygamberimizin Gençliği:
♦♦♦ Ficar savaşlarına katılma
♦♦♦ Hılfulfudula katılma ( Amcası Zübeyr, Zebid, As bin Vâil, Abdullah bin Cüd’an’nın evi)
♦♦♦ Peygamberimizin Evliliği:
♦♦♦ Hz.Hatice (afife, tahire, tacire, kübra ♦♦♦ 25 / 40 yaş)
♦ Ticaret (Sosyal ilişki – Emin)
♦♦♦ Meysere – Rahip Nastura
♦ Nesibe, Varaka bin Nevfel – Ebu Talib ♦♦♦ Mehir (20 deve/200 dirhem)
♦ Peygamberimizin Çocukları:
♦ Ebu Kasım ♦♦♦ Zinnureyn ♦♦♦ Ehl-i Beyt
♦ Ebter
♦♦♦ Peygamberimizin Kabe Hakemliği:
♦♦♦ İklim şartları, ilk korku, Ebu Ümeyye bin Muğire, Beni Şeybe kapısı ♦♦♦ Pazartesi, rida/bez, adalet
♦♦♦ Kabe’nin İsimleri: Beytullah, Mescidi Haram, Beytü’l- Haram, Beytü’l-Atik
♦♦♦ Peygamberimizin Hira Günleri: 35 – 40 yaş, Recep, Ramazan, Hanif Dini, tefekkür, tehannüs (inziva), sadık rüya, vahye ve nübüvvete hazırlık
♦ İSLAM’IN MEKKE DÖNEMİ
♦♦♦ Vahiy Süreci: Alak, 40 yaş, 610, kadir gecesi, Hz.Hatice, Varaka, Fetret-i Vahiy
♦♦♦ İslama Davet Süreci:
♦♦♦ l.Gizli Davet: İlk müslümanlar ♦♦♦ Daru’l-Erkam (D.İslam)
♦ Hz.Osman – Hz. Ebubekir
♦ Aşere-i mübeşşere
♦♦♦ 2.Açık Davet: Şuara 214 (akraba)
♦♦♦ Hicr 94 (genel)
♦♦♦ Hz. Hamza, Hz. Ömer
♦♦♦ Rükâne Peygamberimizle güreşip müslüman olan sahabi.
♦ Abdullah bin Ümmi Mektum – Abese Suresi
♦♦♦ Müşriklerin Dine Tepkileri
♦♦♦ 1.Statü, nüfûz kaybetme korkusu
♦♦♦ 2.Ataların dinine aşırı bağlılık
♦♦♦ 3.Kabilecilik anlayışı (korunmasız kalma endişesi)
♦♦♦ 4.Ticaretin biteceği anlayışı ♦♦♦ 5.Lider kişinin özellikleri
♦ Azılı Müşrikler
♦♦♦ Ebu Cehil
♦ Ebu Lehep ve ailesi ♦♦♦ Ümeyye bin Halef ♦♦♦ Ümmü Enmâr
♦ Velid bin Muğire (Müddesir)
♦ Utbe bin Rebia (Hz. Übeyde bin Haris)
♦ Şeybe bin Rebia (Hz.Hamza)
♦♦♦ Velid bin Utbe (Hz.Ali)
♦ As bin Vâil
♦ Nadr bin Haris
♦♦♦ Ukbe bin Ebi Muayt
♦ Esved bin Y ağus
♦ Hars bin Kays
♦♦♦ Mut’im bin Adiyy
♦ Habeşistan’a Hicret
♦ 1. Göç:
♦♦♦ Hz.Osman (11-4) – 615
♦ Garanik Olayı
♦ Bazı Ashab geri döndü.
♦ 2. Göç:
♦♦♦ Hz.Cafer bin Ebi Talib (82-18) – 616
♦ Necaşi, gıyabi cenaze,
♦ Amr bin As
♦ Meryem Suresi
♦ Adalet
♦ Hicret edenlerden bazısı Medine’ye hicretten önce bazıları ise Hayber’in Fethi esnasında geri döndüler.
♦♦♦ Haşimoğullarını Boykot (616-619)
♦ Müşrikler boykotu; müslümanların sayısının artması, Hz.Hamza ve Hz. Ömer’in müslüman oluşu, Habeşistan’daki müslümanların rahat oluşu sebebiyle yapmıştır.
♦ Ebu Talib’in müşrikleri reddi
♦ Ebu Talib mahallesi
♦ Ebu Lehep ve ailesi boykot dışı bırakıldı.
♦♦♦ Besmele – ağaç kurdu
♦ Yardım
♦♦♦ Mut’im bin Adiyy, Züheyr
♦ Asabiyet boykotun kaldırılmasında önemlidir.
♦♦♦ Hüzün Yılı
♦ Peygamberimizin amcası Ebu Talib (koruma) ve eşi Hz.Hatice (teskin) hayatını kaybetti.
♦♦♦ Hz.Sevde ile evlilik.
♦♦♦ Taife Yolculuk
♦♦♦ Hz.Zeyd bin Harise
♦ Utbe – Şeybe
♦ Addas
♦ Sakif kabilesi
♦♦♦ Karn mevkii – Cebrail (as)
♦♦♦ Mut’im bin Adiyy – Eman verme

