dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

2022 Yılı Diyanet Akademisi Aday Din Görevlisi (KKÖ, İ-H, M-K) Alım İlanı Yayımlandı

27 Kasım 2022 tarihinde DHBT’ye giren adayların merakla beklediği alım ilanı yayımlandı! Detaylar haberimizde…

2022 Yılı Diyanet Akademisi Aday Din Görevlisi (KKÖ, İ-H, M-K) Alım İlanı Yayımlandı
21.12.2022

Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas
alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre Diyanet Akademisine aday din görevlisi (Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım) alımı yapılacaktır.

Boş pozisyonlara ilişkin bilgiler ile yapılacak sınava ilişkin şartlar aşağıda yer almaktadır.

UNVANI GRUBU KPSS PUANI ÖĞRENİM DURUMU KONTENJAN SAYISI
Kur’an Kursu Öğreticisi 1 KPSSP124 İlahiyat Fakültesi (Kadın) 700
2 KPSSP124 İlahiyat Fakültesi + Hafız (Kadın) 600
TOPLAM: 1300
UNVANI GRUBU KPSS PUANI ÖĞRENİM DURUMU KONTENJAN SAYISI
1 KPSSP124 İlahiyat Fakültesi 3680
2 KPSSP124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön Lisans + İHL + Hafız 5
3 KPSSP124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön Lisans + İHL / Lise 50
İmam-Hatip 4 KPSSP124 Diğer Lisans + İHL + Hafız 5
5 KPSSP123 İlahiyat Ön Lisans + İHL + Hafız 190
6 KPSSP123 İlahiyat Ön Lisans + İHL 220
7 KPSSP123 İlahiyat Ön Lisans 50
8 KPSSP122 İHL + Hafız 400
TOPLAM: 4600
UNVANI GRUBU KPSS PUANI ÖĞRENİM DURUMU KONTENJAN SAYISI
1 KPSSP124 İlahiyat Fakültesi 5
2 KPSSP124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön Lisans + İHL / Lise 5
3 KPSSP124 Diğer Lisans + İHL / Lise + Hafız 5
Müezzin- Kayyım 4 KPSSP123 İlahiyat Ön Lisans + İHL / Lise + Hafız 30
5 KPSSP123 Diğer Ön Lisans / İlahiyat Ön Lisans + İHL 50
6 KPSSP123 Diğer Ön Lisans + İHL / Lise + Hafız 5
7 KPSSP122 İHL / Lise + Hafız 200
TOPLAM:  300

I. BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,
3. Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,
4. 2022 yılı KPSS’den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

 • Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.
 • Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin

Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

II. BAŞVURU İŞLEMLERİ

A. YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU ADAYLAR İLE ELEKTRONİK ORTAMDA MEZUNİYET BİLGİLERİ BULUNAN ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 26.12.2022 – 06.01.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.
2. Yükseköğrenim mezunu adayların lisans ve ön lisans öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.
3. Elektronik ortamdaki başvuru ekranına öğrenim bilgileri gelen adayların başvuruları otomatik olarak onaylanacağından ayrıca il/ilçe müftülüklerine müracaat etmeyeceklerdir.

B. ELEKTRONİK ORTAMLARDA MEZUNİYET BİLGİLERİ BULUNMAYAN ORTAÖĞRENİM MEZUNU ADAYLARIN BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Ortaöğrenim bilgileri, ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar 26.12.2022 – 06.01.2023 tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sınav için ön başvuru
yapacaklardır.
2. Adaylar, ön başvurularını onaylatmak için 26.12.2022-06.01.2023 tarihleri arasında (saat 08:30-16:30 arası) herhangi bir il/ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.
3. Adaylar, başvuru onayı için Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport), Kontenjan grubuna göre öğrenim durumlarını gösteren mezuniyet belgesini ibraz edeceklerdir.
4. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışında bulunan veya askerlik görevini yerine getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
5. İl/ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayların sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.
6. Başkanlığımız “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il/ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır.

C. BAŞVURU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

1. +Hafız gruplara müracaat etmek isteyen adaylardan, hafızlık bilgisi başvuru ekranına otomatik olarak gelmeyenler, hafızlık bilgilerini müftülükler aracılığıyla kayıt yaptırdıktan sonra müracaatlarını yapabileceklerdir.
2. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
3. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
4. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öz geçmişlerini yazacaklardır.
5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR

1. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından “sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

IV. SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI

1. Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava
çağrılacaktır. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
2. Başvuru sonucunda her bir grupta ilan edilen kontenjan sayısından daha az sayıda başvuru olması halinde veya sözlü sınav sonucunda her bir grupta yeterli sayıda başarılı adayın olmaması durumunda kalan boş kontenjanlar başvuru yoğunluğuna göre diğer gruplara (boş kontenjan sayılarının diğer gruplardaki toplam başvurulara oranı dikkate alınarak)
aktarılabilecektir.
3. Sınav sözlü olarak Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Tekirdağ, Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize, Van ve Yozgat illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır.
4. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini sınav başvuru ekranındaki ilgili kısımda tercih edeceklerdir. Başvuruların onaylanmasından sonra adayların sınav merkezi değişikliği talepleri dikkate alınmayacaktır.
5. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan edilecektir.
6. Sınav Konuları:

 1. Kuran Kursu öğreticisi ve imam-hatip için;
  a) Kur’an-ı Kerim (70 puan),
  b) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),
  c) Hitabet (10 puan).
 2. Müezzin-kayyım için;
  a) Kur’an-ı Kerim (70 puan),
  b) Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),
  c) Ezan ve ikamet (10 puan).

