dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

Vekil İmam Hatip ve Vekil Müezzin Kayyım Nasıl Olunur?

Vekil İmam Hatip ve Vekil Müezzin Kayyım Nasıl Olunur?
27.09.2021

Vekil İmam Hatip veya Vekil Müezzin Kayyım olmak için gereken hususlar aşağıda verilmiştir. Detaylar haberde…

Vekil İmam Hatip veya Vekil Müezzin Kayyım olmak için öncelikle en az lise düzeyinde bir dini öğrenim mezunu olmanız gerekir. Ayrıca ÖSYM’nin düzenlemiş olduğu DHBT sınavına girmiş olmak ve bu sınavdan en az 60 puan almış olmanız gerekmektedir. Başvuru yaptıktan sonra yapılacak mülakat sonucunda sınavdan en az 70 ve üzeri puan almanız gerekmektedir.

Vekil İmam Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık ile ilgili diğer bilgiler;

A) VEKİL İMAM HATİPLİK İÇİN GENEL ŞARTLAR:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/a ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11. ve 13. Maddeleri ile Vaizlik Kuran Kursu Öğreticiliği İmam Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 11. Maddesindeki şartları taşımak.

B) ÖZEL ŞARTLAR:

1. En az İmam-Hatip Lisesi ya da İlahiyat Ön lisans veya İlahiyat Fakültesi mezunu olmak.

2. İmam Hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak.

3. KPSS (DHBT) den 60 ve üzeri puan almak.

4. Sınav bir sonraki sınava kadar geçerli olacaktır ve başarılı olmak için en az 70 puan almak gereklidir.

5. Sınavda başarılı olanlara en fazla 3 tercih hakkı verilecektir.

6. A ve B grubu camilerde görev almak için;

a) Sınavdan en az 85 ve üzeri puan almak.(İstemeleri durumunda daha alt grup camilere atanabilirler.)

b) Hafız veya İlahiyat Fakültesi mezunu olma şartlarından birini taşıyor olmak.

7. C grubu camilerde görev almak için en az 75 puan almak (İstemeleri durumunda daha alt grup camilere atanabilirler.

8. D grubu camilerde görev almak için en az 70 puan ve üzeri almış olmaları gerekmektedir.

9. a) Görevlendirildiği yerde 3 aydan az görev yapıp kendi isteği dışında görevden

ayrılmak zorunda kalanlar sınavda aldığı puan üzerinden tekrar sıralamaya tâbi tutulacak ve yeniden ataması yapılabilecektir.

b) Kendi isteğiyle görevden ayrılanlar sıralamaya dahil edilmeyecektir.

10. Halen vekil olarak görev yapanlar sınava girebilecekler, ancak görev sürelerini tamamladıktan sonra sıralamaya alınacak ve atamaları yapılacaktır. (Görev süresini tamamlamadan, kendi istekleri ile ayrılanların atamaları yapılmayacaktır.)

A) VEKİL MÜEZZİN-KAYYIMLIK İÇİN GENEL ŞARTLAR:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/a ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11. ve 13. Maddeleri ile Vaizlik, Kuran Kursu

Öğreticiliği, İmam Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların

Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 13. Maddesindeki şartları taşımak.

B) ÖZEL ŞARTLAR:

 1. En az İHL mezunu veya lise mezunu olmak (İHL mezunu olmayanların hafız olması şarttır).
 2. KPSS(DHBT) den 60 ve üzeri puan almak.
 3. Sınav bir sonraki sınava kadar geçerli olacaktır ve başarılı olmak için en az 70 puan almak gereklidir.
 4. Sınavda başarılı olanlara en fazla 3 tercih hakkı verilecek.
 5. A ve B grubu camilerde görev almak için; a) Sınavdan en az 80 ve üzeri puan almak. (İstemeleri durumunda daha alt grup camilere atanabilirler.) b) Hafız veya İlahiyat Fakültesi mezunu olma şartlarından birini taşıması gerekmektedir.
 6. C grubu camilerde görev almak için en az 70 puan almak gerekir.
 7. a) Görevlendirildiği yerde 3 aydan az görev yapıp kendi isteği dışında görevden ayrılmak zorunda kalanlar sınavda aldığı puan üzerinden tekrar sıralamaya tabi tutulacak ve yeniden ataması yapılabilecektir. b) Kendi isteğiyle görevden ayrılanlar sıralamaya dahil edilmeyecektir.
 8. Halen vekil olarak görev yapanlar sınava girebilecekler ancak görev sürelerini tamamladıktan sonra sıralamaya alınacak ve atamaları yapılacaktır. (Görev süresini tamamlamadan kendi istekleri ile ayrılanların atamaları yapılmayacaktır.)

C) MÜRACAAT ŞEKLİ:

 1. İl Müftülüklerine şahsen evraklarla birlikte müracaat edilecek; posta, faks, mail ortamında yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 2. a) Başvuru esnasında Mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (Aslı görüldükten sonra, adaya iade edilecektir.) b) KPSS (DHBT) Sonuç Belgesi c) Müezzin-Kayyımlık Sınavına müracaat eden İmam-Hatip Lisesi dışında lise mezunu olan adaylarda Hafızlık Belgesinin aslı ve fotokopisi (Aslı görüldükten sonra, adaya iade edilecektir.)
 1. İl Müftülüklerinde sözlü ve uygulamalı yarışma sınavı yapılacaktır. Sınava müracaat edenler bitinceye kadar sınav devam edecektir. Müracaatçıların sınava hangi gün girecekleri müftülük internet sitelerinden  duyurulacaktır.
 2. Eski tarihlerde yapılan Vekil İmam-Hatiplik ve Vekil Müezzin-Kayyımlık Sınavı yeni sınav yapılacak olması sebebiyle ilgi Sınav Yönetmeliği gereği, yeni sınav tarihi itibariyle son bulacaktır.
 3. Sınav sonuçları il müftülüğü internet sitelerinden ilan edilecektir.
 4. Kazananlar sırası geldikçe, telefonla çağrılacaktır.

Vekil İ.H. ve M.K. Sınavında Başarılı Olanlardan İstenen Evraklar

BAŞVURUDA GEREKLİ EVRAKLAR

1- Ek 1 form dilekçe ( İl Müftülüğünden temin edilecek),

2- Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,

3- En son öğrenim durumunu gösteren belgenin aslı ve fotokopisi,
4- … yılı KPSS-DHBT Sonuç Belgesi,

5- Varsa Hafızlık Belgesinin aslı ve fotokopisi,

6- Askerlik İlişiği olmadığına dair belge,7- Sabıka Kaydı Belgesi “Resmi Kurum için” (Sabıka kaydında; sabıka veya arşiv kaydıbulunanlar için mahkeme kararıyla birlikte),

8- Mal Bildirim Formu ( İl Müftülüğünden temin edilecek),

9- İş Talep Formu ( İl Müftülüğünde temin edilecek),

10- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum bulunmadığına dair yazılı beyan,11- Sigorta ve Bağ – Kur belgesi (Önceden varsa),12- Kaza-i Rüşt Kararı (18 yaşını doldurmayanlar için),

13- 2 adet Vesikalık Fotoğraf.

DHBT Okulu - Instagram Hesabı
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

2024 DHBT, Türkiye Geneli ÜCRETSİZ 15'li Online Deneme Sınav Paketi