dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

Etiket: İMAN

Mezheplere Göre İmanın Rûknü Maturidilik: Kalp ile tasdik, dil ile ikrar Eşarilik: Kalp ile tasdik + Allah’ı bilmek Selefilik, Zâhirilik, Ashâb-ı Hadis, Mutezile, Havâric, Şia, Vehhâbilik: Tasdik, İkrar + amel Cebriyye: Sadece Allah’ı bilmek Mürcie: Sadece dil ile ikrar veya Allah’ı bilmek Kerrâmiye: Sadece dil ile ikrar İmanda Artma ve...
03.09.2021