dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

2024 DHBT 580 Soru Cevap

2024 DHBT 580 Soru Cevap
23.09.2021

2024 DHBT Fıkıh Bilgisi 580 Soru Cevap

1) İbadetin çeşitlerini sayınız?
1:Bedenî, 2: Malî, 3: Hem bedeni hem mali ibadetler

2) Mükellef kimdir?
İslam dininin emirlerini yapmak yasaklarından kaçmakla yükümlü Müslüman ,Âkil, ve Bâliğ kimselerdir

3) Ef’âl–i mükellefini sayınız?
Farz, vacip, sünnet, müstehap(mendub), mübah, haram ,mekruh, müfsid

4) Hades nedir? Tahareti suğra ve T.Kübra nedir?
Hades, bazı ibadetlerin yapılmasına engel hükmi pisliklerdir.
Tahreti suğra:abdestsizlik halinden temizlenmektir.
Tahareti Kübra :Cünüplük ten temizlenmektir.

5) Necaseti galiza ve hafife nedir.
N.galiza:ağır necasetler:idrar,kan, dışkı ,irin, kusuntu, leşler ,şarap…
N.hafife:atın dışkı ve idrarı,ehli hayvanların dışkı ve idrarları vb.

6) Mutlak ve mukayyet sular nedir.
Mutlak su:tabiattaki yağmur kar deniz ırmak kuyu sularıdır. Mukayyed su:kavun karpuz vb.gibi meyvelerin suları ile aslı mutlak su olduğu halde rengi kokusu ve akıcılığını kaybeden sulardır

7) Mukayyed sularla abdest alınır mı?
Alınmaz

8) Deniz suyu ile abdest gusul olurmu
Olur

9) Muamelat hükümleri nedir
İbadetin dışında kalan hukiki tasarruflar suç ceza vb.hükümlerdir

10) Kur’an ın kaç çeşit hükmü vardır?
İnanç hükümleri, ahlaki hükümler ve ameli hükümler

11) Ameli hükümler kaç kısımdır
İbadet ve muamelat diye iki kısımdır

12) Fer’î deliller nelerdir?
İslam hukukunun dayandığı 4 temel kaynaktan başka yine bu delillerin referansında ikinci derecedeki delillerdir, bunlar: İstihsan, Mesalihi Mürsele ,Şer’u ma Kablena, Sahabe kavli, Maslahat, Örf, İstishab

13) Havzı Kebir ve Sağir’in tanımı nedir?

Alanı 100 arşın: 68 m2 olan kuyu ve havuz suları havzı kebir denir ki necaset pisletemez böyle bir su kaynağını, küçük olanada havzı sağir denir necaset düştüğü zaman usulüne göre temizlenmesi lazımdır,

14) Temizlik nelerle yapılır?
Su ile,silerek,ateşte yakarak,kaynatarak,kazıyarak,yapı değişikliği ile ve bazı tasarruflar ile temizlik yapılır.

15 )Abdestin Kur’an’daki ismi nedir?
El-vuduu’

16) Namazın Kur’an’daki ibaresi nedir.
Es-salat

17) Abdestin Farzları, sünnetleri, vacipleri nedir ?
Yüzü yıkamak,elleri dirseklere kadar yıkamak,başın 4 te birini mesh etmek,ayakları yıkamak farzdır. Vacipleri yoktur. Kalanları sünnettir.

18) Abdestsiz kılınan namazları sayınız
Abdestsiz kılınan namaz yoktur!..

19) Abdestte ağzıma su vermedim abdest olur mu ?
Olur çünkü sünnetin eksikliği abdeste mani değildir.

20) Vila nedir?
Ara vermeden abdest azalarını yıkamaktır.

21) Cemi takdim ve cemi te’hir nedir?
Arafat’ta öğle namazının farzının arkasından ikindi namazının farzını kılmak cemi takdim, Müzdelife’de akşam namazını yatsı namazı ile birlikte kılmak cemi Te’hirdir.

22) Tahrime tekbiri nedir?
İftitah tekbiridir. (başlangıç tekbiridir)

23) Kıbleyi araştırıp ve araştırmayıp namaz kılanın durumu nedir?
Araştırıp namaz kılan kıbleye isabet etse de etmese de namazı olmuştur. Araştırmayıp namaz kılan kıbleye isabet etmediyse namazı olmaz.

24) Mest müddetini anlatınız?
Mukim olanlarda 24 saat,seferilerde 72 saattir.Bu süreler ilk alınan abdestin bozulması ile başlar.

25) Mestlerdeki özellikler nelerdir?
Su geçirmeyecek,dik duracak ve peş peşe 12.000 adım yürümeye dayanıklı olacak.3 parmaktan daha fazla delik olmayacak.Topuklara kadar ayağı örtecek.

26)Yolcu 48 saatlik süre sonunda mukim oldu ,mesh müddeti devam edermi?
Hayır devam etmez.

27) Sargıda mesh in süresi ne kadardır?
Sargıda meshin süresi yoktur iyileşinceye kadar sargı üzerine mesh edebilir.

28) Sargıyı bağlarken veya kırık bir kola alçı alırken gusul veya abdest şart mı?
Şart değildir.

29) Sargıyı meshettin, (kolda) sargı düştü abdest bozulur mu?
Bozulmaz.

30) Sargıyı abdestliyken çıkarıp yeniledin, mesh iade edilirmi?
İade edilmez.

31) Yaradaki sargı namazda düştü ne olur?
Hiçbir şey olmaz.Ancak yaranın iyileşmesi sonucu düşerse sadece mesh edilen yer yıkanır ve namaz yeniden kılınır.

32) Mestin biri abdestli iken ayaktan çıktı ne olur?
Abdest bozulmaz mesh bozulur sadece iki ayakta yıkanır ve mest tekrar giyilir.

33) Abdestsiz Kur’an’a el sürülür mü ?
Hayır sürülemez, ancak el değmeden yüzüne bakarak karşıdan okunabilir.

34) Kuran okumak için teyemmüm aldın, namaz olur mu?
Olmaz. Teyemmümde neye niyet alındıysa o yapılır.

35) Cenaze ve bayram namazında: vakit çok dar abdeste vakit yok teyemmüm olur mu?
Olur, çünkü bu namazların kazası yoktur.

36) Odun,demir,mermer demir üzerindeki toz ile teyemmüm olur mu?
Olur, çünkü toprak cinsidir.

37) Aynı yere ikinci bir kişi elini koyup teyemmüm yapabilir mi?
Yapabilir.

38) Fecr-i Sadık?
Ufukta günün ilk aydınlığının genişlemesine yayılmasına denir. Sabah namazı vaktinin girdiği andır.

39) Fecr-i Kazib?
Ufukta dikey olarak dar bir şekilde görülüp sonradan kaybolan yalancı aydınlığa denir.

40) Fey-i Zeval?
Güneş tepe noktasındayken cismin mevcut olan gölgesidir.

41) İkindi namazını son vakte ertelemek nedir?
Tahrimen mekruhtur

42) Kutuplarda namaz vakitleri?
Normal namaz vakitleri belli olan en yakın ülkenin saatlerine uyulur.

43) Abdestsiz ezan okunurmu?
Okunur, mekruhtur.

44) Kadın, deli, küçük çocuğun, sarhoşun okuduğu ezanın hükmü?
Kadın, deli, küçük çocuğun, sarhoşun okuduğu ezan mekruhtur, iade edilir.

45) Nafile namazlarda kıyam olmazsa namaz olur mu?
Mazeretten dolayı oturarak kılabilir.

46)Cenaze yıkamak nedir?
Farz-ı Kifayedir.

47) Secdede özürden dolayı alnını yere koymadı ,secde olur mu?
Olur.

48) Mesbuk nedir?
Namaza sonradan yetişen kişidir.

49) Abdesti bozan durumlar nelerdir ?
Vücuddan çıkanlar (idrar,dışkı,kan,irin,ağız dolusu kusmak,yellenmek,), yaslanarak yatarak uyumak, bayılmak, delirmek, sarhoş olmak, namazda gülmek, fahiş mübaşeret.

50) Sarhoşluk abdesti bozar mı?
Bozar.

51) Dizüstü veya bağdaş kurarak oturup uyumak abdesti bozar mı?
Bozmaz.

52) Kabe abdestsiz tavaf edilebilir mi?
Edilemez.

53) Kahkaha ile gülmek abdesti bozar mı?
Bozmaz.

54) Özürlü bir kişi öğle abdesti ile ikindi namazını kılabilir mi?
Kılamaz, her namaz için ayrı abdest alması lazımdır.

55) Teyemmüm ile namaz kılarken su geldi ne yaparsın?
Namazı bozup abdest alırsın namazını baştan kılarsın.

56) Abdesti bozmayan bir şeydir ama hem abdesti hem namazı bozar?
Namaz içinde kahkaha ile gülmektir.

57) Misvak kullanırken üzerinde görünen kan abdesti bozar mı?
Bozmaz ancak kanın tükrüğe galebe etmemesi ve kan akmaması lazım.

58) Sadece kendi duyacak kadar gülen bir kişinin namazı ve abdesti bozulur mu?
Namazı bozulur, abdesti bozulmaz.

59) Ağlamak abdesti bozarmı?
Ağlamak abdesti bozmaz.

60) Hangi şekilde ağlamak namazı bozar?
Namazda ahireti ilgilendirmeyen bir mesele için ağlamak namazı bozar.

61) Abdest aldınız kesin biliyorsunuz ama abdestin bozulup bozulmadığından şüphelisiniz ,durumunuz ne olur?
Abdestli sayılırsınız.

62) Bir kişi abdest esnasında veya sonunda abdest azalarından birini yıkayıp yıkamadığından şüphe etse ne yapar?
Şüpheci ve müvesvis bir kişi ise yıkamaz, kendinden emin bir kişi ise yıkar.

63) Tilavet secdesi ve cenaze namazında kahkaha ile gülenin namazı olur mu?
Namazı olmaz, bunun yanında abdesti de bozulmaz

64) Abdestlisin ve mesh müddeti bitince abdestte bozulur mu?
Abdest bozulmaz mesh bozulur ayaklarını yıkar mestlerini giyersin.

65) Namazdasın ve mesh müddetin bitti ne olur?
Namaz olmaz mesh yenilenip namaz kılınır.

66) Özür veya hükmen suyun yokluğu ile teyemmüm olan bir kişi namazını sonra iade eder mi?
Etmez namazı kabul olur.

67) Abdesti bozan ve devamlı olan beden rahatsızlığına ne denir?
Özür denir.

68) Özürlü kişi aldığı abdestle nafile namaz kılabilir mi?
Kılabilir.

69) Özürlü abdesti ile kaç vakit namaz kılar?
Sadece bir vakit namaz kılabilir.

70) Özürlü kişinin abdesti ne zaman hükümsüz kalır?
Vakit çıkınca.

71) Mazmaza ve istinşak nedir?
Mazmaza gusülde ağzı boğazın girişine kadar gargara ile yıkamak, istinşak burnu genize su gidip yanıncaya kadar su ile temizlemektir.Guslün farzlarıdır.

72) Kendisine gusul gereken kişi neleri yapamaz?
Namaz kılamaz, Kur’ana el süremez,kuran okuyamaz, camiye giremez, kabeyi tavaf edemez.

73) Teyemmüm ne zaman meşru kılındı?
Hicri 6.yıl Ben-i Mustalik Gazvesinde meşru kılındı.

74) Suyun hükmen yokluğu ne demektir?
Var olan suyu sağlık,hayati tehlike veya zorluktan dolayı kullanamama halidir.

75)Kadınlar özel hallerinden sonra namazını ve orucunu kaza eder mi?
Namazını kaza etmez, orucunu kaza eder.

76) Cenazeye gusul abdesti aldırmanın hükmü nedir?
Farz-ı kifayedir.

77) Kadın cenaze namazı kılar mı?
Kılabilir.

78) Cenaze namazının vakti var mı?
3 mekruh vaktin dışında her zaman kılınabilir.

79) Cenaze namazının rükünleri?
4 tekbir ve kıyamdır.

80) Cenaze namazının vacipleri?
Selamdır.

81) Cenaze namazında cemaat şart mı?
Hayır değil.

82) Cenaze namazının sünnetleri?
Okunan dualar sünnettir.

83) Vakit girmeden okunan ezanın hükmü nedir?
İade edilir.

84) Ezanın hükmü nedir?
Sünnet-i müekkededir.

85) Ezan okuyandaki şartlar nelerdir?
Müslüman, akıllı ve erkek olmak gerekmektedir.

86) Ezan okuyan selam alabilir mi?
Alır fakat mekruhtur.

87) Bir kişi kıbleyi araştırdı soruşturdu ve namazını kıldı ama kıbleye isabet edemediğini öğrendi namazını iade eder mi?
Hayır etmez.

88) Musalli namazda iken kıblede hata ettiğini anlarsa ne yapar?
Namazını bozmadan Kıbleye döner ve devam eder.

89) Musalli kıbleyi bilmiyorsa bilene de sormuyorsa ama araştırıyor fakat kıbleye isabet edemediyse namazı olur mu?
Olmaz.

90) Musalli kıbleyi bilmiyor araştırmıyor namaza kıble ile ilgili şüphe ile duruyor ama namazda kıbleye isabet ettiğini anlıyor namazı olur mu?
Olmaz. Zira şüphe üzerine sağlam görüş bina edilemez.

91) İftitah tekbirinin hükmü nedir?
Namazın rüknüdür, farzdır.

92) İftitah tekbirinin diğer adı nedir?
Tahrime tekbiridir:Bu tekbirle namaz dışında yapılması helal olan fiiller haram hale geldiği için tahrime denilir.Örnek;Konuşmak.

93) İma nedir?
Ayakta duramayanın,oturduğu veya yattığı yerde namazını hafifçe başını öne eğmesiyle kılmasıdır.Secde için başını rükudan biraz daha fazla eğer.

94) Oturarak da namaz kılamayan ne yapar?
Yatarak ayaklarını kıbleye doğru uzatarak ima ile kılar.

95) Yan yatarak yüzü kıbleye döndürmekle ima olur mu?
Olur.

96) Bayılan kişinin namazlarının kazası nasıl olur?
Bir günden az ise ayıldığında kılamadığı namazlarını kaza yapar. Daha fazla baygın durmuş ise kazaya gerek yoktur.Örn;Uzun süreli komada kalan kişinin namazları bu hükümdedir.

