dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

Etiket: ŞİA

ŞİA / ŞİİLİK: ♦♦♦ Hz.Peygamberin vefatı sonrası Hz.Ali ve Ehl-i beytini halifeliğe en layık olarak gören topluluk. ♦♦♦ Râfizîler: ♦ Emevilere karşı ayaklanan Zeyd bin Ali’yi yalnız bırakan ilk İmâmîler’e, daha sonra bütün Şii fırkaları ve bazı bâtınî gruplarına verilen isimdir. ♦ Sebeiyye: ♦♦♦ Abdullah bin Sebe’ye nisbet edilen ve...
31.08.2021

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Eğitim Paketi - 5. Grup