dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

2024 DHBT Hazırlık Siyer Soru Cevap

2024 DHBT Hazırlık Siyer Soru Cevap
23.09.2021

DHBT SİYER SORU CEVAP

1. Peygamberimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor? Mekke’de doğdu. E\li yaşından sonra Medine’ye hicret etti. Şimdi Medine’de “Ravza- i Mütaharra” sındadır.
2. Peygamberimizin kaç adı vardır? Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud.
3. Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir?Hazret- i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi te sellem’dir.
4. Peygamberimizin babasının adı nedir? Abdullah’tır.
5. Annesinin adı nedir? Amine’dir.
6. Süt annesinin adı nedir? Halîme Hatun’dur.
7. Dedesinin adı nedir? Abdülmüttaliptir.
8. Peygamberimiz kaç yaşında iken kendisine fiilen peygamberlik geldi? 40 yaşında.
9. Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı? 23 sene peygamberlik yaptı.
10. Fani hayatı kaç yaşında sona erdi? 63 yaşında sona erdi.
11. Peygamberimizin kaç kızı vardı? Dört kızı vardı. 1) Zeynep 2) Rukiyye 3) Ümmü Gülsüm 4) Fatıma (r.a.)’dir.
12. Peygamberimizin kaç oğlu doğdu? Üç oğlu oldu. 1) Kasım 2) Abdullah (Diğer adı Tayyip) 3) İbrahim (r.a) hazretleridir.

13. Ezrac- ı Tahiratı yani Peygamberimizin mübarek hanımlarını sayarmısın?

1)Hazret- i Hadice 2)Haz'[eU- i Sevde 3) Hazret- i Aişe 4)Hz. Hafsa 5) Hz. Zeynep b.Huzeyme 6) Hz. Ümmi Seleme 7) Hz. Zeynep binti Cahş 8) Hz. Cuveyriye 9) Hz. Ümmü Habibe 10) Hz. Safiyye M) Hz. Meymune 12) Hazreti Mariye, (radıyallahü anhüm) validelerimiz. Bunlardan Hz. Hadice (r.a.) validemiz peygamberimizin ilk zevcesidir. Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür.

14. Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayarımsınız?Peygamberimiz, kabilelerin İslamiyete bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise iffet te namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet te gaye kadınlar vasıtasıyla İslam’ı yaymaktır.
15. Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir? Hz. Aişe (r.a)’dır.
16. Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir?Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem’dir.

17. Peygamber Efendimizin kaç torunu vardır?
İki torunu vardır :1) Haşan 2) Hüseyin (radıyallahü anhuma) hazretleridir. Bunlar kimin çocuklarıdır?Hz. Ali te Hz. Fatıma (r.a.)’nındır.

18. Peygamber kime denir? Ahkam- i ilahiyeyi insanlara tebliğ içinAllah’ın vazifelendirdiği zata denir.

19. Allah tarafından mahlukata gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır? Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre yüz yirmi dört bin, bir rivayete göre, iki yüz yirmi dört bin.

20. Kaç tane kandil vardır, nelerdir? Beş tane kandil vardır. Mevlid Kandili: Peygamberimizin dünyaya geldiği gecedir. Regaib Kandili: Hz. Amine’nin Peygamberimize hamile olduğunu anladığı gecedir. Miraç Kandili: Peygamberimizin, ilahi saltanatı seyretmek üzere Allah’ın daveti te gücü ile bir mucize olarak göklere ve daha nice alemlere seyahat ettiği gecedir. Berat Kandili: Kur’an- ı Kerim’in levh- i mahfuzdan sema- i dünyaya indirildiği, insanların bir senelik hayat te rızıklarının gözden geçirildiği, müslümanların af fe lütuflara nail olduğu gecedir. Kadir Gecesi: Kur’an- ı Kerim’in dünya semasından Peygamberimize indirilmeye başladığı gecedir.

21. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kendisine vahiy gelmeden önce devamlı olarak şehirden uzaklaşıp, putlara tapmamanın zevkini çıkardığı yer re
sonunda da kendisine peygamberliğin verildiği yani ilk vahyin geldiği dağın ve mağaranın ismi nedir? Nur dağı, Hira mağarası. 22. Peygamber Efendimiz (s.a.v.”e Hira mağarasında iken gelen ilk vahyin şekli nasıldır? Rüyayı Sadıka (Gerçek rüya şeklinde)

23. Ebu Süfyan, Ebu Cehil te El- Ehnes isimli üç müşrik gizlice birbirlerinde habersiz Allah Resulü (s.a.v.)’in Kur’an okumasını dinlemeye giderlerdi. Sabaha kadar evin yakınında Kur’an okunuşunu dinlerler gün ağarmaya başlayınca da kimseler görmesin diye gizlice ayrılmak istediklerinde birbirleriyle karşılaşırlar re birbirlerine bir daha gelmemek üzere söz verirlerdi. Ama her üçüde bir önceki gece dinledikleri şeyi özlerler, verdikleri sözleri unutur yine bir sonraki gece gizlice gelirlerdi. Bir kez daha söz verip gene gelirler Kur’an’ı Kerim’in bu güzelliğini gördükleri halde yinede teslim olmuyorlardı. İşte bu şekilde hoşnut olup ta kabul etmeyen, teslim olmayan bu insanlar re onlar gibi onların bulunduğu konuma ne ad verilir? İnadı Küfür.

24. İslam’ı yaşamak için yerel iktidarın zulüm rejimlerinden kaçıp daha müreffeh bir hayata kavuşmak müslümanca yaşamak, Allah (c.c.)’ın kanunlarını ikame etmek, Ruhun Allah (c.c.)’ın kanunlarıyla terbiye edilmesi için ilahi yaşam kaygısını Allah (c.c.)’ın arzında değişik yerlerde vermek sebebiyle yapılan göçe ne ad verilir? Hicret.

25. Mekke’de İslam’ın istediği şekilde

yaşayamayan müslümanların, bir davanın gerçekleşmesi gayesi ile yani insanların ve beşer sistemlerin değil, Allah (c.c.)’ın istediği şekilde yaşamak için vatanlarını, evlerini, binitlerini, ailelerini terk etmeleri hareketine ne ad verilir? Hicret. 26. Suçları yalnız Allah (c.c.)’a inanmak, onun kanunlarına göre yaşamayı istemek olan insanlara Mekke müşrik devleti tarafından alınan, hiç bir şekilde müslümanlarla temas edilmeyecek, onlardan kız alınmayacak, kız verilmeyecek, hiç bir şey satın alınmayacak ve satılmayacak gibi kararların alınıp halka duyurulması için bir afişle Kabe’nin duvarına asılması olayına İslam tarihinde verilen ismi o günkü ve bugünkü adıyla söyleyiniz. Haber- üs Sahife, Ambargo.

27.Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Medine’ye gelişinin yedinci ayında Rabbimiz savaşa izin verdi. Bu izin Hac suresi 39 ve 40.cı ayetlerle oldu. Bu ayetlerden sonra Allah Resulü (s.a.v.)’in düşman üzerine gönderdiği ilk İslam ordusu ve aynı zamanda İslam’ın ilk seriyyesi olan seriyyenin komutanı kimdir?Hz. Hamza (r.a.) dır.

28. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hicretinden hemen sonra Medine’de yaptığı ilk üç iş nedir? a- İslam devletinin merkezi olan caminin inşaatı, b- Müslümanların ekonomik sorunlarını gidermek, c- Müslümanların can emniyetini sağlamak.