97) Namazda Fatihayı okumanın hükmü nedir?
Vaciptir. (Şafi mezhebinde farzdır)

98) Farzların 3. Ve 4. Rekatlarında fatihayı okumanın hükmü nedir?
Sünnettir.

99) Zammı sureyi fatihadan önce okumanın hükmü nedir?
Vacibin terkidir, sehiv secdesi gerekir.

100) Tadil-i erkân nedir?
Namazda rüku, secde ve bunlardan kalkışta vücudun sükunet bulmasıdır. Vaciptir.

101) İmama rûkuda yetişen imama nasıl uyar?
Ayakta iftitah tekbirini alır ikinci bir tekbir almadan ellerini bağlamadan direk rükuya eğilir.

102) İmama uyan kişi(müktedi) imamdan önce rukuya gitse ne yapar?
Kalkar tekrar rükuda iken imama yetişir.

103) Ruku secde ve intikal tekbirlerinin ve tesbihlerinin hükmü nedir?
Sünnettir.

104) Özürsüz olarak alnını yere koymayanın secdesi olur mu?
Olmaz.

105) Secde edilen yer ayakları koyduğumuz yerden en fazla kaç cm yüksekte olabilir?
23 cm

106) Kamet getirmenin hükmü nedir?
Sünnettir.

107) İftitah tekbirini musallinin kendi duyacak kadar sesli almasının hükmü nedir?
Farzdır.

108) Kıyamda sağ eli sol el üstüne koymak nedir?
Sünnettir.

109) Her rekatta Fatiha öncesi besmelenin hükmü nedir?
Sünnettir.

110) Namazda fatihadan sonra amin demenin hükmü nedir?
Sünnettir.

111) Secdede iki ayağı yere koymak nedir?
Farzdır.

112) Namazda Ettehıyyatü yü okumak nedir?
Vaciptir.

113) Vitir namazında Kunut duasını okumak nedir?
Vaciptir.

114) Namazda salli barik Rabbenaları okumak nedir?
Sünnettir.

115) Gündüz namazlarında kıraatı gizli okumak nedir?
Vaciptir.

116) Müdrik nedir?
İmama başından beri uyup onunla namazı tamamlayan kişidir.

117) Mesbuk nedir?
İmama birinci rekattan sonra yetişen kişidir.

118) Lahik nedir?
Namaza imamla başlayan ama abdesti bozulup namazdan çıkıp abdestini alıp hiçbir şey konuşmadan tekrar aynı namazını tamamlayan kişidir.

119) Namazda kunut tekbirinin hükmü nedir?
Vaciptir.

120) Namazda kunut duasının hükmü nedir?
Vaciptir.

121) Namazda selamın hükmü nedir?
Vaciptir.

122) Muhazat nedir?
Aynı namazda kadın ve erkeğin cemaatle bir rükun eda edecek kadar yan yana durmasıdır.Kadının yanındaki iki kişi ve arkasında ki bir kişinin namazı olmaz.

123) Cenazede muhazat olur mu?
Hayır olmaz.

124 )Kabe de muhazat olur mu?
Olmaz.

125) Namazda secde ayetinden dolayı tilavet secdesini yapmak nedir?
Vaciptir.

126) Musallinin sehiv secdesini yapmasının hükmü nedir?
Vaciptir.

127) Kabristanda namaz kılmanın hükmü nedir?
Mekruhtur.

128) İmamın sesli okunan namazlardaki sesli kıraatının hükmü nedir?
Vaciptir.

129) İmamın sesiz okunan bütün namazlarda ki sessiz kıraatının hükmü nedir?
Vaciptir.

130) Müktedi kimdir?
İmama uyan kişidir.

131) Müktedinin imamın kıraatını dinlemesinin hükmü nedir?
Vaciptir.

132) Müktedinin hafi namazlarda vacip olan kıraatı okumayıp dinlemesinin hükmü nedir?
Vaciptir.

133) Mihrabiye nedir?
Namaz sonunda okunan mutad aşırlardır.

134) Namazın vaciplerinden birini sehven terk eden biri ne yapar?
Sehiv secdesi yapar.

135) Namazın vaciplerinden birini kasten terk eden biri ne yapar?
Namazı yeniden kılmalıdır.

136) Namaz kılanın önünden geçmek nedir?
Tahrimen mekruhtur.

137) Sütre nedir?
Namaz kılanın önünden geçene engel olması için önüne koyduğu şeylerdir.

138) Sütrenin hükmü nedir?
Sünnettir.

139) Kazaya kalan namazlar cemaatle kılınabilir mi?
Kılınabilir.Cemaatin hepsinin aynı namazı kazaya bırakmış olması lazımdır.

140) Musalli namazda bir secdeyi sehven yapmasa ne olur?
Selamdan sonra secdeyi kaza eder.

141) 3 ve 4 rekatlık namazda imam 1. Ve 2. Rekatta fatihadan sonra sureyi sehven okumadı ne yapar?
3 ve 4. Rekatta imam Fatiha ve zammı sureyi cehri okur sehiv secdesi yapar.

142) Bir namaz içinde musalli 3 tane sehiv secdesi gerektirecek hareket yaptı kaç sehiv secdesi yapar?
Bir tane yeterli olur.

143) Oturarak namaz kılan secde için ne kadar eğilir?
Rükusundan biraz daha fazla eğilir.

144) Oturarak namaz kıldıran imama ayaktaki cemaat uyabilir mi?
Uyabilir.

145) Nafile namaz kılmak isteyen farz kıldıran bir imama uyabilir mi?
Uyabilir.

146) Farzı evde kılan bir kişi aynı vaktin namazını tekrardan cemaatle kılabilir mi?
Kılabilir. Evdeki namazı farz olur imama uyduğu nafile olur.

147) Çok yumuşak şeylere secde etmek caiz midir?
Hayır, yüzü ve alnı kaybolmayacak şekilde sertliği hissetmesi lazım.

148)1 imam var birde kadın bu iki kişi cemaat olabilir mi?
Evet olabilir.

149) Cemaat imama kaç yerde uymaz?
4 yerde uymaz: A-Cenazede imam 5. Tekbiri aldığında B-Bayram namazında fazla tekbir aldığında C-Namazda peş peşe 3.secdeye gittiğinde D-Son oturuştan sonra fazla rekata kalktığında uymaz. İmamı uyarır.

150) Musalli nafile namazını bozduğunda ne yapmalıdır?
İadesi vaciptir yeniden kılmalıdır.

151) Sebepsiz yere boğazını temizlemek için ses çıkaranın namazı ne olur?
Namazı fasit olur.

152) Namazda ağlamanın hükmü nedir?
Dünyalık içinse bozulur, Allah içinse bozulmaz.

153) Musalli namazda aksırdığında kendisine elhamdülillah dese ne olur?
Namazı bozulmaz.

154) Musalli aksıran bir kişiye yerhamükellah dediğinde ne olur?
Namazı bozulur.

155) Musalli namazda yüksek sesle güldüğünde ne olur?
Hem abdesti hem namazı bozulur.

156) Cenaze namazında kahkaha ile gülündüğünde ne olur?
Sadece namazı bozulur.

157) İmam sehiv secdesini terk etse ne yapar?
Cemaatte terk eder.

158) Kadınlar cemaatle kendi kendilerine namaz kılabilirler mi?Hükmü nedir?
Kılabilirler ama mekruhtur.

159) Kasr-ı salat nedir?
Yolcunun kısaltarak kıldığı farz namazdır.

160) Cuma namazını özürden dolayı kılamayan ne yapar?
Ezansız kametsiz öğlen namazını kılar.

161) Namazda bilerek veya bilmeyerek anlaşılır bir ifade ile ses çıkaranın namazı ne olur?
Namazı bozulur.

162) Musalli, aksıran bir kişiye yerhamükellah dese yahut bir duaya amin dese ne olur?
Namazı bozulur.

163) Musalli ikaz için namazda olduğunu belli etmek için sübhanallah elhamdülillah dese ne olur?
Namazı bozulmaz.
164) Musalli birisine selam verse, alsa ne olur?
Namazı bozulur.

165) Musalli ima ile salam alsa ne olur?
Namazı bozulmaz.

166) Musalliye birisi ileri git, geri gel,yer aç gibi talimatlar verse ve o da yapsa ne olur?
Namazı bozulur.

167) Musalli önünde açık duran Kuran’dan okuyarak namaz kılsa ne olur?
Namazı bozulur.

168) Musalli başka bir cemaatin imamını düzeltmek için ayet okusa ne olur?
Namazı bozulur.

169) Amel-i kesir ve amel-i kalil nedir?
Ameli kesir:namazı bozan davranışlardır. Bir rükunda peş peşe 3 defa aynı hareketi yapmak gibi. Ameli kalil ise namazı bozmayan davranışlardır. Peş peşe 2 defa yapılan hareketlerdir.Namazda çalan cep telefonunu kişinin tek elle alıp kapatması da ameli kalildir.

170) Namazda özürsüz ardı arda durmadan 3 adım yürümenin hükmü nedir?
Namaz bozulur.

171) Emzirmek annenin abdestini bozar mı?
Bozmaz.

172) Namaz kılan kadının sehven başı açılırsa ne olur ne yapması lazım?
Bir rükun geçmeden örterse namazı olur.

173) 4 rekatlık bir namazda 1. oturuşta yanlışlıkla selam veren ne yapar?
Namazı bozucu bir davranışta bulunmadıysa 3. ve 4. rekatı kılar sehiv secdesi yapar.

174) Mümeyyiz olmayan çocuğun imameti geçerlimidir?
Geçerli değildir.

175) Özürlüden imam olur mu?
Olmaz. Ancak kendi cinsinden bir özürlü varsa ona imam olabilir.

176) Fasığın imamlığı caiz midir?
Namaz sahihtir ama imamlığı mekruhtur.

177) Âmanın imamlığı caiz midir?
Necasetten sakınmasında zorluk olduğu için tenzihen mekruhtur.

178) Farz kılmak isteyen bir kişi nafile namaz kılana uyabilir mi?
Uyamaz, kuvvetli zayıf üzerine bina edilmez.

179) Abdestli bir kişi teyemmümle namaz kılan bir kişiye uyabilir mi?
Uyabilir.

180) İmamdan önce rüku ve secde yapanın durumu nedir?
Rekat batıl olur.Rekatı iade etmezse namaz olmaz.Selamdan sonra kalkar bir rekat iade eder ve sehiv secdesi yapar.

181) Musalli namazda secde ayeti okudu ve daha kıraatini bitirmedi ise tilavet secdesini nasıl yapar?
Hemen direk secdeye gider bir kere tilavet secdesini yapar ayağa kalkar kıraatine devam eder.

182) Musalli namazda kıraatinin son ayeti olarak secde ayeti okudu ise tilavet secdesini nasıl yapar?
Namazın rükusunu ve secdesini normal olarak yapar bu arada tilavet secdesini de yapmış gibi kabul edilir.

182) İmamın cehri okuduğu secde ayetini namaz kılmayan duyarsa secde gerekir mi?
Evet gerekir.

183) Musalli,namaz kılmayanın okuduğu secde ayetini duyarsa tilavet secdesi gerekir mi?
Evet gerekir.

184) Namazda okunan secde ayetinin tilavet secdesi namaz dışında yapılabilir mi?
Hayır yapılamaz.

185) Kadınlar özel hallerinde tilavet secdesi yapabilirler mi?
Hayır yapamazlar.

186) Üç mekruh vakit vardır ki bu vakitlerde kaza namazı vacip bir namaz cenaze namazı tilavet secdesi nafile namaz kılınmaz ve olmaz.
Bu vakitlere dinimizde kerahat vakitleri denir
1- Güneş doğarken 2- Güneş tam tepede iken 3- Güneş batarken.

187- Yolcu olmayan mukim bir kişi ayağından mestleri çıkarmadan üzerine ne kadar zaman boyunca meshedebilir?
Yirmi Dört Saat

188- Adet gören (hayız) bir bayan aşağıdaki davranışlardan hangisini yapabilir?

a) Nafile Oruç Tutar b) Kâbe’yi Tavaf Eder c) Dua Amaçlı Ayetler Okur d) Nafile Namaz Kılar
Doğru cevap: C

189- Mesh müddeti ne zaman başlar?
a) Ayaklarımızı da Yıkadığımız Tam Bir Abdest Alınca
b) Mestler Ayakta İken Abdestimiz Bozulunca
c) Mestler Üzerine Mesh Ederek Yeniden Abdest Alınca
d) Abdestli İken Ayağımıza Mestleri Giyince
Doğru cevap: B

190- Aşağıdakilerden hangisi meshi bozan davranışlardan biri değildir?
a) Abdesti Bozan Davranışlar b) Müddetinin Sona Ermesi c) Fermuarının Açılması
d) Ayaktan Çıkması
Doğru cevap: C

191- Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün farzlarından biridir?
a) Niyet Etmek b) Ayakları Mesh Etmek c) Başı Mesh Etmek d) Boynu Meshetmek
Doğru cevap: A

192- Namaz kılacağımız yerin, vücudumuzun ve elbiselerimizin temiz olmasına ne denir?
Necasetten taharet

193- Sıvı olan ağır necasetin ne kadarı namazı bozar?
a) Bir El Ayası (Avuç İçi) Kadarı b) Dört Gramdan Fazlası
c) Elbisenin 1/4’ünden Fazlası d) Parmak Ucu Kadarı
Doğru cevap: A

194- Aşağıdaki sıvılardan hangisi ile abdest alınmaz?
a) Göl Suyu İle b) Kaynak Suyu İle c) Yağmur Suyu İle d) Karpuz suyu ile
Doğru cevap: D

195- Hanefi mezhebine göre bir su ile başın tamamını kaplama meshetmenin hükmü nedir?
a) Farz b) Sünnet c)Vacip d) Mübah
Doğru cevap: B

196- “Helaldir, günah yoktur” gibi ifadelerle bildirilen davranışların hükmü nedir?
a) Mübah b) Müstehap c) Azimet d) Mekruh
Doğru cevap: A

197- Başlanmış bir ibadeti bozan, sonlandıran davranışlara ne denir?

a) Haram b) Mekruh c) Sünnet d) Müfsit
Doğru cevap: D

198- Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının şartlarından değildir?
a) Cuma namazını öğle namazı vaktinde kılmak
b) Namazdan önce hutbe okumak
c) Namazdan sonra hutbe okumak
d) Cuma kılınan yerin herkese açık olması
e) İmamdan başka en az üç kişilik cemaat olması
Doğru cevap: C

199- Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden değildir?
a) Tekbir getirmek
b) Fatiha okumak
c) Namazın sonunda sehiv secdesi yapmak
d) Fatihayı sureden önce okumak
e) iki secdeyi ard arda yapmak
Doğru cevap: A

200- Aşağıdakilerden hangisine zekat verilmez?
a) Zekatı tahsil eden memurlara
b) Borçlulara
c) Kölelikten kurtulmak isteyenlere
d) Yolculara
e) Asli ihtiyaç fazlası malı olanlara
Doğru cevap: E

201- Tekfin ile ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
a) İzar, don ve eteklik yerinedir
b) Lifafe, baştan ayağa uzanır
c) Hımar, göğse konulacak bezdir
d) Kamis, omuzdan ayağa kadar uzanan bezdir
e) Kefen-i Kifayet, erkekler için izar ve lifafe olmak üzere iki kattır
Doğru cevap: C

202- “İnsanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat ortaya çıkar.” ayeti daha çok aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
a) Kara parçalarının yaratılışı ile
b) Denizlerin yaratılışı ile
c) Çevre problemi ile
d) İnsan fiilleri arasındaki sebep sonuç ilişkisi ile
e) Yalanın kötülüğü ile
Doğru cevap: D

203- Mekke döneminde nazil olmuştur ve 8 ayettir. Çoklukla övünenleri uyarıp, hesaba çekileceklerini beyan eden ve mal, mülk ile çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek anlamı taşıyan sure aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zilzal Suresi
b) Beyyine Suresi
c) İnşirah Suresi
d) Tekasür Suresi
e) Karia Suresi
Doğru cevap: D

204. Aşağıdakilerden hangisi haram aylarından biri değildir?
a) Ramazan
b) Receb
c) Zilkade
d) Muharrem
e) Zilhicce
Doğru cevap: A

205. “Vakfe yapmak” ne anlama gelir?
Hac esnasında Arafat dağında bir müddet beklemektir

206. Namazda “Mesbuk” ne demektir?
Birinci rekattan sonra imama yetişen kişidir.

207. Akşam namazının son rükûsunda imama yetişen kişi namazını aşağıdaki durumlardan hangisine göre tamamlarsa doğru yapmış olur?
a) İmamla birlikte selam verir.
b) İmam selam verdikten sonra kalkarak kendi başına kılıyormuş gibi üç rekatı da tamamlar.
c) İki rekat tamamlar ve bu rekatların ikisinde de tahiyyata oturur.
d) İki rekat tamamlar ve ilkinde tahiyyat yapmaz.
e) Bir rekat tamamlar.
Doğru cevap: C

208. Aşağıdakilerden hangisi Haccın rükünlerinden biridir?
a) Safa ile Merve arasında yürümek
b) Müzdelife’de vakfe yapmak
c) Ziyaret tavafı yapmak
d) Veda tavafı yapmak
e) Mikatlarda ihrama girmek
Doğru cevap: C

209. Aşağıdaki durumlardan hangisinde sehiv secdesi gerekmez?
a) Dört rekatlı bir Namazı beş rekat kılmak
b) İlk tahiyyat oturuşunu yapmamak
c) Zamm-ı Sûre’yi okumamak
d) Dördüncü rekatta Fatiha’yı okumamak
e) Birinci rekatta Fatiha’yı okumamak
Doğru cevap: D

210.“Sözlükte faydalanmak anlamında kullanılır. Fıkıhta ise hac aylarında ve bir yıl içinde iki ihramla umre ve haccı birlikte ifa etmek demektir.” Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdaki şıklardan hangisinde bulunmaktadır?
a) Haccı Kıran
b) Haccı İfrat
c) Haccı Temettü
d) Umre
e) Vakfe
Doğru cevap: C

211. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh terimi olarak “nasslarda hükmü bulunmayan fıkhi meseleye
aralarındaki illet birliği sebebiyle nasslarda düzenlenmiş meselenin hükmünü vermek” şeklinde tanımlanan kıyasın rükünlerinden biri değildir?
a) Asıl
b) Menat
c) Fer’
d) İllet
Doğru cevap: B

212- Ramazan ayında oruç tutamayan yaşlıların ve hastaların tutamadıkları oruçları için verdikleri miktara ne denir?
Fidye

213- En uzak mikat yeri neresidir?
Cidde istikametinde bulunan Hudeybiye’ dir,

214- En yakın mikat yeri neresidir?
Medine istikametinde olan Tenim’dir

215- Mikat sınırı dışından gelenler için Mekke’den ayrılırken yapacakları son tavafın ismi nedir?
Veda (sader) tavafıdır

216- Arafatta hangi namazları cemi takdim ile kılmak sünnettir?
Öğle ile ikindi namazını

217- Müzdelife’de hangi namazları cemi tehir ile kılmak vaciptir?
Akşam ile yatsı namazını

218- İhram için mikat yerlerini sayınız?

1-Zülhuleyfe 2-Cuhfe 3- Zat-ı Irk 4- Karn 5-Yelemlem

219- Hac da saçları traş veya kısaltmanın vakti ne zamandır?
Bayramın ilk günü fecri sadıktan başlayıp ömrün sonuna kadar süredir.

220- Arafat vakfesinden sonra fakat henüz traş olup ihramdan çıkmadan önce cinsel ilişkide bulunmanın ve ziyaret tavafını cünüp olarak yapmanın cezası nedir?
Bedene

221- Adetli halinde bir kadın secde ayetini dinlerse tilavet secdesi ona vacip olur mu?
Vacip olmaz

222- Kurban keserken abdestli olmak şart mıdır?
Kurban kesen kişinin abdestli olması şart olmamakla birlikte, kurban bir ibadet olduğu için kesenin abdestli olması daha faziletlidir.

223- Kurban derisi satılabilir mi?
Kurban derilerinin para karşılığında satılması, kurbanın kesimi veya bakımı için ücret olarak verilmesi caiz değildir. Derinin satılması halinde bedelinin yoksullara verilmesi gerekir.

224- Kısırlaştırılmış hadım hayvanlar kurban edilebilir mi?
Çeşitli amaçlarla kısırlaştırılmış veya burularak hadım hale getirilmiş hayvanlar kurban olarak kesilebilir. Kurban açısından bu herhangi bir eksiklik oluşturmamaktadır.

225- Taksitle kurban alınabilir mi?
Taksitle satın alınan hayvan kurban olarak kesilebilir.

226- Sahih olmayan (geçerli olmayan) evlilikler nelerdir?
1- Sigar nikahı 2- Hulle nikahı 3- Mute nikahı 4- İhramlının nikahı 5- Zinakar kadınla nikah
6- Dörtten fazla kadınla yapılan nikah 7- Aynı anda iki kız kardeş ile yapılan nikah. 8- Muvakkat nikah

227- Emzirmek annenin abdestini bozar mı?
Bozmaz

228- 10- Üç mekruh vakit vardır ki bu vakitlerde kaza namazı, vacip bir namazı, cenaze namazı, tilavet secdesi, nafile namaz kılınmaz. Bu vakitleri sayınız?
Bu vakitlere dinimizde kerahat vakitleri denir
a- Güneş doğarken b- Güneş tam tepede iken c- Güneş batarken

229- Açlıktan ölmesi mümkün olan kişinin haram olan domuz eti karşısında yapması gereken nedir?
1. a) Doyuncaya Kadar Yemeli b) Ölmeyecek kadar Yemeli
2. c) Asla Yememeli d) Yemese de Olabilir
Doğru cevap: B

230- Efal-i Mükellefin de denilen bu sekiz kısım amel ve işler nelerdir?
a- Farz b- Vacip c- Sünnet d- Müstehap e- Mübah f- Haram g- Mekruh h- Müfsit.

231- Gusul abdesti olmayana yapması yasak olan ameller nelerdir?
1- Namaz kılamaz 2- Camiye mescide giremez 3- Kur’an’a el süremez ve okuyamaz
4- Kabe’yi tavaf edemez.

232- Namazlarımızda yapmış olduğumuz secde yedi tane uzvumuzun (organımızın) beraber yere değerek yapılmasıyla olur. Bu yedi azamızı sayınız?
Alnımız ve burnumuz(1) Ellerimiz(2) Dizlerimiz(2) Ayaklarımız(2) toplam yedidir.

233- Oruç ibadetimizin çeşitleri altıdır. Bunları misaller vererek sayınız?
a- Farz oruçlar: Ramazan orucu keffaret orucu vb.
b-Vacip oruçlar: Adaklar itikaf orucu ve kazaya kalmış nafile oruçlar
c-Sünnet oruçlar: Muharrem ayının 9. 10. 11.ci günleri tutulan oruçlar.
d-Müstehap oruçlar: Kameri ayların 13. 14. 15.ci günleri tutulan oruçlar.
e-Mekruh oruçlar: Aşure günü Cuma günleri tutulan oruçlar.
f-Haram oruçlar: Bayramlarda tutulan oruç.

234- Haccın çeşitleri nelerdir?
1-Haccı Temettü 2-Haccı İfrat 3-Haccı Kıran

235- Üç vakit vardır ki bu vakitlerde kaza namazı vacip bir namaz cenaze namazı tilavet secdesi nafile namaz kılınmaz ve olmaz. Bu vakitlere dinimizde kerahat vakitleri denir. Kendisinde ibadet olmayan bu vakitleri söyleyiniz?
1- Güneş doğarken 2- Güneş tam tepede iken 3- Güneş batarken.

236- Güneş doğup bir miktar yükseldikten sonra istiva vaktine kadar iki dört sekiz veya on iki rekat kılınabilen nafile namazın adı nedir?
Duha (kuşluk) namazı.

237- İnsanın kendi hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair bir işarete kavuşmak istediğinde yatacağı zaman iki rekat namaz kılıp özel duasını okuyarak bitirdiği namaz hangisidir?
İstihare namazı

238- Zekat kimlere verilmez?
a- Ana ve babaya
b- Dede ve ninelere
c- Evlatlara
d- Karı veya kocaya
e- Zenginlere
f- Cami mescit çeşme ve benzerlerini yaptırmak veya onartmak için zekat verilmez.

239-Zekat kimlere verilir?
1- Müslüman fakirlere 2- Miskinlere 3- Borçlulara 4- Yolculara 5- Azat olacak köle cariyeye
6-Zekat memurlarına 7- Müellefe-i Kulup (Kalpleri İslam’a ısındırılmak istenenlere) 8- İslam yolunda çalışanlara.

240-Yeminin keffareti nedir söyleyiniz?
a- Gücü yetiyorsa müslim yada gayri müslim bir köle veya cariyeyi azat etmek
b- Veya on fakiri akşamlı sabahlı doyurmak
c- Veya on fakiri orta halli giydirmek
d- Veya üç gün aralıksız oruç tutmaktır.

241-Nikahı kendisine haram olanları sayınız?
a- Karabet (yakınlık) ciheti ile haram olanlar.
b- Sıhriyet (sonradan kazanılan akrabalık) yoluyla haram olanlar.
c- Emişme yoluyla haram olanlar (aynı kadının emzirdiği çocuklar)
d-İki kız kardeşi bir arada nikahlamak. (İkiside yaşarken tek erkeğin
hanımları olamazlar.)
e- Musahere cihetiyle haram olanlar. (Yani üvey kız babaya üvey oğlan
anaya haramdır.)
f- Efendinin cariyesini hanımefendinin de kölesini nikahlaması haramdır.
g- Kafir kadınla bir mecusi kadını veya putperest bir kadını bir arada
bulundurmak.
h- Cariye ile hür kadını bir arada bulundurmak.
i- Dörtten çok (bir arada) nikah yapmak.
j- Başkasının zevcesini nikahlamak.
k-Nikahlı iken hamile kalan kadını nikahlamak.

242-Namazda birinci oturuş ile ikinci oturuş arasında ne fark vardır?
Birincisi vacip ikincisi ise farzdır.

243-Abdestin vaciplerini sayınız?
Abdestin vacibi yoktur.

244- Mikat mahalli dışında oturan bir kimsenin Mekke’ye varınca ilk ne yapması gerekir?
Kudüm tavafı.

245- Teyemmümün farzları nelerdir?
Niyet etmek elleri toprağa vurarak kolları ve yüzü meshetmek.

246- Kimler Kurban keser?
Müslüman Akıl baliğ hür mukim (yani misafir olmayan) ve İslam’a göre zengin olan kimseler kurban keser.

247. Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün caiz olmasının şartlarından değildir?
a) Su bulunmaması
b) Suyu kullanma imkanının olmaması
c) Toprak veya toprak cinsi bir şey ile yapılması
d) Seferî olunması
Doğru cevap: D

248. Aşağıdakilerden hangisi vitir namazının kılınacağı vakittir?
a) Yatsının girdiği andan gecenin üçte birine kadar olan vakit
b) Yatsı namazı kılındıktan sonraki vakit
c) Yatsı vakti
d) Yatsı vaktinden imsak vaktine kadar olan vakit
Doğru cevap: B

249. Hangi namazlar özür bulunmaksızın oturularak kılınabilir?
a) Nafile namazlar b) Farz namazlar
c) Vacip namazlar d) Adak namazlar
Doğru cevap: A

250. Aşağıdaki namazların hangisinde cehrî kıraat gerekli değildir?
a) Cemaatle kılınan sabah namazının farzı
b) Münferiden kılınan akşam namazının farzı
c) Cuma namazı
d) Bayram namazı
Doğru cevap: B

251. Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının farz olmasının şartlarından biri değildir?
a) Mukim olmak b) Sağlıklı olmak
c) Erkek olmak d) Yeterli cemaatin bulması
Doğru cevap: D

252. Aşağıdakilerden hangisi orucun farz olmasının şartlarındadır?
a) Akıllı olmak b) Sağlıklı olmak
c) Mukim olmak d) Seferî olmamak
Doğru cevap: A

253. Aşağıdakilerden hangisi zekatın farz olmasının şartlarından değildir?
a) Havelan-i havl
b) Malın nâmi olması
c) Malın nisap miktarına ulaşması
d) Zekat vermeye niyet edilmesi
Doğru cevap: D

254. Aşağıdakilerden hangisi yemin kefareti türlerinden biridir?
a) Üç fakiri giydirmek b) On gün oruç tutmak
c) 61 gün oruç tutmak d) On fakiri giydirmek
Doğru cevap: D

255. Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının şartlarından değildir?
a) Buluğa ermiş olmak
b) Hacca gidebilecek imkana sahip olmak
c) Dinen zengin olmak
d) Akıllı olmak
Doğru cevap: C

256. Aşağıdakilerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?
a) İfrad hacc b) Vacip olan hac
c) Kıran haccı d) Temettu haccı
Doğru cevap: B

257. Aşağıdakilerden hangisi edası itibariyle haccın çeşitlerindendir?
a) Farz hac b) Vacip hac
c) Nafile hac d) Temettu haccı
Doğru cevap: D

258. Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden biridir?
a) Telbiye getirmek
b) Arafat’ta güneş batıncaya kadar beklemek
c) Müzdelife vakfesini yapmak
d) Tavaf namazı kılmak
Doğru cevap: C

259. Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden değildir?
a) Kudüm tavafı
b) Mekke, Arafat ve Mina’da hutbe okunması
c) Arefe gecesi Mina’da bulunmak
d) İhram namazı kılmak
Doğru cevap: D

260. Aşağıdakilerden hangisi ihrama girmenin şartlarındandır?
a) Niyet etmek b) Rida ve izara bürünmek
c) İhram namazı kılmak d) Mikattan önce ihrama girmek
Doğru cevap: A

261. “Hac ve umreye birlikte niyet ederek ikisini bir tek ihramla birleştirmeye……… denir” cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
a) Temettu haccı b) Kıran haccı
c) İfrad Haccı d) Hacc-ı ekber
Doğru cevap: B

262. Aşağıdakilerden hangisi “âfâkî” kavramının tanımıdır?
a) Her hangi bir delile dayanmaksızın konuşan kimse
b) Ufku gözlemleyen kimse
c) Mikat sınırları dışında ikamet eden kimse
d) Mikat ile Hıll bölgesi arasında yaşayan kimse
Doğru cevap: C

263. Aşağıdakilerden hangisi hac için mikat mahalli değildir?
a) Tenim
b) Yelemlem
c) Cuhfe
d) Zât-ü ırk
Doğru cevap: A

264. “Karn”, Mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?
a) Yemen cihetinden gelenlerin
b) şam cihetinden gelenlerin
c) Mısır cihetinden gelenlerin
d) Necid ve Kuveyt cihetinden gelenlerin
Doğru cevap: D

265. Aşağıdakilerden hangisi ihramın sünnetlerinden biridir?
a) Niyet etmek
b) Dil ile niyet etmek
c) İhram yasaklarına riayet etmek
d) İhrama girdikten sonra iki rekat namaz kılmak
Doğru cevap: B

266. Aşağıdakilerden hangisi tavaf çeşitlerinden değildir?
a) Sünnet tavaf b) Nafile tavaf
c) İhsar tavafı d) Adak tavafı
Doğru cevap: C

267. Aşağıdakilerden hangisi “teyamün” kavramının tanımıdır?
a) Tavafı Kabe’nin sağından yapmak
b) Uğurlu ve bereketli saymak
c) Karşılıklı yemin etmek
d) Mikata Yemen cihetinden gelmek.
Doğru cevap: A

268. Aşağıdakilerden hangisi “ziyaret tavafı”nın tanımıdır?
269. a) Mekke’ye gelen kimsenin yaptığı ilk tavaf
270. b) Umre’de yapılan tavaf
271. c) Müzdelife vakfesinden sonra yapılan tavaf
272. d) Mekke’yi ziyaret eden kimsenin yaptığı tavaf
Doğru cevap: C

269. Aşağıdakilerden hangisi tavafın şartlarından değildir?
270. a) Kabe’yi sola alarak yapmak
271. b) Belirli vakitte yapmak
272. c) Yürüyerek yapmak
273. d) Mescid-i Haram’ın içinden yapmak
Doğru cevap: C

270. Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biridir?
271. a) Tavafı Mescid-i Haram İçinde yapmak b) Müvâlât
272. c) Hervele yapmak d) Teyamün
Doğru cevap: B

271. Aşağıdakilerden hangisi “remel’in” tanımıdır?
272. a) Tavafta sağ omzu açık bırakmak
273. b) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak
274. c) Cemrelere taşları fırlatarak atmak
275. d) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek
Doğru cevap

272. Aşağıdakilerden hangisi sa’yin sünnetlerinden değildir?
273. a) Sa’yi, tavaf yapıp tavaf namazını kıldıktan sonra ara vermeden yapmak
274. b) Sa’y esnasında zikirle meşgul olmak
275. c) Sa’yi yedi şavta tamamlamak
276. d) Sa’yin şartlarını peş peşe yapmak
Doğru cevap: C

273. Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?
274. a) Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak
275. b) Vakfeyi arefe günü zeval vaktinden sonra yapmak
276. c) Vakfeyi niyet ederek yapmak
277. d) Öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ile kılmak
Doğru cevap: B

274. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife Vakfesinin geçerli olmasının şartlarından değildir?
275. a) Güneş doğmadan önce Müzdelife’den ayrılmak
276. b) Hac için ihramlı olmak
277. c) Vakfe’yi Müzdelife sınırları içinde yapmak
278. d) Arafat vakfesini yapmış olmak
Doğru cevap: A

275. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin sünnetlerinden biridir?
276. a) Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak
277. b) Arafat vakfesini yapmış olmak
278. c) Vakfeyi Müzdelife sınırları içinde yapmak
279. d) Arefe gününü Bayrama bağlayan geceyi Müzdelife’de geçirmek
Doğru cevap: D

276. “Eyyam-ı Mina” hangi günlerdir?
277. a) Zilhicce’nin 10, 11, 12 ve 13. günleri
278. b) Zilhicce’nin 11, 12, 13 ve 14. günleri
279. c) Zilhicce’nin 9, 10, 11 ve 12. günleri
280. d) Zilhicce’nin 8, 9, 10 ve 11. günleri
Doğru cevap: A

277. Şeytan taşlama ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
278. a) Bir, iki, üç ve dördüncü günlerde cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
279. b) Birinci günü Akabe cemresine 21; iki, üç ve Mina’da kalındığı takdirde dördüncü günü cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
280. c) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki ve üçüncü günleri toplam 21 taş atılır
281. d) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki, üç ve Mina’da kalındığı
takdirde dördüncü günü cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
Doğru cevap: D

278. Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın geçerlilik şartlarından biri değildir?
279. a) Taşları cemrelere el ile fırlatarak atmak
280. b) Taşların her birini ayrı ayrı atmak
281. c) Taşları sağ el ile atmak
282. d) Mazereti bulunmayan kimsenin taşları bizzat kendisinin atması
Doğru cevap: C

279. Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın mekruhlarından biri değildir?
280. a) Belirlenen sayıdan fazla taş atmak
281. b) Mekke’den toplanan taşları atmak
282. c) Temiz olmayan taşları atmak
283. d) Büyük taşları kırıp küçülterek atmak
Doğru cevap: B

280. İlk tahallülden sonra ihram yasaklarından hangisi sona ermez?
281. a) Koku sürünme yasağı b) Dikişli elbise giyme yasağı
282. c) Cinsel ilişki yasağı d) Tırnak kesme yasağı
Doğru cevap: C

281. Aşağıdakilerden hangisi ihsar’ın tanımıdır?
282. a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi
283. b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir
sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
1. c) Mikat mahallini ihramsız olarak geçmesi
2. d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması
Doğru cevap: B

282. Aşağıdakilerden hangisi hacca vekil göndermenin şartlarından biridir?
283. a) Vekilin erkek olması
284. b) Vekile haccın farz olması
285. c) Vekilin zengin olması
286. d) Haccın, müvekkile önceden farz olmuş olması
Doğru cevap: D

283. Sa’yin son üç şavtını yapmamanın cezası aşağıdakilerden hangisidir?
284. a) Dem
285. b) Tamamı için bir sadaka-i fıtır vermek
286. c) Yapılamayan her bir şavt için bir sadaka-i fıtır vermek
287. d) Her hangi bir cezası gerekmez
Doğru cevap: C

284. Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapmanın cezası aşağıdakilerden hangisidir?
285. a) Dem
286. b) Sadaka
287. c) Bedene
288. d) Her hangi bir cezası gerekmez
Doğru cevap: B

285. Tavaf namazını terk etmenin cezası nedir?
286. a) Dem
287. b) Bir sadaka-i fıtır vermek
288. c) Hiç biri
289. d) Her rekat için sadaka-i fıtır vermek
Doğru cevap: C

286. Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini yapmamanın cezası nedir?
287. a) Bedene
288. b) Dem
289. c) Sadaka
290. d) Ceza gerekmez
Doğru cevap: B

287. Bedene cezası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
288. a) Arafat vakfesinden sonra ilk tahallülden önce cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir
289. b) İlk tahallülden sonra cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir
290. c) Ziyaret tavafını abdestsiz olarak yapan kimseye bedene cezası gerekir
291. d) Ziyaret tavafından sonra cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir
Doğru cevap: A

288. Hac kurallarını ihlal etmekten doğan cezalar ne zaman îfa edilir?
289. a) Mina günlerinde îfa edilir
290. b) Bayram günlerinde îfa edilir
291. c) Kuralın ihlal edildiği gün îfa edilir
292. d) Belirli bir zamanı yoktur, her zaman îfa edilebilir
Doğru cevap: D

289. Ziyaret amacıyla hangi mescid için özel seyahate çıkılmaz?
290. a) Mescid-i Aksa b) Mescid-i Harem
291. c) Mescid-i Hayf d) Mescid-i Nebevî
Doğru cevap: C

290. “Ravza-i Mutahhara”nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
291. a) Babü’s-selam ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
292. b) Minber ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
293. c) Mihrap ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
294. d) Babü’s-selam ile Minber arasındaki kısım
Doğru cevap: B

291. “Eyyam-ı teşrik” hangi günlerdir?
292. a) Zilhiccenin 9, 10, 11, 12 ve 13. günleridir
293. b) Zilhiccenin 10, 11 ve 12. günleridir
294. c) Zilhiccenin 9, 10 ve 11. günleridir
295. d) Zilhiccenin 9, 10, 11 ve 12. günleridir
Doğru cevap: A

292. Cemreleri taşlama ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
293. a) Bayramın birinci günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır
294. b) Bayramın ikinci günü küçük, orta, büyük cemreler taşlanır
295. c) Bayramın üçüncü günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır
296. d) Bayramın dördüncü günü büyük, küçük, orta cemreler taşlanır
Doğru cevap: B

293. Aşağıdakilerden hangisi “dem cezası”nı gerektirir?
294. a) Mikatı ihramsız geçmek
295. b) Bir elin dört tırnağını kesmek
296. c) Kudüm tavafını abdestsiz yapmak
297. d) Veda tavafını abdestsiz yapmak
Doğru cevap: A

294. Aşağıdakilerden hangisi ikinci tahallülün tanımıdır?
295. a) Cinsel ilişki dışındaki diğer ihram yasaklarının kalkmasıdır
296. b) Cinsel ilişki dahil bütün ihram yasaklarının kalkmasıdır
297. c) Sadece cinsel ilişki yasağının kalkmasıdır
298. d) Evlenme yasağının ortadan kalkmasıdır
Doğru cevap: B

295. Hac veya umreye niyet ederek mîkat mahallini dikişli elbise ile geçen kimsenin cezası nedir?
296. a) Dikişli elbiseyi bir gündüz veya bir geceden daha az bir süre giymiş ise sadaka-i fıtır gerekir
297. b) Dem gerekir
298. c) Mikat mahalline dönerek rida ve izara bürünmesi gerekir
299. d) Hatırlayınca elbiselerini çıkarması, rida ve izara bürünmesi gerekir, bu takdirde her hangi bir ceza gerekmez
Doğru cevap: A

296. Aşağıdaki cümlelerden hangisi “hıll” kavramının tanımıdır?
297. a) Harem bölgesi dışında kalan bölgelerin adıdır
298. b) Mekke ve yakın çevresinin adıdır
299. c) Harem bölgesi ile mîkat sınırları arasında kalan bölgenin adıdır
300. d) Mîkat sınırlarının dışında kalan bölgenin adıdır
Doğru cevap: C

297. Aşağıdakilerden hangisi Ka’be’nin rükünlerinden değildir?
298. a) Rükn-ü Yemânî b) Rükn-ü Irâkî
299. c) Rükn-ü şâmî d)Rükn-ü İbrahim
Doğru cevap: D

298. Aşağıdakilerden hangisi “fevat”ın tanımıdır?
299. a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi
300. b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
301. c) Mîkat mahallini ihramsız olarak geçmesi
302. d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması
Doğru cevap: A

299. Aşağıdakilerden hangisi “ızdıba”nın tanımıdır?
300. a) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak
301. b) Tavafta sağ omuzu açık bırakmak
302. c) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek
303. d) Cemrelere taşları fırlatarak atmak
Doğru cevap: B

300. Aşağıdakilerden hangisi ay / hayız halinin en az müddeti hakkında sırasıyla Hanefi ve Şafii mezheplerinin görüşlerini birlikte yansıtmaktadır?
301. a) 2–3 gün
302. b) 3–1 gün
303. c) 3–5 gün
304. d) 2–2 gün
Doğru cevap: B

301. Aşağıdakilerden hangisi loğusalık halinin azami müddeti hakkında sırasıyla Hanefi ve Şafii mezheplerinin görüşlerini birlikte yansıtmaktadır?
302. a) 20–35 gün
303. b) 25–60 gün
304. c) 40–35 gün
305. d) 40–60 gün
Doğru cevap: D

302. Mest üzerine meshin müddeti konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
303. a) Mukim için bir gün bir gece, misafir için üç gün iki gece
304. b) Mukim için iki gün iki gece, misafir için üç gün üç gece
305. c) Mukim için bir gün iki gece, misafir için iki gün iki gece
306. d) Mukim için bir gün bir gece, misafir için üç gün üç gece
Doğru cevap: D

303. Aşağıdakilerden hangisi namazla ilgili bir terim değildir?
304. a) Tergib
305. b) İsfâr
306. c) Tekbir
307. d) Celse
Doğru cevap: A

304. Namazda abdesti bozulan imamın, yerine cemaatten birini geçirmesine ne denir.
305. a) Tevkil
306. b) Tebdil
307. c) İstihlaf
308. d) İstibdal
Doğru cevap: C

305. Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla İmam Ebû Hanife ve İmam Şafi’ye göre Cuma namazının sahih olması için gerekli asgari cemaat sayısını birlikte yansıtmaktadır?
306. a) İmam dâhil 4–40
307. b) İmam hariç 3–30
308. c) İmam dâhil 5–12
309. d) İmam hariç 3–40
Doğru cevap: A

