ref: refs/heads/v3.0
dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

Etiket: TASAVVUFÎ YAPILAR

♦ İLK DÖNEM TASAVVUFÎ YAPILAR ♦ YESEVİYYE: ♦ Hoca Ahmet Yesevi – Orta Asya ♦ Silsile-i Meşâyihi Türk ♦ Arslan Baba (ilk mürşid) ♦ VEFÂİYYE: ♦ Ebu’l-Vefa ( Tâcü’l-Arifin) ♦ Baba İshak – Baba İlyas – Dede Garkın ♦ Osmanlı Geyikli Baba – Şeyh Edabali (Ahi Şeyhi) Aşık Paşa –...
31.08.2021

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 3. Grup