dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

Etiket: Yeni Kelam Dönemi

Yeni Kelam Dönemi: ❖      19.yy. ’da Batıdaki akımlara tepki olarak doğdu. ❖      Bu akımlarla mücadele ederek İslam’ın inanç konuları ispat ve izah edilmiştir. ❖      Şibli Nu’mani bu tabirini ilk defa kullandı. ❖      İslam Düşüncesinde Akla Önem Veren Akımlar: ❖      İslam filozofları ❖      Mutezile ❖      Maturidiler ❖      Eş’ariler ❖      Selefiye ❖    ...
04.09.2021