306. Zevâid tekbirleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi sırasıyla Hanefi ve Şafii mezheplerinin görüşlerini
yansıtmaktadır?
1. a) Birinci rekâtta 3, 7
2. b) İkinci rekâtta 4, 6
3. c) Birinci rekâtta 4, 5
4. d) İkinci rekâtta 3, 7
Doğru cevap: A

307. Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan şeylerden değildir?
308. a) Yüzü kıbleden çevirmek
309. b) Namazda iken verilen selamı almak
310. c) Amel-i kesir
311. d) Hiç biri
Doğru cevap: A

308) Aşağıdakilerden hangisi “teşrik tekbirleri”ndeki “teşrik” kelimesinin sözlük anlamıdır?
1. a) Ortak kılmak
2. b) Şirkten kaçınmak
3. c) Et kurutmak
4. d) Şirketleşmek
Doğru cevap: C

309. Aşağıdakilerden hangisi güneş tutulması halinde kılınan namazı ifade eder?
310. a) İşrâk
311. b) İstiska
312. c) Küsuf
313. d) Husuf
Doğru cevap:C

310. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
311. a) Kadın cenazenin kefeni beş parçadan ibarettir.
312. b) Hımar ve izar erkek cenazenin kefeninin parçalarındandır.
313. c) Erkek cenazenin kefeni üç parçadan ibarettir.
314. d) Lifâfe, hem erkek hem de kadın cenazenin kefeninin parçalarındandır.
Doğru cevap: B

311. Aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
312. a) Bir günlük oruç fidyesi bir sadaka-i fıtır miktarıdır.
313. b) Ramazan orucu kaza edilirken cinsel ilişkide bulunmak kefaret gerektirir.
314. c) Zorlamayla bozulan oruç kefaret gerektirmez.
315. d) Güneş battı zannedilerek iftar etmek sadece kaza gerektirir.
Doğru cevap: B

312. Aşağıdakilerden hangisi zekâtın vücup şartlarından değildir?
313. a) Hür olmak
314. b) Niyet etmek
315. c) Nisaba malik olmak
316. d) Akıllı olmak
Doğru cevap: B

313. Aşağıdakilerden hangisi zekât ile ilgili değildir?
314. a) Rikaz
315. b) Mevat
316. c) Rikab
317. d) İnân
Doğru cevap: D

314. Aşağıdakilerden hangisi zekâtın vücup şartlarından değildir?
315. a) Nema
316. b) Nisap
317. c) Hürriyet
318. d) Ayniyet
Doğru cevap: D

315. Aşağıdakilerden hangisi haccın sıhhat şartlarından değildir?
316. a) Belirli zaman
317. b) İhram
318. c) Belirli mekân
319. d) Yol güvenliği
Doğru cevap: D

316. Aşağıdakilerden hangisi sa’yin hükmü konusunda sırasıyla Hanefî ve Şafiî mezheplerinin görüşünü birlikte ifade eder?
317. a) Farz – Farz
318. b) Vacip – Vacip
319. c) Vacip – Farz
320. d) Farz – Sünnet
Doğru cevap: C

317. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin hükmünü ifade eder?
318. a) Farz
319. b) Vacip
320. c) Sünnet
321. d) Müstehap
Doğru cevap: B

318. Aşağıdakilerden hangisi hiçbir görüşe göre Müzdelife vakfesinin başlangıç
zamanı değildir?
1. a) Arefe gününü Bayrama bağlayan gece
yarısından itibaren
1. b) Arefe günü akşamı güneşin batışından
itibaren
1. c) Fecr-i sadıktan itibaren
2. d) Yatsı vaktinin girmesinden itibaren
Doğru cevap: D

319. Umre’nin sa’yini ihramlı olarak yapmanın hükmü nedir?
320. a) Farz
321. b) Vacip
322. c) Sünnet
323. d) Faz değil
Doğru cevap: B

320. Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde Mina’da gecelemenin hükmünü sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezhebinin görüşlerini aşağıdakilerden hangisi yansıtmaktadır?
321. a) Farz- Vacip
322. b) Vacip-Farz
323. c) Vacip-Sünnet
324. d) Sünnet-Vacip
Doğru cevap: D

321. “…haccı yapanların Mekke’ye vardıklarında îfa etmeleri gereken ilk tavafa… tavafı denir” cümlesindeki boş yerlere aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?
322. a) Temettu-veda
323. b) Temettu-kudûm
324. c) İfrad- kudûm
325. d) Kıran-ziyaret
Doğru cevap: C

322. “…. hacıların Mekke’den ayrılmadan önce yapmaları gereken en son tava fa….tavafı denir” cümlesindeki boş yerleri aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?
323. a) Hıll bölgesinde yaşayan-veda
324. b) Afâkî-veda
325. c) Hıll bölgesinde yaşayan-Kudûm
326. d) Afâkî-Kudûm
Doğru cevap: B

323 Aşağıdakilerden hangisi ihrama girerken telbiye getirmenin hükmü konusunda sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerinin görüşlerini yansıtmaktadır?
1. a) Sünnet-sünnet
2. b) Vacip-Şart
3. c) Farz-farz
4. d) Farz-sünnet
Doğru cevap: D

324. “Zülhuleyfe, Cuhfe, Karn, Yelemlem ve Zat-ı Irk … bölgesini çevreleyen yerleşim yerleridir”? cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
325. a) Hıll bölgesi
326. b) Harem bölgesi
327. c) Arafat bölgesi
328. d) Afak bölgesi
Doğru cevap: A

325. “İhrama girerken niyet ve telbiyeden önce vücuda güzel koku sürmek …” cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
326. a) Haramdır
327. b) Müstehaptır
328. c) Vaciptir
329. d) Mekruhtur
Doğru cevap: B

326. “ … mezhebine göre ifrâd veya kıran haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y yaptıktan sonra hac niyetini feshedip haccını umreye çevirerek tıraş olup ihramdan çıkabilir? cümlesindeki boş yeri
aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
1. a) Hanefî
2. b) Hanbelî
3. c) Şafiî
4. d) Malikî
Doğru cevap: B

327. Kaç çeşit tavaf vardır?
328. a) Beş
329. b) Altı
330. c) Sekiz
331. d) Yedi
Doğru cevap: D

328. Aşağıdakilerden hangisi ziyaret tavafının başlama vakti konusunda doğrudur?
329. a) Zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gece yatsı vaktinden itibaren
330. b) Zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gecenin yarısından itibaren
331. c) Kurban bayramının ilk günü güneşin doğuşundan itibaren
332. d) Zilhicce ayının dokuzuncu günü güneşin batmasından itibaren
Doğru cevap: B

329. Hangi mezhebe göre Arafat vakfesi Arefe günü fecr-i sadıktan itibaren yapılabilir
330. a) Hanefî
331. b) Şafiî
332. c) Hanbelî
333. d) Malikî
Doğru cevap: C

330. Hanefilerde tercih edilen görüşe göre umre tavafının bir şavtını abdestsiz veya cünüp olarak yapmak aşağıdakilerden hangi cezayı gerektirir?
331. a) Bedene
332. b) Altı sadaka-i fıtır
333. c) Üç gün oruç tutmak
334. d) Dem
Doğru cevap: D

331. Ziyaret tavafının son üç şavtını terk eden kimseye aşağıdaki cezalardan hangisi gerekir?
332. a) Bedene
333. b) Bir sadaka-i fıtır
334. c) Dem
335. d) Üç sadaka-i fıtır
Doğru cevap: C

332. Ziyaret tavafının son üç şavtını adetli olarak yapmak hangi cezayı gerektirir?
333. a) Üç sadaka-i fıtır
334. b) Dem
335. c) Bedene
336. d) Tavafı geçerli olmaz.
Doğru cevap: A

333. Sa’yin son üç şavtının adetli olarak yapılması hangi cezayı gerektirir?
334. a) Dem
335. b) Herhangi bir ceza gerekmez
336. c) Üç sadaka-i fıtır
337. d) Sa’yi geçerli olmaz
Doğru cevap: B

334. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ve İmam Şafiî’ye göre Müzdelife’de akşam ile yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem ederek kılmanın hükmü nedir?
335. a) Sünnet-Vacip
336. b) Sünnet-sünnet
337. c) Vacip-vacip
338. d) Vacip-sünnet
Doğru cevap: D

335. Cemerata atılacak taşların tamamını Müzdelife’den toplamanın hükmü nedir?
336. a) Vacip
337. b) Sünnet
338. c) Müstehap
339. d) Hiç biri
Doğru cevap: D

336. Bayramın üçüncü günü Mina’dan ayrılmaya ne denir?
337. a) Nefr-i evvel
338. b) Nefr-i sanî
339. c) Tahallül-ü evvel
340. d) Tahallül-ü sanî
Doğru cevap: A

337. Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir?
338. a) Sünnet-sünnet
339. b) Vacip-sünnet
340. c) Sünnet-vacip
341. d) Vacip-vacip
Doğru cevap: C

338. İmam Ebu Hanife’ye göre temettu haccı yapan kimselerin hedyi, en geç bayramın üçüncü günü güneşin batımına kadar kesmemelerinin cezası nedir?
339. a) Bedene
340. b) Dem
341. c) Üç gün oruç tutmak
342. d) Her hangi bir cezası yoktur
Doğru cevap: B

339. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ile İmam Şafiî’ye göre ihramdan çıkmak için bayramın ilk üç gününde tıraş olmanın hükmü nedir?
340. a) vacip-vacip
341. b) Sünnet-vacip
342. c) Sünnet-sünnet
343. d) Vacip-sünnet
Doğru cevap: D

340. Sırasıyla imam Ebu Hanife ile İmameyne göre taş atma, kurban kesme ve tıraş olma menasiki arasındaki tertibe uymanın hükmü nedir
341. a) Vacip-vacip
342. b) sünnet-sünnet
343. c) Vacip-sünnet
344. d) Sünnet-vacip
Doğru cevap: C

341. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ihsar kurbanının Harem bölgesinde kesilmesinin hükmü nedir?
342. a) Şart-şart değil
343. b) Sünnet-vacip
344. c) Müstehap-şart
345. d) Şart-şart
Doğru cevap: A

342. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre vekil olarak hacca gönderilecek kimsenin kendi adına hac görevini yapmış olmasının hükmü nedir?
343. a) Şart-şart değil
344. b) Şart-şart
345. c) Şart değil-şart
346. d) Şart-müstehap
Doğru cevap: C

343. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ticaret amacıyla Mekke’ye giden kimsenin mîkat
mahallinden ihramlı olarak geçmesinin hükmü nedir?
1. a) Vacip-farz
2. b) Sünnet-sünnet
3. c) Sünnet-vacip
4. d) Vacip-sünnet
Doğru cevap: D

344. Borcu ve aslî ihtiyaçları dışında altmış bir koyunu olan kimsenin zekât olarak kaç
koyun vermesi gerekir?
1. a) Bir koyun
2. b) İki koyun
3. c) Bir koyun ve değerinin yarısı kadar para
4. d) Bir koyun ve altı aylık bir kuzu
Doğru cevap: A

345. Abdest, gusül veya teyemmümle giderilen kirlilik halini aşağıdakilerden hangi kavram ifade eder?
346. a) Habis
347. b) Hades
348. c) Necis
349. d) Habes
Doğru cevap: B

346. Aşağıdakilerden hangisi namazın rükünlerinden biri değildir?
347. a) Kıyam
348. b) Setr-i avret
349. c) Rükû
350. d) Kıraat
Doğru cevap: B

347. Aşağıdakilerden hangisi cümledeki boş yeri doğru olarak tamamlar?
“Beş vakit namaza bağlı olmaksızın kılınan sünnet namazlara…… sünnetler denir.”
1. a) Regaib
2. b) Zevaid
3. c) Revatip
4. d) Fevait
Doğru cevap: A

348. Aşağıdakilerden hangisi cümledeki boş yeri doğru olarak tamamlar?
“Peş peşe…….vakit veya daha fazla namazı kazaya kalmamış olan kimseye sahib-i tertip
denir.
1. a) beş
2. b) altı
3. c) on
4. d) on iki
Doğru cevap: B

349. Hanefi mezhebine göre bir kimsenin seferî olarak on beş günden az kalmak niyeti ile gidip kaldığı yer için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?
350. a) Vatan-ı asli
351. b) Vatan-ı ikame
352. c) Vatan-ı sükna
353. d) Vatan-ı sefer
Doğru cevap: C

350. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
351. a) Kaza namazları belirli vakitlerde kılınır.
352. b) Kaza namazları ile meşgul olmak nafile namaz ile meşgul olmaktan daha iyidir.
353. c) Kaza namazları üç kerahet vaktinin dışında her zaman kılınabilir.
354. d) Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar kaza namazı kılınabilir.
Doğru cevap: A

351. Cenaze namazı en az kaç kişi ile kılınabilir?
352. a) Üç kişi
353. b) On beş kişi
354. c) Bir kişi
355. d) İki kişi
Doğru cevap: C

352. Aşağıdakilerden hangisi için nezir söz konusu değildir?
353. a) Namaz
354. b) Hac
355. c) Abdest
356. d) Sadaka
Doğru cevap: C

353. Hanefi mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi orucu bozup hem kaza hem de kefaret gerektirir?
354. a) Az miktarda tuz yemek
355. b) Çok miktarda kil yemek
356. c) Vitamin iğnesi yaptırmak
357. d) Buruna ilaç çekmek
Doğru cevap: A

354. “İhtilaf-ı ****lia itibar edilir, yani dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Müslümanlar, hilalin kendi bölgelerinde görülmesi ile oruca başlarlar” görüşü hangi müçtehide aittir.
355. a) Ebu Hanife
356. b) İmam Şafiî
357. c) İmam Malik
358. d) İmam Ahmed b. Hanbel
Doğru cevap: B

355. Kamerî ayların 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruç aşağıdakilerden hangisidir?
356. a) Âşûrâ
357. b) Eyyam-ı bîd
358. c) Reyyan
359. d) Visal
Doğru cevap: B

356. Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmamayı mubah kılan hallerden biri değildir?
357. a) Hastalık ve yolculuk
358. b) Hamilelik ve emzikli olmak
359. c) Yaşlılık ve şiddetli açlık-susuzluk
360. d) Ağır hastalara bakıcılık yapmak
Doğru cevap: D