29. İşkence yıllarında Ebu Lehep ve karısı Ümmü Cemil müşriklerin iki azılı kişileri idiler. Biri emir veriyor diğeri uyguluyordu. Ebu Lehebin emriyle Ümmü Cemil dikenleri topluyor ve Allah’ın Resulü (s.a.v.)’in geçeceği yollara diziyordu. Bu iki zalimin yaptıkları zulümlerden dolayı Kur’an’ı Kerim’de adlarına sure inmiş ve bu surede kendilerine Rabbimizin kelamıyla beddua edilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.7.7e ve ashabına zulmeden bu iki azılı müşrikin Tebbet suresinde geçen ahiretteki isimlerini söyleyiniz. Hammaletel Hatap.
30. Rasulüllah Efendimiz (s.a.v.)’in bir gecede Mekke’den Kudüs’e oradan da Allah (c.c.)’a en yakın makam olan Sidret- ül Müntehaya gitmesine ne ad verilir? İsra ve Miraç.

31. Beş vakit namaz ne zaman farz kılındı? Miraçta
32. Mekke’de tebliğ imkanı kalmayınca Allah Resulü (s.a.77 tebliği Mekke dışına taşımayı düşündü. İlk sefer olarak Taife gitmeyi planladı. Çünkü orada akrabaları ıardı ve bundan dolayı tebliğin rahat olacağına inanıyordu. Ama orada da Ebu Lehebin emriyle zulmün devam etiğini görünce Peygamber Efendimiz (s.a.77 küfür ehli hakkında mukaddes ve tarihi bir söz ssöylüyordu. Bizlere tecrübe ve düstur olacak bu tarihi söz nedir? “Küfrün hepsi tek millettir.”
33. Peygamber Efendimiz (s.a.77 hicret esnasında Medine yolunda değil Mekke’nin güney kısmına doğru yola çıkıp ve üç gün Mekke yakınlarında birmağarada kalıp sonra hicretlerine (yollarına) devam etiler. Ebu Bekir (r.a.) ile kaldıkları bu mağaranın ismi nedir? Sevr Mağarası.
34. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emriyle savaşa gidilen ama kendisinin iştirak etmediği seferlere (savaşlara) ne denir? Seriyye.
35. Mekke’de yaşanan ambargo olayından sonra her an saldırı olur diyerek silahlı olarak bekleyen müslümanlardan bir sahabe bir gün Rasulüllah (s.a.ye şu suali sordu: “\’a Rasulüllah, hayatımızdan emin olupsilahlarımızı bırakacağımız gün gelmeyecek mi?” Bu soruya Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kıyamete kadar da Ümmeti Muhammede bir ölçü olacak şekilde verdiği cevap nedir? “Müslümanların silahlarını bırakıp rahat edecekleri günler az olacaktır” şeklinde oldu.
36. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat başında komutan olarak iştirak ettiği savaşlara gaza denir. Peygamber Efendimiz (s.a.77 kaç defa savaşa katılmıştır? 22 defa

37. Hz. Ömer (r.a.)’in ifadesi ile Rasulüllah (s.at.yin hayat programının özeti nedir? İman, Hicret, Cihat.
38. Allah (c.c.)’ın istediği gibi İslam’ı top yekün yaşanması, İslam’ı tebliğ uğruna verilen mücadeleye, Allah (c.c.)’ın hükümlerinin her tarafta uygulanmasını temin için mü’minin canı ve malıyla, mücadeleye, söz, yazı, sohbet te savaşla olan harekete ne denir? Cihat.
39. Peygamber Efendimiz (s.a.y bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı nedir? El- Ebva (Veddan) Gazvesi.
40. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in gönderdiği ilk savaşlardan olan seriyyenin bir kaç özelliği vardır ki bunlar: İlk defa bir kafir öldürüldü, ilk defa esir alındı, ilk defa ganimet alındı, Peygamber Efendimiz (s.a.77 bu seriyyeye gizli bir yazıyla emir vermiştir. Bu özelliklere sahip olan seriyyenin komutanı kimdir?Abdullah Bin Cahş.
41. Uhut harbinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i öldürmek kastı ile atını onun üzerine süren ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bir hamle ile ööldürdüğü, Mekke döneminde Rasulüllah (s.a.ye en çok işkence yapan ve ölümü Efendimizin elinden olan kafir kimdir? Ubey Bin Halef.
42. Mekke devletinin, İslam devletine yenildiği savaşların en büyüklerindendir. Ki bu savaşta müşriklerin önde gelen isimlerinden Ebu Cehil, Utbe Bin Rabia, Ümeyye Bin Halef, Nadir Bin Haris gibi azılıları öldürülmüştür. Bedir Savaşı.
43. Bedir savaşında esir alınmış müşrik bir şair bir daha müslümanlar re İslam dini aleyhine şiirler yazmamak şartıyla serbest bırakılmıştı. Ama Uhut savaşı öncesinde basının, medyanın, şairlerin önemini bilen Mekke müşrik devleti köle olan bu şairi fikren devlete bağlı olduğu için dili te kalemi satın alınarak devlet rejimini müdafaa nutukları attırdı. Mekke müşrik devletinin zorlaması ile yine İslam’ın aleyhine şiirler yazdırtılan bu şair kimdir? Ebu İzzet.
44. İslam’ın Mekke döneminde bulunmayan, Medine döneminde ortaya çıkan namaz

