dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

Etiket: KADERİYE

KADERİYE: ♦ Kadere mensup, kader taraftarı, kader inancını r e d d eder . ♦ Fiiller insan iradesiyle gerçekleşir. ♦ Emevilerin tepkisini çekmiştir. ♦♦♦ Kurucuları: ♦ Ma’bed el-Cüheni ♦ Gaylan ed-Dımeşki ♦ Katade ♦♦♦ Amr bin Ubeyd ♦ Kaderiye Cebriye’ye tepki olarak doğmuştur. ♦♦♦ Kaderiye’nin Görüşleri: ♦ Allah’ın zatından ayrı...
31.08.2021