357. “Vaktinde tutulmayan bir Ramazan orucunun kazasını yerine getirmeden yeni bir
Ramazanın gelmesi halinde kaza ile birlikte ayrıca fidye vermek de gerekir” görüşü hangi
müçtehide aittir?
1. a) İmam Ebu Hanife
2. b) İmam Şafiî
3. c) İmam Muhammed
4. d) İmam Ebu Yusuf
Doğru cevap: B

358. “Başlanan nafile ibadetlerin tamamlanması vacip olmadığı için tamamlanmadan bozulan nafile orucun kazası gerekmez” görüşü hangi müçtehide aittir?
359. a) İmam Ebu Hanife
360. b) İmam Şafiî
361. c) İmam Muhammed
362. d) İmam Ebu Yusuf
Doğru cevap: B

359. “Hac veya umre maksadıyla Mekke’ye gitmekte olan bir kimsenin mikat mahallini ihramlı olarak geçmesi……” cümlesindeki boş yere aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?
360. a) Farzdır
361. b) Müstehaptır
362. c) Sünnettir
363. d) Vaciptir
Doğru cevap: D

360. “İki kanama arasındaki kesinti temizlik sayıldığından, âdet halindeki kadının kanaması kısa bir süre durursa kanamanın durduğu süre içinde kadın temiz sayılır, gusledip ibadetlerini yapması gerekir” şeklinde ifade edilen görüş, aşağıda sıralanan mezheplerden hangisine aittir?
361. a) Mâlikî
362. b) Şafiî
363. c) Hanefi
364. d) Hanbelî
Doğru cevap: A

361. Şafii, Malikî ve Hanbelî mezheplerine göre ceza ödemelerinde muhayyerlik, aşağıda sıralanan hangi ihlaller için söz konusudur?
362. a) Mikat mahallini ihramsız geçmek
363. b) Cinsel ilişkide bulunmak ve koku sürünmek
364. c) Giyim, koku sürünmek, tıraş olmak ve tırnak kesmek
365. d) Giyim, koku sürünmek, tıraş olmak, cinsel ilişkide bulunmak ve tırnak kesmek
Doğru cevap: C

362. “Umre tavafının son üç şavtını veya daha azını abdestsiz olarak yapan kimse, abdestsiz yaptığı her şavt için bir sadaka verir” görüşü kime aittir?
363. a) Ebu Hanife
364. b) Ebu Yusuf
365. c) İmam Züfer
366. d) İbn Nüceym
Doğru cevap: D

363. “Bilmeyerek, yanılarak veya unutarak koku sürünmek, elbise giymek ve cinsel ilişkide bulunmak gibi yararlanma (istimta’) türünden olan yasakları ihlal eden kimse için ceza gerekmez” görüşü kimlere
aittir?
1. a) Şafiî ve Hanbelî
2. b) Zahirî
3. c) Mâlikî ve Zahirî
4. d) Hanefî
Doğru cevap: A

364. “İhramlı kişinin eşini şehvetle öpmesi, okşaması, sarılıp kucaklaması boşalma olmazsa ceza gerektirmez” görüşü hangi mezhebe aittir?
365. a) Mâlikî
366. b) Hanefî
367. c) Hanbelî
368. d) Hiçbiri
Doğru cevap: D

365. İhrama girerken ileride karşılaşılacak hastalık, düşman veya para kaybetme gibi yola devamı engelleyecek bir durumun ortaya çıkması halinde, kurban kesmeksizin ihramdan çıkmayı şart koşmak, hangi mezhebe aittir?
366. a) Hanefî
367. b) Malikî
368. c) Hanbelî
369. d) Zahirî
Doğru cevap: C

366. Ziyaret tavafını yapmadan memleketine dönen kimse, bu eksikliği gidermek için aşağıda belirtilenlerden hangisini yapmalıdır?
367. a) Bedene kesmelidir
368. b) Dem kesmelidir
369. c) Birine vekâlet vererek bu tavafı
yaptırmalıdır
1. d) Bizzat Mekke’ye dönüp bu tavafı
yapmalıdır
Doğru cevap: D

367. Kurban Bayramının üçüncü günü Minâ’dan ayrılmaya ne denir?
368. a) Kudum-u evvel
369. b) Tahallül-ü evvel
370. c) Nefr-i evvel
371. d) Tahallül-ü sânî
Doğru cevap: C

368. “…… mezheplerine göre ömürde bir defa umre yapmak farzdır” cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
369. a) Şafiî ve Mâlikî
370. b) Mâlikî ve Hanbelî
371. c) Şafiî ve Hanbelî
372. d) Hanefî ve Mâlikî
Doğru cevap: C

369. “Hanefî mezhebine göre; bir kimse kendisine haccetmek farz olduğu yıl hacca gitmek üzere yola çıkar da haccı tamamlamadan ölüm yatağına düşerse ölmeden önce vasiyette bulunması….”
Yukarıdaki cümleyi aşağıdaki şıklardan
hangisi doğru olarak tamamlar?
1. a) Farzdır
2. b) Farz değildir
3. c) Maddî gücü varsa farzdır
4. d) Şarttır
Doğru cevap: B

370. Üzerine hac farz olduğu halde bu görevi îfa edemeden ölen bir kimsenin çocuğu babasının yerine vekaleten hac yapması halinde aşağıdaki hükümlerden hangisi doğru olur?
371. a) Ölen kimse vasiyette bulunmuşsa hac görevi yerine gelmiş olur.
372. b) Hac görevi yerine gelmiş olur.
373. c) Hac görevi yerine gelmiş olmaz.
374. d) Hac yapması için yetecek miktarda para bırakmış ise hac görevi yerine gelmiş olur.
Doğru cevap: B

371. “Bir kimsenin bedel olarak bir başkasının yerine hac yapabilmesi için kendi
adına daha önce hac yapmış olması gerekir” hükmü mezheplerden hangisine aittir?
1. a) Şafiî ve Hanbelî
2. b) Hanefî
3. c) Malikî
4. d) Zahirî
Doğru cevap: A

372. “Eğer bir kimse hac yapmak üzere yola çıkmış, yolda ölmüş ve vasiyet etmiş ise vekâleten hac yapacak kişinin, ölenin memleketinden gönderilmesi gerekir” görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir?
373. a) Ebu Yusuf
374. b) İmam Şafiî
375. c) İmam Muhammed
376. d) Ebu Hanife
Doğru cevap: D

373. “Nafile hacda vekâletin geçerli olabilmesi için vekilin kendi adına farz haccı yapmış olması gerekir” görüşü kime aittir?
374. a) İmam Şafiî
375. b) Ebu Hanife
376. c) İmam Malik
377. d) İmameyn
Doğru cevap: A

374. “İhramlı kimsenin evlenmesi veya evlendirilmesinde herhangi bir sakınca yoktur” görüşü kime aittir?
375. a) İmam Şafiî
376. b) İmam Malik
377. c) İmam Ahmed b. Hanbel
378. d) İmam Ebu Hanife ve İmameyn
Doğru cevap: D

375. Aşağıdakilerden hangisi ihramlıya mubah değildir?
376. a) Kokusuz sabun kullanmak
377. b) Tavşan avı yapmak
378. c) Balık tutmak
379. d) Kümes hayvanlarını kesmek
Doğru cevap: B

376. Aşağıdaki kelimelerden hangisi “Arafat vakfesine yetişememeyi” ifade eder?
377. a) İhsar
378. b) Mevat
379. c) Fevat
380. d) Taksir
Doğru cevap: C

377. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hac ile ilgili değildir?
378. a) Mizab
379. b) Mikat
380. c) Mis’ât
381. d) ****f
Doğru cevap: C

378. “Hac aylarından önce ihrama girilebilir” görüşü kime aittir?
379. a) İmam Şafiî
380. b) İmam Ahmed ibn Hanbel
381. c) Ebu Hanife ve İmameyn
382. d) Davud ez-Zahirî
Doğru cevap: C

379. Namaza başlarken elleri kaldırmanın hükmü nedir?
Sünnet

380. Namazın ilk oturuşunda okunan tahiyyatın hükmü nedir?
Vacip

381. Ehl-i kitabın kestiği yenir mi?
Evet yenir.

382. Ateist bir kimsenin kestiği yenir mi?
Hayır yenmez.

383. Midye, istiridye ve istakoz gibi deniz hayvanları yenir mi?
Hayır yenmez. (Şafi mezhebine göre yenir)

384. Ölünün ağzından altın dişleri çıkarılır mı?
Sabit ise çıkarılmaz, değilse çıkarılır.

385. Cünüp olan bir kimsenin yemek yemesinin hükmü nedir?
Ellerini ve ağzını yıkamadan yemesi tenzihen mekruhtur.

386. Adetli kadının kestiği yenir mi?
Evet yenir

387. Adetli kadının nikahı kıyılabilir mi?
Evet kıyılabilir. Fakat adet hali geçmedikçe cinsel ilişki caiz olmaz.
388. Müslüman iken Hıristiyan olan bir kadınla evlenmek caiz midir?
Hayır caiz değildir. Çünkü İslama göre bu kadın mürted sayılır

389. Müslüman bir kadının gayr-i Müslim bir erkekle evlenmesi caiz midir?
Hayır, Müslüman bir kadının Ehl-i kitap olsun olmasın gayr-i Müslim bir erkekle evlenmesi caiz değildir.

390. Sırf eğlence olsun diye bir hayvanı öldürmek caiz midir?
Hayır, av hayvanı da olsa caiz değildir.

391. Vadeli satışlarda fiyat farkı caiz midir?
Vadeli satışlarda yekün fiyatının muallakta kalmamak şartıyla fiyatının belirlenmesi şartıyla caizdir.

392. Göz kararıyla satış caiz midir?
Göz kararıyla satış yapılabilir.

393. Ayağa giyilen meshin müddeti ne kadardır?
Mukim için 1 gün, seferi için 3 gündür. Mesh müddeti, meshler ayağa giyildikten ve abdest bozulduktan sonra başlar.

394. Sargı üzerine mesh etmenin süresi ne kadardır?
Sargıda mesh süresi yoktur. Yara iyileşinceye kadar mesh yapılabilir.

395. Abdestsiz Kur’an’a el sürülür mü?
Abdestsiz el sürülmez, lakin abdestsiz şekilde karşıdan yüzünden Kur’an okunabilir.

396. Adet süresinin en az ve en çok süresi ne kadardır?
En azı 3 gün en çoğu 10 gündür.

397. Bir kadın adet süresinde kılamadığı namazları sonradan kaza eder mi?
Hayır, kaza etmez.

398. Bir kadın adet süresinde tutamadığı ramazan oruçlarını sonradan kaza eder mi?
Evet kaza eder.

399. Lohusalık halinin en çoğu kaç gündür?
40 gündür

400. Lohusalık halinde kılınamayan namazlar kaza edilir mi?
Hayır, kaza etmez.

401. Ay tutulduğu zaman kılınan namazın ismi nedir?
Hüsuf namazı

402.Güneş tutulduğu zaman kılınan namazın ismi nedir?
Küsuf namazı

403. Namazda göğüs kıbleden çevrilirse ne olur?
Namaz bozulur

404. Namazda birisi önümüzden geçerse namazımız bozulur mu?
Hayır bozulmaz.

405. Teşrik tekbirleri kaç namaz vakti getirilir?
23 vakit

406. Muharrem ayının sadece onuncu günü ile yalnız Cuma veya cumartesi günlerinde oruç tutmanın hükmü nedir?
Mekruhtur

407. Vaktinden önce ezan okunursa ne yapılır?
Ezan iade edilir, yani tekrardan okunur.

408. Vaktinden önce namaz kılınmışsa ne yapılır?
Vakit girince namaz tekrardan kılınır.

409. Vaktin oluşmadığı yerlerde, mesela 24 saat den fazla güneş olan yada gece olan yerlerde namaz nasıl kılınır?
O yerlerde olanlardan namaz sakıt olmaz, 5 vaktin oluştuğu en yakın yere göre namaz vakitleri tespit edilerek kılınır.

410. Tadili erkan’ın hükmü nedir?
Vacip dir.

411. Bir kadın vefat eden kocasını yıkayabilir mi?
Yıkayabilir

412.Ölünün tırnakları, saçları kesir mi?
Kesilmez

413. Ölü yıkanmadan yanında Kur’an okunur mu?
Ölü yıkanmadıkça yanında Kur’an okunmaz, okumak mekruhtur. Bu durumda başka bir odada okunabilir.

414. Karşılığında hediye verilen yapışma caiz midir?
Caizdir.

415. İhram ne demektir?
Hac ve umre niyetiyle diğer zamanlarda helal olan işlerin hac ve umre esnasında kişiye haram kılınması demektir. Hac ve umrede erkeklerin örttüğü iki parçalık örtüye de ihram denir. Kadınların normal elbisesi ihram hükmündedir.

416. Mikat mahali ne demektir?
İhrama girilmesi gerekli olan yerlerdir.

417. Haccın farzları nelerdir?
Haccın farzları birisi şart ikisi rukün olmak üzere 3tür. İhram şartıdır, arafatta vakfe ve kabeyi tavafta ruknüdür.

418. Umrenin hükmü nedir?
Sünnet-i Müekkededir.

419. İhram yasakları nelerdir?
Güzel koku süremez, cinsi ilişki yapamaz, avlanamaz, ağaç kesemez, ot koparamaz, canlı öldüremez , tıraş olamaz vb

420. Muhrim (ihramlı) in şemsiye, yüzük, kemer ve giymeden paltoyu omzunda taşıması caiz midir?
Evet caizdir.
421. Telbiye nedir?
Hac veya umre niyetiyle ihrama girecek bir müslümanın mikat yerinde ihrama niyet ettikten sonra,söyleyerek ihram girmiş sayıldığı ve Allah’ın davetine icabet ettiğini belirten ”Lebbeyk Allahümme Lebbeyk… “cümlesidir.

422. Afaki ne demektir?
Mekke dışından hac için gelenlerdir.

423. Muhrim kan aldırığ diş çektirip iğne yaptırabilir mi?
Evet yaptırabilir.

424. Muhrim balık avlar mı?
Evet avlayabilir.

425. Arafat vakfesinin zamanı ne zamandır?
Zilhiccenin 9.günü zeval vaktinden bayramın 1.günü fecri sadık a kadardır.

426. Cemi takdim de ki tertibi söyleyiniz?
Ezan okununca öğlenin ilk sünneti kılınır. Kametten sonra öğlenin farzı kılınır.İkinci kamet ile ikindinin farzı kılınır.İki farz arasında namazların sünnetleri kılınmaz.