kılıp, oruç tutup, hacca gittiği hatta cihada dahi iştirak ettiği halde İslam düşmanlığı yapan, Kur’an okuyup okutturdukları halde tağutun, şirki düzenlerin ve putların emrinde çalışan müslüman tipleri vardı. Uhut savaşına önce katılıp sonra askerin moralini bozmak için tekrar Medine’ye dönen o gün için başlarında Abdullah Bin Ubey olan İslam toplumunun kanser kaynağı tiplere İslam’ın verdiği isim nedir? Münafık.

45. İslam’ın en önemli savaşlarından biri olan Uhut savaşı galibiyetle sona ermedi. Kıyamete kadar Ümmeti Muhammede ders ve tecrübe olacakbir olaydı. İşte Uhut gibi bir savaşın kazanılamamasının sebebi nedir? Peygamberimiz (s.a.v.)’in emrinin ihlali (Keyfi hareket etmek)

46. [Bir musibet bin nasihatten yeğdir. Akıllı, tarihten ders almasını bilen bir insanın (Ümmeti Muhammed’in) Uhut savaşından alacağı tek ders vardır. Uhut savaşının ümmete verdiği ders nedir? Emre itaat etmek.

47. Ebu Bera adında bir münafık müslüman olduğunu ve Kur’an’ı Kerim’i öğrenmek istediklerini söyleyip, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den bulundukları mevkide kendilerine Kur’an öğretmeleri için Kur’an okutabilecek sahabeler, hafızlar istedi. Peygamberimizin izni ile İslam’ı kabul eden bu yeni insanlara Allah (c.c.)’ın dinini te kitabını öğretmek için 70 tane hafız sahabe, Ebu Bera ismindeki münafık ile yola çıktı. Fakat bu güzide insanlar yolda pusuya düşürülerek şehit edildiler. Bu olayın haberi Allah Resulü (s.a.v.)’e ulaşınca çok üzüldü, dayanamadı hatta namazlarda onlara kunut okudu (beddua etti). Bu hadise İslam tarihinde 70 sahabenin şehit edildiği yerin ismi ile anılır. Bu hadisenin adı nedir? Bir- i Mauna hadisesi.

48. Hendek savaşının diğerlerinden farkı bir savunma niteliğinde olmasıdır. Bu savunma Medine’nin düşman gelecek olan tarafına hendek kazılmasıdır. Hendek kazılması yönündeki fikir ise yapılan istişarenin sonucudur. Bu istişarede Hendek kazma fikrini ortaya koyan kimdir. Selman- ı Farisi.

49. Umre maksadıyla Mekke’ye gelip kendilerine Kabe’nin olduğu yere sokulmayacakları haberini alan Allah Resulü (s.a.v.), Hz. Osman’ı elçi olarak Mekke’ye gönderdi. Daha sonra Hz. Osman’ın öldürüldüğü haberi (yanlış) gelince Efendimiz (s.a.v.) elçiyi öldüren bu müşriklerle savaşmadan vazgeçmeyeceğiz diyerek etrafındaki sahabeleri savaş için biat etmeye davet etti. Sahabeler de ölünceye kadar savaşacaklarına dair biat ettiler. Bu biate ne ad verilir? Rıdvan Biatı.

