ref: refs/heads/v3.0
dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

Etiket: Ticaret Hukuku

 AKİTLER – EŞYA/ TİCARET HUKUKU ❖ Akit, iki tarafın birbirine uygun irade beyanında bulunmasıyla kurulan hukuki muameledir. ❖ Akdin Unsurları ❖ Taraflar ❖ İrade Beyanı ❖ Konu (mahal, ma’kud aleyh) ❖ Akdin Konusuyla İlgili Şartlar ❖ Akdin konusunun akit anında mevcut olması ❖ Malın tesliminin mümkün olması ❖ Mütekavvim bir...
29.08.2021

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 3. Grup