427. Cemi te’hir de ki tertibi söyleyiniz?
Yatsı ezanı okununca kamet getirlir.Akşamın farzı kılınır ardından kamet getirilmeden yatsının farzı
kılınır. Ardından atsının son sünneti ve vitir kılınır.

428.Kaç çeşit tavaf vardır?
3 Çeşit tavaf vardır: Kudüm,ziyaret,veda tavaflarıdır.

429. Kudüm tavafı nedir?
Arafat vakfesinden önce Mekke ye gelen hacıların yaptıkları Mekke’ye ilk geliş tavafıdır,sünnettir.

430. Ziyaret tavafı nedir?
Farz olan tavaftır.Vakti mahsusunda yani Kurban bayramının 1.gününde fecri sadıktan başlayarak kurban bayramının ilk
3 gününde yapılır.4.günü veya sonra ki günlerde de yapılabilir ama ceza kurbanı gerekir.
431. Veda tavafı nedir?
Afakiler için memleketlerine dönerken yaptıkları vacip olan en son tavaftır.

432. Şeytan taşlamaların tertibini söyleyiniz?
1.günü: Akabe cemresine 7 taş atılır. 2. ve 3.günlerde küçük orta ve büyük(Akabe) şeytanlara 7şerden 21 taş atılır. 4.günü acelesi olmayanlar yine 21 taş atarlar acelesi olanlar 3.gün giderler. 7+21+21 = 49 + 21 = 70 taş atılmış olur. Her zaman ilk önce küçük,orta ve büyük sırası gözetilmelidir.

433. Hacda kadınlar saçlarını tıraş edebilirler mi?
Hayır sadece saçlarının uçlarından biraz keserler.

434.Bedene nedir?
Hacda ihramlının işlediği bir kabahatten dolayı kesmesi gereken büyükbaş hayvanlardır.

435. Dem nedir?
Haccın vaciplerini terk eden veya tehir eden kişinin kesmesi gereken ufak baş hayvanlardır.

436. İhsar kurbanı nedir?
Hac veya umre için ihrama girenin bir özürden dolayı vakfe veya tavaf yapmadan ihramdan çıktığında kesmesi gereken kurbandır. Kıran haccı yapan kişi iki kurban kesecektir.

437. Nezir kurbanı nedir?
Haremde kesilmek üzere adanan kurbandır.

438. Ceza kurbanı nedir?
Haccın vaciplerinden birinin terki veya tehirinden dolayı kesilen kurbandır.

439. Şükür kurbanı nedir?
Temettü veya kıran hacını yapanların kestiği kurbandır.Hedy de denir.

440. Şükür kurbanını kesemeyen hacılar ne yapar?
10 gün oruç tutar.3 gününü Mekke’de 7 gününü de memleketinde tamamlar.

441. Bedel haccı nedir?
Aciz,hasta veya ölenin yerine vekaleten bir kişinin yaptığı hacdır.

442. Kurban nisabının zekat nisabından farkı var mıdır?
Kurban nisabında artıcı olması (nâmi) ve bir yıl geçmesi (havli havelan) aranmaz.80,18 gram altına değer mal varsa kurbanını keser.

443. Bayram gününde zengin olana kurban vacip midir?
Vacip olur kesmelidir.

444. Hangi hayvan kurban olmaz?
Bir veya iki gözü kör,fazla zayıf,fazla topal,kulağı veya kuyruğunun 3te 1inden fazlası kopan,dişleri
dökük,kulaksız,hasta,uzvu eksik olanlar,kurban olabilecek yaşını doldurmayanlar kurban olamaz.

445. Kurbanın ruknü nedir?
Onu kesmektir (Onun bedelini vermekle kurban kesilmiş sayılmaz

446. Yemin kaç çeşittir?
3 çeşittir:Yemini kamus, yemini münakide, yemini lağv.

447. Yemini kâmus nedir?
Geçmiş veya şimdiki zamana ait bir iş üzerine bilerek yapılan yalan yere yemin etmektir. Büyük günahtır.

448. Yemini kâmusun kefareti nedir?
Yoktur. Kefaretle affolunmaz. Helallik gerekir.

449. Yemini münakide nedir?
Geleceğe ait bir işi yapmak veya yapmamak üzere yapılan bir yemindir.Örn:Vallahi şu işi yapacağım veya yapmayacağım lafzını kullanarak yapılan yemin.

450. Yemini münakitte kefaret gerekir mi?
Evet gerekir.

451. Vallahi ramazan orucunu tutmayacağım diyen bir kişi ne yapmalıdır?
Yeminini bozup kefaret ödemesi gerekir.

452. Vallahi şu eve grimeyeceğim,Vallahi şu yemeği yemeyeceğim gibi mübah bir şeye yemin eden kişi ne yapmalıdır?
Yeminini bozup kefaret eder.

453. Yemini lağv nedir?
Geçmiş veya şimdiki zamana ait bir iş üzerinde öyle olduğunu sanarak yapılan yemindir. Örn:Unutarak bir kişi binmediği halde “gemiye bindim” demesi gibi

454.Yemini lağv da kefaret gerekir mi?
Hayır gerekmez.

455. Yemini yapan deli ve çocuk ise yemin geçerli midir?
Hayır geçersizdir.

456. Allah’ın bütün isimleri ile yemin edilir mi?
Evet edilir.

457. Yemin harfleri hangileridir?
V-B-T: Vallahi-Billahi-Tallahi

458. Maddi durumu yerinde olan,yemin kefareti için oruç tutabilir mi?
Hayır fakir doyurmak önceliklidir.

459. Adak nedir?
Kişinin dinen yükümlü olmadığı halde,farz vacip türü bir ibadeti yapacağını vaat etmesi Allah’a söz vermesidir.

460. Çocuğun ve delinin adağı caiz midir?
Hayır caiz değildir.

461. Yevm-i tevriye hangi gün?
Zilhicce’nin 8. günüdür

462. Yevm-i arefe hangi gün?
Vakfe günüdür. Zi,lhicce’nin 9. günü

463.Eyyam-ı Nahr hangi günler?
Kurban kesme günleridir. (Zilhicce 10+11+12. günler)

467. Eyyam-ı Mina hangi güler?
Şeytan taşlama günleridir. (Zilhicce 10+11+12+13. günler )

468. Eyyam-ı ma’dudat (sayılı günler) hangi günler?
Teşrik tekbiri günleridir. (Zilhicce 9+10+11+12+13. günler)

469. “Tehallül” nedir?
İhram yasaklarının sona ermesidir

470. İkinci tehallül ne zaman olur?
Ziyaret tavafını yapmakla ikinci tehallül gerçekleşir, yani bütün yasaklar kalkar.

471. Tavafın sünnetlerinden bir kaçını söyleyiniz.
İstilam, ıztıba, muvâlât, remel.

472. Tavaf namazını kılmak vacip midir? Sünnet midir?
Vaciptir.

473. Tavafa hacer-ül esved’den başlamak vacip midir? Sünnet midir?
Vaciptir.

474. Say’ın şavtlarının peş peşe yapmak vacip midir? Sünnet midir?
Sünnetdir

475.Veda tavafı vacip midir? Sünet midir?
Vaciptir.

476. Adak kaç çeşittir?
A-Mutlak Adak B-Mukayyet Adak

477. Mutlak adak nedir?
Herhangi bir şarta bağlı olmayan adaktır. Örn: Allah için şu kadar oruç tutacağım gibi.

478. Mukayyet adak nedir?
Belli bir şartın gerçekleşmesi üzerine yapılan adaktır. Örn: Allah şifa verirse şu kadar sadaka vereceğim,oğlum okulu bitirirse kurban keseceğim gibi.

479. Adağın hükmü nedir?
Vaciptir. Vaat ettiğini yapması gerekir.

480. Adağın kefareti nedir?
Yemin kefaretidir.

481. Tavuk,horoz ve benzeri kurban adak olur mu?
Hayır olmaz.

482. Adak kurbanının etinden adayanın kendisi ve akrabaları yiyebilir mi?
Hayır yiyemez, fakirin hakkıdır.

483. Besmeleyi kasten terk edenin kestiği yenir mi?
Hayır yenmez.
486. Ehli kitabın kestiği yenir mi?
Yenir caizdir.

487. Kadının ve çocuğun kestiği yenir mi?
Evet yenir.

488. Besmeleyi unutarak kesenin kestiği yenir mi?
Evet yenir.

489. Elektro şok veya tabancayla bayıltılıp usulüne göre kesilen hayvanın eti yenir mi?
Evet yenir.

490. Nikahta asıl olan nedir?
İcap ve kabuldür.

491. Tedavi maksatla diş kaplamak, dolgu yapmak caiz midir?
Evet caizdir

492. Hades-i asgar nedir?
Abdest almayı gerektiren hallerdir, küçük kirliliktir.

493. Hades-i ekber nedir?
Guslü gerektiren hallerdir, büyük kirliliktir.

494. İstihazeli olan kadın nasıl hareket eder?
Bu durumda olan kadınlar özür sahibi olanlar gibi hareket ederler.

495. Ağızdan ses çıkmaksınız sadece dudakların kımıldamasıyla kıraat yerine gelmiş olur mu?
Olmaz. Kişinin kendi sesini duyabileceği kadar kıraat yapması lazımdır.

496. Cemaatin en az sayısı kaç kişidir?
İmam ve ona uyan olmak üzere iki kişidir.

497. Fıtır sadakası hangi cins yiyecek maddelerinden verilir?
Buğday, arpa, kuru üzüm, hurma. Bu gıda maddelerinin kendisi verilebileceği gibi para olarak değerleri de verilir.

498. Hiçbir namazın kılınamayacağı mekruh vakitler hangileridir?
499. Güneşin doğmasından yükselmesine kadar olan zamandır ki bu da yaklaşık 40-45 dakikadır.
500. Güneşin tam tepe noktasında olduğu zaman (vakt-i istivâ).
501. Güneşin batma zamanı (gurûb). Gurup vakti, güneşin sararıp veya kızarıp artık gözleri kırpıştırmadan rahatlıkla bakılacak hale geldiği vakittir. Bu vakitte sadece, o günün ikindi namazının farzı kılınabilir.

499. Toprak ürünlerinde zekat miktarı ne kadardır?
Toprak emek sarf edilmeden yağmur, nehir, dere ve bunların kanalları ile sulanıyorsa mahsulün 1/10 u, kova, dolap, motor veya ücretle alınan su ile sulanıyorsa 1/20 si verilir.

500. Her ikisine birlikte niyet edilerek aynı yılın hac ayları içinde umre ve haccı bir İhramda birleştirmek haccın hangi çeşidine girer?
Kıran

501. Mîkâtı ihramsız geçmenin cezası nedir?
Koyun veya keçi (dem)

502. itikafın hükmü nedir?
Sünnet-i kifaye

503. Harem ile mikat arasındaki bölgeye ne ad verilir?
Hıll

504. Kudum tavafını abdestsiz olarak yapan kimsenin cezası nedir?
Her şavt için bir sadaka

505. Müzdelife vakfesinin hükmü eder?
Vacip dir.

506. Kocanın boşadığı eşine ancak yeni bir nikahla dönmesine imkan veren boşama şekli hangisidir?
Bain Talak

507. Aşağıdakilerden hangisi nafile oruçlardan değildir?
508. A) Şevval orucu
509. B) Dâvûd orucu
510. C) Adak orucu
511. D) Pazartesi – Perşembe orucu
Doğru cevap: C

508. Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlıların tutamadıkları her bir gün için ödemeleri gereken
meblağa ne ad verilir?
Fidye

509. Bir oruç fidyesinin miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
Bir fakiri bir gün doyurma

510. Hacda yapılması gereken ibadetlerin hepsine birden ne ad verilir?
Menâsikü’l-hac

511. Kamet getirmenin hükmü nedir?
Sünnet

512. Bir kimse Fâtihâ okuyup okumadığında tereddüt etse nasıl hareket eder?
Bir kimse Fâtihâ okuyup okumadığında tereddüt etse henüz başka bir sûre okumamışsa Fâtihâ’yı okur. Fakat başka bir sûre okumuşsa artık Fâtihâ’yı okumaz. Çünkü sûrenin Fâtihâ’dan önce okunmuş olma ihtimali daha ağır basar.

513. Teravih namazının hükmü nedir?
Terâvîh, sünnet-i müekkededir. Kadın ve erkek için orucun değil rama¬zan ayının sünnetidir

514. Yolcunun dört rekatlı farz namazları kısaltması zorunlu mudur; yoksa kısaltmakla tam kılmak arasında serbest midir?
Hanefîlere göre, yolcunun namazları kısaltarak kılması vacib ve aynı zamanda azimettir. Yolcunun bilerek iki rekattan fazla kılması mekruhtur

515. Düşük neticesinde ölü doğan çocuk yıkanır mı?
Düşük neticesinde ölü doğan çocuk, bir bez parçasına sarılarak gömülür, yıkanması gerekmez.

516. Hangi namazda en faziletli saf arka saftır?
Cenaze namazında

517. Malı yanında olmayan yolcu zekâtla mükellefmidir?
Mükelleftir. Çünkü o, vekîl ara¬cılığı ile malında tasarrufta bulunabilir.

518. Hangi mallar zekata tabidir?
Para (altın, gümüş vb.), ticaret malları, toprak ürünleri, hayvanlar, define ve madenler.

519. Hisse senetleri zekata tabî midir?
Borsada alınıp satılan hisse senetlerine yatırım yapan kişinin, sahip olduğu hisse senetlerinin değeri, nisap miktarına ulaşması ve üzerinden bir yıl geçmesi halinde 1/40 (% 2.5 oranında ) oranında zekatını vermesi gerekir.

520. Mehir hakkında bilgi veriniz?
Mehir, nikâh anında belirlenip belirlenmemesine göre ikiye ayrılmaktadır. Eğer nikâh anında belirlenmişse buna mehr-i müsemmâ, belirlenmemişse buna da mehr-i misil denir. Nihak esnasında mehir belirlenmemşse kadın mehr-i misil hak eder. Mehr-i Misil mehir evlenen kızın akrabaları arasında her bakımdan kendi konumundaki kızlara ödenen mehir demektir. Bir an-lamda râyiç mehir olmaktadır. Mehir, ödenme zamanına göre de muaccelveyamü¬eccelmehir diye ikiye ayrılmaktadır. Muaccel mehir evlilik anında peşin o¬larak ödenen mehir demektir. Ödenmesi sonraya bırakılan mehire de vere¬siye mehir anlamında müeccel mehir denmektedir.