50. Hicretin 6.cı yılında Hac için gelen müslümanlar müşrikler tarafından Mekke’ye sokulmayıp hatta elçi olarak gönderilen Hz. Osman’ın şehit olduğu (yanlış) haberinden sonra yapılan Rıdvan Biatini duyan müşrikler o yıl Mekke’ye girilmemesi şartıyla aralarında bir barış anlaşması yapılmasını teklif ettiler. Bu teklif kabul edilerek anlaşmaya gidildi. Anlaşmanın tüm maddeleri ilk görünüşte müslümanların aleyhine gibi görüldü, ise de netice müslümanların yararına sonuçlar çıkan anlaşmanın adı nedir? Hudeybiye Anlaşması.

51. Hudeybiye anlaşmasından sonra müslüman olup Medine devletine sığındığında anlaşma gereği Mekke polisine Rasulüllah (s.a.77 tarafından teslim edilen biri vardı. Yolda Mekke polislerini öldürerek Peygamberimiz (s.a.7.7e “Siz sözünüzü tuttunuz Ya Rasulüllah, ben ise işkenceden kurtulmak istedim” diyerek Medine’den çıkar, ama Mekke’ye de teslim olmadan Medine dışında El- İss denen yere yerleşip Mekke’nin ticaret kervanlarını vurarak Mekke devletini yıldırdı. Aldığı işaretle bu hareketine Mekke’den müslüman olarak çıkan yeni müslümanları yanına alarak bu harekete devam eder. Mekke devleti yapılan Hudeybiye anlaşmasını bu şahsın hareketlerine dayanamayarak kendisi bozmak zorunda kalır. Bu sayede İslam’ın ve müslümanların aleyhine olan anlaşmayı lehe çeviren sahabe kimdir re İslam tarihinde bu yapılan harekete ne denir. Ebu Basir – Vur kac taktigi

52. Ebu Basir’in vur kac hareketini başlatıp Hudeybiye anlaşmasını müslümanların lehine çevirmesi anlaşma maddelerinde bulunan ifadelere aykırı davranmayıp usulüne uygun anlaşmaya sadık kalarak hareket etmesi Allah Resulü (s.a.v.)’in bir siyaseti idi. Çünkü anlaşmanın maddesi “Mekke’den bir müşrik müslüman olup Medine’ye iltica ederse, Medine devleti bu müslümanı Medine’ye almayacaktı.” Bu madde de geçen ifadeye göre Allah Resulü (s.a.77 Ebu Basir’i Medine’ye almamış ama Medine dışındaki gerilla hareketini duyunca da ona müdahale etmediği gibi “Keşke Basir yalnız olmasaydı” diyerek onun yaptığını ima ile kabul etmişti. Allah Resulü (s.a.v.)’nün bu olaydaki izlediği siyasetin bize verdiği anlam nedir? Beşer hukukunu müslümanların lehine kullanma siyaseti.

53. İslamiyet’ten önce Arap kabileleri arasında iç harpler re kan gütmeler yaygın halde idi. İslam’ın gelişiyle kan davaları ıe kabileler arası harpler son buldu. Ve insanlar Allah (c.c.)’ın gönderdiği İslam nimeti ile kardeşler oldular. Bu kabileler yalnız dört ay harp etmeyi haram sayarlardı. Şayet bu dört ay içinde harp yapılırsa bu harbe ne ad verilirdi? Ficar harbi.

