dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

Etiket: K.Kerim’in Tedricen İnmesinin Sebepleri

K.Kerim’in İndiği Ortam: ❖ Sosyal ♦♦♦ Ekonomik ❖ Kültürel ❖ Dini ❖ K.Kerim ile İlgili Bazı Kavramlar ❖ İnzal: Levh-i Mahfuz – Beytü’l-İzze – kitap olarak ❖ Tenzil: Parça parça iniş – tedricen ❖ Metluv Vahiy: Yazılıp, okunan vahiy ❖ Gayrı Metluv Vahiy: Yazılıp, okunmayan vahiy ❖ Fetretü’l Vahiy: Vahyin...
01.09.2021