521. Ric’î Talâk nedir?
Kocaya yeni bir nikâha ihtiyaç olmadan boşadığı karısına dönme imkânı veren boşama türüne, dönülebilir boşama anlamında “ric’î talâk” denir.
522. Bâîn Talâk nedir?
Kocaya boşadığı eşine ancak yeni bir nikâhla dönme imkânı veren bo¬şanma şeklidir.

523. Evlilik teklifi yapılamayanlar kimlerdir?
1- Ric’i veya bain talakla boşanıp iddet bekleyen kadına
2- Kocası öldüğü için ölüm iddeti bekleyen kadına. (Ancak boşanmadan dolayı iddet bekleyen kadına açık olsun, üstü kapalı olsun evlilik teklifi yapılamaz. Fakat kocasının ölümünden iddet bekleyen kadına üstü kapalı şekilde teklif yapılabilir)
3- Başkasının istediği kadına
524. Nikahın rükünleri kaç tanedir?
İki tanedir. İcap ve kabuldür

525. Mehir neye denir?
Mehir, evlenme karşılığında kadına verilmesi gereken mal veya paraya denir.

526. Mehrin hükmü nedir?
Mehir farzdır. Farziyeti ayeti kerime ile sabittir. Bunun yanında mehir nikahın şart veya rükünlerinden değil, nafaka gibi nikahın gereklerindendir. Bu yüzden memhir belirlenmeden kıyılan nikah geçerli olur ve kadın emsal mehre (mehr-i misil) hak kazanır.

527. mehrin miktarı neksadardır?
Mehrin en çok miktarı için bir sınır getirilmemiştir. Mehrin en az miktarı ise on dirhem gümüş veya bunun karşılıdır. Hz.Peygamber (a.s.) devrinde on dirhem yaklaşık iki kurbanlık koyun bedeli idi.
(Şafi mezhebine göre mehrin azı içinde bir sınır yoktur)

528. Baba kadının mehrini harcayabilir mi?
Mehir kadına aittir, harcayamaz.

529. Resmi nikah dini nikah yerine geçer mi?
İslama göre nikahın belli bir takım şartları ve rükünleri vardır. Resmi nikah kıyılırken bu şart ve rükünler yerine getirilirse dini nikah yerine geçer. Aksi takdirde geçmez.

530. Mektupla nikah geçerli olur mu?
Evet, şartları oluşursa geçerli olur. Örneğin bir kimsenin icabı içeren bir mektubu evlenmek istediği kadına göndermesi ve kadının da iki şahit huzurunda kabul etmesi durumunda nikah geçerli olur. (Şafi mezhebinde yazı ile nikah kıyılamaz)

531. Telefonla boşama geçerlimidir?
Evet geçerlidir

532. Mektupla boşama geçerli midir?
Evet geçerlidir

533. İddet süresi ne kadardır?
4 ay 10 gündür

534. Hoca bir şahitle nikah kıyabilir mi?
Evet kıyabilir, çünkü Hoca’da bir şahit sayılır.

535. Kadın nikah kıyabilir mi?
Evet kadın da nikah kıyabilir.

536. Nikah esnasında mehri belirlemenin hükmü nedir?
Sünnet dir

537. Zammı sure en az ne kadar olmalıdır?
En az üç kısa ayet yada üç kısa ayet uzunluğu miktarınca bir ayet.

538. Mezhep ayrılığı İmam olmaya engel midir?
Hayır, engel değildir.

539. Gıyabi cenaze namazı kılınabilir mi?
Kılınamaz. (Şafilere göre kılınabilir)

540. Kimlerin cenaze namazı kılınmaz?
1-Müslüman olmayanın
2-Annesini veya babasını kasten öldürenin
3-İslam devletine karşı çıkıp , çatışmada öldürülenin
4-Yol keserken silahlı çatışmada öldürülenin
Cenaze namazı kılınmaz. (Şafilere göre yalnız Müslüman olmayanın cenaze namazı kılınmaz)

541. Hangi kaza namazları cemaatle kılınabilir?
Aynı gün ve aynı vaktin kazası olması durumunda kılınabilir

542. Patentin (bir buluşun kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu belirten belge) alım satımı caiz midir?
Evet caizdir.

543. Kadının sütünün alım-satımı caiz midir?
Caiz değildir. (Şafilere göre caizdir)

544. Besmelesi çekilmeyen hangi av yenilebilir?
Deniz avı

545. Hangi halde besmele çekmek caiz değildir?
Haram bir fiil yapmak durumunda

546. Cenaze namazının hükmü nedir?
Farz-ı kifayedir

547. Ölü doğan çocuğun cenazesi yıkanır mı? Namazı kılınır mı?
Canlı olarak doğduğu bilinen bir çocuk ölürse yıkanıp cenaze namazı kılınır.
Ölü olarak düşen bir çocuk, bir bez parçasına sarılarak gömülür, yıkanması gerekmez.

548. Erkek mi kadın mı olduğu anlaşılmayan ve bu bakımdan kendisine “hünsa-i müşkil denilen kimse nasıl yıkanır, kefenlenir?
Böyle bir kimse ölünce teyemmüm ettirilir, yıkanmaz. Kefenlenme hususunda da kadın sayılır.

549. Görülmeyen malın satışı geçerli midir?
Görülmeyen malın satışı geçerlidir. Ancak satın alan kimse için görme muhayyerliği hakkı doğar, malı görünce isterse satışı bozabilir.

550. Telefonla yapılan alış veriş geçerlimidir?
Evet geçerlidir.

551. Âma’ nın alım satımı geçerlimidir?
Evet geçerlidir.

552. Altının veresiye alım-satımı caiz midir?
Caiz değildir.

553. Akit ne ile gerçekleşir?
İcap ve kabul ile

554. Selem neye denir?
Peşin para ile veresiye mal satın almaya denir. Bu satış skdi vadeli satış diye bilinen akdin tersinedir; vadeli satışta bedel veresiyedir. Selemde ise mal veresiyedir.

555. Altın ve gümüş selem konusu olabilir mi?
Hayır olamaz, Çünkü altın ve gümüşün veresiye satılması caiz değildir.

556. Faizle Riba arasında fark varmı dır?
Hayır, fark yoktur. Faiz kelimesi de Arapça kökenli olup riba ile eşanlamlıdır.

557. Baba ile oğul arasında riba cereyan eder mi?
Evet, cereyan eder.

558. Ölen hayvanın derisinden faydalanılır mı?
Ölen hayvanın derisi necis sayıldığı için tabaklanmadan ondan yararlanmak caiz değildir?
Fakat ölü hayvanın tüyü, kılı, kemik ve boynuzu necis sayılmadığı için bunlardan yararlanmak caizdir. (Şafilere göre bunlar da necis sayıldığı için yararlanmak caiz değildir)

559. Kesilen hayvanın hangi kısımları yenmez?
1- Akan kanı 2 -Erkeklik organı 3- Dişilik organı 4- Yumurtaları 5- İdrar torbası (mesane)
6-Guddesi ( deri ile et arasında meydana gelen şişlik, beze) 7- Öd kesesi

560. Kımız (eski bir Türk içkisi) içmek caiz midir?
Kımız içmek caiz değildir, çünkü kımız da bir çeşit alkolü içkidir.

561. Azil caiz midir?
Bir kimsenin hanımının rıza göstermesi durumunda menisini dışarıya akıtması caizdir. Fıkıh da buna azil denir. Prezervatif de bir çeşit azildir.

562. Spiral kullanmak caiz midir?
Gebeliği önlemek amacıyla spiral kullanmak da dinen bir sakınca yoktur. Ancak spiral ile ilgilil işlem bir bayan eleman tarafından yapılmalıdır.

563. İnsanın kısırlaştırılması caiz midir?
Erkek olsun, kadın olsun insanın kısırlaştırılması caiz değildir.
564. Açlık grevi caiz midir?
Ölüme sebebiyet verebilecek açlık grevi yapmak bir nevi intihar sayılır, caiz değildir.
565. Evlat edinmek caiz midir?
Bir çocuğun başkasının kütüğüne geçirilmesi olan evlat edinme; namahremlik, miras da haksızlık vb. sakıncalarından dolayı dinimizce yasaklanmıştır.
566. Manevi hakaret tazminatı almak caiz midir?
Manevi hakaret tazminatı “tazir” eczası kapsamına girdiği için alınmasında bir sakınca yoktur.
567. Hasta olmayan bir kimsenin rapor alması caiz midir?
Hasta olmadan bir kimsenin rapor alması caiz değildir. Çünkü bu durumda kişi hem yalan söylemiş, hem de hak etmediği günler için ücret almış olur. Ayrıca hizmetin aksamasına daneden olabilir.
568. Çalıntı bir malı satın almak caiz midir?
Bildiği halde çalınan bir malın satın alınması caiz değildir.
569. Cünüp olanın tıraş olması ve tırnak kesmesinin hükmü nedir?
Tenzihen mekruhtur
570. Bir şeyine bahse girmek caiz midir?
Bahse girmekten dolayı para veya herhangi bir şey almak haramdır, Buda bir nevi kumardır.
571. Köpek beslemek caiz midir?
Evin içinde köpek beslemek caiz değildir. Evin dışında ise sadece av ve koruma amacı ile köpek beslemek caizdir.
572. Hayvanları dövüştürmek caiz midir?
Peygamber Efendimiz (a.s) zevk ve eğlence için horoz, boğa, deve ve benzeri hayvanları dövüştürmeyi yasaklamıştır. Zira bunda hayvanlar için eziyet söz konusudur.
573. Yarışda alınan ödül caiz midir?
Yarışmayı düzenleyenler tarafından bir ödül ortaya konmuşsa, yarışmayı kazananın bu ödülü almasında bir sakınca yoktur.
574. Sihir (büyü) yapmak caiz midir?
Sihrin her çeşidi dinimizce yasaklanmıştır.
575. Kaparo hakkında bilgi veriniz?
Kaparo sözleşmenin bağlandığını göstermek amacıyla alınan kaparo müşterinin cayması durumunda iade edilmesi gerekir. Alıkonulması caiz değildir.
576. Kredi kartı ile alış veriş caiz midir?
Faize girmemek şartı ile kredi kartı ile alış veriş caizdir.
577. Kur’an’da içilmesi yasak olan şeyler nelerdir?
İçki ile akan kandır..

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURUL KARARLARINDAN BAZI KONULAR

578. Tüp bebek caiz midir?
Kadın veya erkekteki bir kusur sebebiyle, tabiî ilişkiyle gebeliğin gerçekleşmesi mümkün olmadığı takdirde;
1-Döllendirilecek yumurta ve sperm, her ikisinin de nikahlı eşlere ait olması, yani bunlardan herhangi biri yabancıya ait olmaması;
2-Döllenmiş olan yumurta, başka bir kadının rahminde değil, kendi rahminde (yumurtanın sahibi olan eşin rahminde) gelişmesi;
3-Bu işlemin, gerek anne-babanın; gerek doğacak çocuğun maddî, ruhî ve aklî sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağı tıbben sabit olması; şartıyla, normal yoldan gebe kalması ve anne olması mümkün olmayan evli hanımların, çeşitli tıbbi yollarla gebeliklerinin sağlanmasında, İslâmî hükümler açısından bir sakınca görülmemektedir .

4- Başka kadının yumurtası veya kocası dışında yabancı bir erkekten alınan sperm ile bir kadının gebeliğinin sağlanmasının ise insanlık duygularını rencide etmesi ve zina unsurlarını taşıması sebebiyle caiz değildir.

579. Estetik ameliyatın hükmü nedir?
Keyfi olarak estetik ameliyat kesinlikle caiz değildir. Bunun yanında; Estetik ameliyatın;
1. a) salim fıtratı bozmak kastı olmamak,
2. b) yapılmasında bir yarar veya yapılmamasında mevcut bir zarar bulunmak,
3. c) hile, aldatma veya karşı cinse benzeme kastı bulunmamak,
4. d) hukukî karışıklığa ve yanlış anlamaya yol açmamak,
kaydıyla bir tür tedavî olarak yaptırılmasında sakınca olmadığına karar verildi.

580. Sandalyede namaz kılmak uygun mudur?
Namazı normal şekli ile ayakta kılmaya gücü yetmeyen kimse için asıl olan namazını oturarak kılmaktır. Böyle bir kişi namazını kendi durumuna göre diz çökerek veya bağdaş kurarak yahut ayaklarını yana ya da kıbleye doğru uzatarak kılar. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) nasıl namaz kılacağını soran hasta bir sahabiye “Namazını ayakta kıl. Eğer gücün yetmezse oturarak, buna da gücün yetmezse yan üzere kıl.” (Buhari, Taksiru’As-Salat, 19) buyurmuştur.

Ayakta durabilen ve yere oturabildiği halde secde edemeyen kimse namaza ayakta başlar, rükudan sonra yere oturarak secdeleri ima ile yapar.
Ayakta durabildiği halde oturduktan sonra ayağa kalkamayan kişi namaza ayakta başlar, secdeden sonra namazını oturarak tamamlar.
Ayakta durmaya ve rüku yapmaya gücü yettiği halde yere oturamayan kimse namaza ayakta başlar rükudan sonra secdeyi tabure ve benzeri bir şey üzerine oturarak ima ile eda eder.
Ayakta durmaya gücü yetmeyen, yere de oturamayan kimse namazı tabure, sandalye ve benzeri bir şey üzerine oturarak rüku ve secdeleri ima ile yerine getirir.
Öte yandan dini açıdan zorunlu ve meşru bir sebep bulunmadıkça camilerde sandalyede namaz kılmak, göze hoş gelmeyen bir görüntü ortaya çıkarmakta ve cemaat arasında tartışmalara sebep olmaktadır. Özellikle üzerinde namaz kılmak amacı ile camilerde sıralar halinde sabit oturakların yapılması, cami doku ve kültürüyle bağdaşmamaktadır. Bu sebeple hastalık ve özürlülük gibi herhangi bir rahatsızlığı bulunan kimselerin, zorunlu olmadıkça namazlarını sandalyede değil, yere oturarak kılmaları uygundur..

DHBT Okulu - Instagram Hesabı
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

2024 DHBT, Türkiye Geneli ÜCRETSİZ 15'li Online Deneme Sınav Paketi