dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

Etiket: İslam Ceza Hukuku

 İSLAM CEZA HUKUKU (Ukûbat) ♦ Ceza sözlükte karşılık anlamına gelir. ♦ Suçun işlenmesi halinde, yargısal kararla ve belli amaçlar gözetilerek devlet tarafından suçluya uygulanan maddi yaptırımdır. Ceza İlkeleri ♦♦♦ Kanunilik ilkesi ♦ Şahsilik ilkesi ♦ Genellik ilkesi  Cezaların Tasnifi  1.Aralarındaki İlişkiye Göre Cezalar: ♦ Aslî cezalar: Kısas, hırsızlık ve recm...
30.08.2021