54. Allah (c.c.)’ın gönderdiği en son ve en mükemmel din olan İslam’ın kaynağı Kur’an’ı Kerim’i Allah’ü Teala “Onu biz indirdik, biz koruyacağız” buyuruyor. Ve bu arada insanların bazılarına cennette daha fazla mükafat vermek için de onları ciddi imtihana tabi tutuyor. Biz müslümanların ise çilelere katlanmış olan bu müslümanlara minnet borcumuz vardır. İşte o insanlarda Kur’an’ın zamanımıza kadar gelmesinde her türlü çileye katlanmışlardır. Onlardan biri de Hz. Bilal idi. Hz. Bilal (r.a.)’a kızgın taşla işkence eden kimdir? Ümeyye Bin Halef
55. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i Beni Sad kabilesinden Haris adında bir adamın karısı Halime’ye verdiler. Peygamberimiz (s.a.77 süt annesinin yanında kaç yaşına kadar kaldı? Beş yaşına kadar

56. Peygamberimiz (s.a.v.)’in 3 oğlu, 4 kızı olmuştur. Onlardan birisi cariyesi Mariye’den doğmuştur. Peygamberimiz (s.a.v.)’in Mariye’den olan çocuğunun adı nedir? İbrahim

57. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i Beni Sad kabilesinden Haris adında bir adamın karısı Halime’ye verdiler. Peygamberimiz (s.ayy süt annesinin yanında kaç yaşına kadar kaldı? Beş yaşına kadar

58. Peygamberimiz (s.a.v.)’in 3 oğlu, 4 kızı olmuştur. Onlardan birisi cariyesi Mariye’den doğmuştur. Peygamberimiz (s.a.v.)’in Mariye’den olan çocuğunun adı nedir? İbrahim. 59. Müşriklerin önceden Mekke’ye diktikleri putları Allah Resulü (s.ayy Mekke fethinde teker teker işaret ederek putları yıktırdı. Her putu işaret edip kırdırırken bir ayet okuyordu. İşte Allah Resulü (s.a.v.)’in putları kırarken okuduğu ayet meali nedir? Hâk Geldi Batıl Zail Oldu. Batıl yok olmaya mahkumdur. (İsra 81)

60. Huneyn savaşında Allah Resulü (s.ayy, Ebu Hadrat’ı casus olarak Havazin ahalisi için gönderdi. Havazin halkının savaş için hazırlık yaptığını duyan Peygamberimiz (s.ayy hazırlıklara başladı. Bu savaş için henüz müslüman olmamış olan Saffan Bin Ümeyye isimli bir kafirden 100 zırh ve silah geri verilmek üzere alıp Havazin üzerine yürüdü. Bu hareketle Allah Resulü (s.a.v.)’in ümmetine verdiği ders nedir? Düşmanla savaşmak için kafirden silah alınabileceği hususu.

61. Münafıkların Küba’da yaptıkları ve Peygamber (s.ayye gelerek orada namaz kıldırmasını isteyerek yaptıkları yerin meşrulaşmasını istedikleri ama Efendimizin Hz. Cebrail (a.s.)’ın bildirmesiyle kabul etmediği gibi yıktırdığı ve hakkında ayet inen mescidin adı nedir? Mescidi Dırar.

62. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zevcelerinin (hanımlarının isimlerini söyleyiniz, a- Hz. Hatice b- Hz. Sevde c- Hz. Aişe d- Hz. Zeynep e- Hz. Ümmü Seleme f- Hz. Hafsa g- Hz. Zeynep (Cahşın kızı) h- Hz. Ümmü Habibe e- Hz.Cüveyriyye”- Hz. Safiyye k- Hz. Mariyye l- Hz. Meymune (R. Anhüma).

63. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in İncil ve Tevrat’ta geçen isimleri nelerdir? İncil’de; Baraklit, Tevrat’ta; Münhemenna.

64. Hz. Hacer validemiz Mekke topraklarında oğlu İsmail’e su aramak için Safa ve Merve tepelerinde koşup dururken, bıraktığı yerde kendi kendine ayaklarını yere vurarak eşinen Hz. İsmail’in ayakları altından Allah (c.c.)’ın izni ile çıkan ve bugün dahi müslümanların faydalanıp içtiği, tüm hacıları doyuran, şifalı, bereketli, bu gün yer itibariyle Kabe’nin altından çıkan suyun adı nedir? Zemzem.

65. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in doğumu ne zamandır? Miladi 571 yılı (Fil takasının olduğu yıl), Rebülevvel ayının 12.ci gecesine tesadüf eden Pazartesi günü dünyaya geldi.

66. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in annesinin ismi nedir? Vehb’in kızı Amine.

67. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in süt annesinin adı nedir? Hz. Halime.

68. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in süt kardeşinin ismi nedir? Hz. Şeyma.

69. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dedesinin adı nedir? Abdulmuttalip. 70. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in babalarının ismi nedir? Abdullah. “1. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dedesinin vefatından sonra büyüten amcası kimdir? Ebu Talip.

72. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kaç tarihinde Mekke’den Medine’ye hicret etti? 622 yılında.

73. Ganimet ne demektir? Harpte düşmanlardan alınan mal demektir.

74. İslam’da ilk ganimet te esir ne zaman alındı?Abdullah Bin Cahş komutasında yapılan seriyyede alındı.

75. İlahi vahye göre ganimetlerin taksimi nasıl yapılırdı? Ganimetlerin beşte biri Allah’a ve Resulüne, beşte dördü ise mücahitlere aitti. Beşte bir de beşe ayrılarak Peygamberimiz (s.a.v.)’in akrabası, yetimler, fakirler re aciz yolculara verilirdi. 76. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in: “Eğer Zeyd Bin Harise şehit olursa yerine Cafer Bin Ebu Talip, oda şehit olursa komutanlığa Abdullah Bin Revaha geçsin, şayet oda şehit olursa müslümanlar içlerinden birini seçsin” diyerek orduyu gönderdiği te bu tüm söyledikleri şeylerin gerçekleştiği savaş hangisidir?Mute savaşı. 77. Ehli Beyt kimdir? Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in aile fertleri te bunların soyundan gelenlere denir. 78. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kaç adı vardır söyleyiniz. Dört adı vardır: a- Ahmet b- Muhammed c- Mustafa d- Mahmut.
79. Yaşı yirmiyi geçmediği halde, aralarında büyük sahabelerin de bulunduğu,
BizanslIlara karşı savaşan İslam ordusuna Rasulüllah (s.a.v.) tarafından atanan sahabedir. Bu atamayı dünyadan göç etmeden birkaç dakika evvel te Azrail (a.s.)’ın yanında iken son sözleri nedir? Üsame Bin Zeyd (r.a.) (“Üsame’nin ordusu cihada gitsin”)
80. İslam Medine devletini Efendimiz (s.a.v.) kurduktan sonra devletler bazında İslam’ı tebliğ için hangi ülkelere elçi te mektup göndermiştir? Habeşistan, Mısır, Doğu Roma İmparatorluğu ve İran. 81. Efendimiz (s.a.v.)’in Refikül Ala’ya (Büyük dosta- Cenabı Allah’a) kavuşma olarak tarif ettiği vefatı kaç yaşında olmuştur. 63 yıl olmuştur.
82. Tebuk seferine katılmadığı için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabının kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabe kimdir? Kab Bin Malik.
83. Medine’de münafıkların başı olan hainin ismi nedir? Abdullah Bin Ubeyy Bin Selul. 84. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in vefatından sonra kendisini peygamber ilan eden ve sonra Yemame’de Vahşi tarafından öldürülen sahtekar kimdir? Müseylemetül Kezzap.
85. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kaç yaşında peygamber oldu ve ne kadar süre peygamberlik yaptı? 40 yaşında peygamber oldu, 23 yıl peygamberlik yaptı.
86. Habeşistan’a yapılan hicret hakkında bilgi veriniz? İlki 615 yılının Recep ayında