7. Sözlü sınava katılacak adayların yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet sitesinde
yayımlanan “Aday Din Görevlisi Yeterlikleri” esas alınacaktır. YETERLİKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
8. Adaylar, sınav tarihi ve yerini belirten “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) sınava gelirken yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
9. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

1. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde bu duyurunun “İLETİŞİM” başlığında belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapacaklardır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
2. İtirazların sonucu en geç 15 (on beş) gün içinde adaylara bildirilecektir.

VI. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
2. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadar aday, aday din görevlisi olarak Diyanet Akademisine girmeye hak kazanacaktır. Diğerleri ise yedek olarak sıralanacaktır.

VII. ADAY DİN GÖREVLİLERİNİN DİYANET AKADEMİSİNE YERLEŞTİRİLME İŞLEMLERİ

Diyanet Akademisine girmeye hak kazanan aday din görevlilerinin eğitim görecekleri merkezleri tercih etme/yerleştirme işlemlerine ilişkin diğer hususlar Diyanet Akademisi Başkanlığınca ayrıca ilan edilecektir.

VIII. ADAY DİN GÖREVLİLERİN EĞİTİMİ, ÖZLÜK HAKLARI, ATANMASI VE KADROYA GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 10/A maddesi gereğince;
1. Başkanlık tarafından sözlü sınavla belirlenen aday din görevlileri, Diyanet Akademisinde mesleki eğitime alınacaktır.
2. Aday din görevlilerinden mesleki eğitim alanı müezzin-kayyım olanlara (5.000), imam-hatip ve Kur’an kursu öğreticisi olanlara (6.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın her ay harçlık ödenecektir.
3. Aday din görevlilerinin eğitim dönemindeki iaşe ve ibateleri, sağlık giderleri ve yönetmelikte tespit edilecek ihtiyaçları Başkanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır.
4. Aday din görevlilerinden yükümlülüğü bulunanların askerlik hizmetleri, adaylıkla ilişikleri kesilinceye kadar ertelenecektir.
5. Diyanet Akademisi eğitim süresi; adayların eğitim durumu, atanacakları pozisyon ve Akademiye giriş sınavındaki başarı durumu dikkate alınarak altı aydan az olmamak şartıyla Akademi Başkanlığınca belirlenecektir.
6. Belirlenen program süresi içerisinde eğitimleri ve sınavları başarıyla tamamlayamayan, alım şartlarını kaybeden veya bu şartları taşımadığı sonradan anlaşılan aday din görevlileri ile atanacakları kadro için aranan şartlar bakımından mesleğe uygun olmadıklarına Başkanlıkça karar verilen aday din görevlilerinin ilişikleri kesilecektir.
7. Eğitim programları ile eğitim sonunda yapılacak sınavları başarıyla tamamlayan aday din görevlileri, eğitimlerine uygun pozisyonlara atanacak ve yapılan atama, sözleşmenin imzalanmasıyla geçerlilik kazanacaktır. Sözleşme, imzalanmadan herhangi bir hak doğurmayacaktır.
8. Sözleşmeli personel olarak atananlar üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin
eşi bu personele tabi olacaktır. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde pozisyonlarıyla aynı unvanlı memur kadrolarına atanacaktır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapacaklardır.
9. Mesleki eğitim görerek ataması yapılanlar, mesleki eğitim süresi kadar mecburi hizmetle yükümlü olacaklardır. Sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam edemeyecekler hariç olmak üzere, mesleki eğitimini tamamlamadan eğitimden çekilenler ile Başkanlıkça adaylığına son verilenler, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderleri ödeme tarihindeki karşılığı esas alınarak
geri ödemek zorunda kalacaklardır.
10. Ataması yapıldıktan sonra sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam edemeyecekler hariç olmak üzere, herhangi bir sebeple mecburi hizmet yükümlülüğü dolmadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenler, kendileri için yapılmış bütün giderleri, görev yapmadıkları süre ile orantılı olarak ve ödeme tarihindeki karşılığı esas alınarak ödemek zorundadırlar.

IX. DİĞER HUSUSLAR

1. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv araştırması sonucu olumlu olan aday din görevlilerinin Diyanet Akademisindeki eğitim süreci başlayacaktır.
2. Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.
3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
4. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.
5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmamHatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

X. İLETİŞİM

Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA
Telefon : (0312) 295 70 00
Fax : (0312) 285 85 72
E-mail : persis@diyanet.gov.tr
İlgililere duyurulur.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DHBT Okulu - Instagram Hesabı
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 2. Grup