❖ İsra ve Miraç Olayı
❖ Delilleri
❖ Ev – Mescidi Haram – Mescidi Aksa
❖ 7 kat sema
❖ Burak
❖ Refref
❖ Sidretü’l-Münteha
❖ Kâb-ı Kavseyn
❖ Ahiret hayatı
❖ Verilen Hediyeler
❖ Sıddık
❖ AKABE SÜRECİ
❖ Yevm-ü Buas
❖ a.Akabe Görüşmesi:
❖ 620 – Ukaz – arayış – davet – Yahudi baskısı
❖ Hazrec – Evs – Neccaroğulları
❖ Esad bin Zürare ( Nâkibu’l-Nükeba) – 6 kişi
❖ b.1.Akabe Biatı
❖ 621 – 12 kişi – Havari
❖ Ahlaki prensipler – Biatünnisa
❖ Hz.Mus’ab bin Ümeyr
❖ Sa’d bin Muaz
❖ Esad bin Zürare’nin evi
❖ Senetü’l-İbtihac
❖ c.2.Akabe Biatı
❖ 622 – 73+2
❖ Amcası Abbas
❖ Biatülharb – koruma garantisi
❖ Hicrete zemin hazırladı.
❖ İsra 80 – izin
❖ Medinelilerin güvence vermesi Medine’ye hicretin en önemli nedenidir.
❖ Hicret Yolculuğu
❖ Ebu Seleme
❖ Hz.Abbas
❖ Hz.Ömer (açıktan gidiş)
❖ Hz.Ali (emanet)
❖ Peygamberimizin Yanındakiler:
❖ Hz.Ebubekir, kızı Esma, oğlu Abdullah, Abdullah bin Uraykıt, Amir bin Füheyre (çoban), Kürz bin Alkame (iz sürücü), Ümmü Mabed “Haymetü Ümmü Ma‘bed”
❖ Sevr
❖ Büreyde
❖ Sürekâ bin Mâlik
❖ Kuba mescidi – takva – Tevbe Suresi
❖ Kusva / Kasva
❖ Külsüm bin Hidm
❖ Ranuna vadisi
❖ Hicretin Sonuçları
❖ Baskıdan kurtulma
❖ Can ve mal güvenliği sağlandı.
❖ Dini yaşama
❖ Tebliğ – İslam yayıldı.
❖ İslam devleti kuruldu.
❖ Yesrib Medine oldu.

DHBT Okulu - Instagram Hesabı
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

2024 DHBT VIP Hazırlık Paketi