aralarında Hz. Osman ve ailesi Rukiye’nin de bulunduğu 12 erkek ve 4 kadın olarak üç ay devam etmiş olan hicrettir. İkincisi ise 616 yılında 82 erkek, 21 kadın Cafer Bin Ebu Talip başkanlığında yapılmıştır.
87. İslam’ın ilk düşmanlarından bir kafir vardı ki bu her zaman işkence eder, alay eder re müslümanları rahat bırakmazdı. Abdullah İbni Mesud’u yere ellerini te ayaklarını bağlayıp ona işkence yapmış hatta dini ile alay dahi etmişti. Sonunda Bedir savaşında Efendimiz (s.a.v.)’in ondan bana haber getir emri ile savaş meydanında bulup elleri te ayaklarının eklem yerlerinden ayrı ayrı dört kılıç darbesiyle yerde olduğunu görüp önce İslam’ı son bir kez daha tebliğine şiddetli cevap alması üzerine kafasını keserek sonra onun kulaklarını delip ip takıp sürükleyerek Peygamberimizin yanına getirdiği Allah düşmanı kafir kimdir? Ebu Cehil (Cehaletin babası) 88. Mescidi Nebevinin bir tarafında, evsiz ve yurtsuz olanların ve fakir müslümanların barınması için bir gölgelik yapılmıştı. Buranın üstü kapalı ise de etrafı açıktı ve burası bir ilim yuvası idi. Hatta en çok hadis rivayet eden Ebu Hureyre (r.a.)’da burada yetişmişti. Bu ilim yuvasının ismi nedir? Ashabı Suffa. 89. Peygamberimiz (s.a.v.)’in annesi Amine hatunun sadık hizmetçisidir. Hz. Amine hatunun vefatından sonra Peygamberimizi dedesi Abdulmuttalib’e teslim eden ve Efendimiz (s.a.v.)’in “Annemden sonra annem sensin” dediği bu sadık hizmetçi kimdir? Ümmü Eymen
90. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kaç çocuğu vardı isimleriyle birlikte söyleyiniz. Yedi çocuğu olmuştur. Dördü kız, üçü erkektir. Kızları: Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma’dır. Erkek çocukları: İbrahim, Kasım ve Abdullah’tır.

91. Hz. Ömer (r.a.)’ın müslüman olması kız kardeşi te eniştesinin müslüman olduklarını öğrenip onları ve Rasulüllah (s.a.v.)’i öldürmek niyetiyle gelirken eniştesinin evinin yakınında duyduğu Kur’an’dan etkilenmesi sonucunda olmuştur. Hatta onları dövmesine rağmen yine de tekrar dinlediği eniştesinin okuduğu surenin, kız kardeşinin ve eniştesinin isimlerini söyleyiniz? Taha suresi, Kız kardeşi; Fatıma, eniştesi; Said.

92.Bedir savaşında kaç müslüman şehit oldu, kaç kafir öldürüldü? 14 müslüman şehit oldu ve 70 kafir öldürüldü.

93. Uhut savaşında şehit olan müslümanların sayısı kaçtır? 72 müslüman şehit olmuştur.
94. Efendimiz (s.a.v.)’i hicret esnasında yakalayıp Darun Nedve denen müşrik meclisinden hediye almak isteyen ama atının ayakları çöle batarak hedefine ulaşamayan kimdir? Süreka 95. Ezanı Muhammedi’yi rüyasında gören sahabe kimdir? Abdullah Bin Zeyd.

6. Uzza isimli putu kıran sahabe kimdir? Hz. Halit Bin Velid
97. Rasulüllah (s.a.v.)’in şairinin ismi nedir? Hassan Bin Sabit. 98. Peygamber Efendimiz (s.a.77 ilk olarak peygamberliğini açıkça ilan ettiği yer neresidir re ilk olarak ona karşı çıkan kimdir? Safa tepesinde ve ona ilk karşı çıkan amcası Ebu Leheb’tir. 99. Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in son katıldığı savaş hangisidir? Tebuk savaşı. 100. Uhut savaşında

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kılıcıyla savaşan sahabe kimdir? Ebu Dücane
101. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in tebliği Mekke dışına çıkarmayı düşündüğünde
a klına ilk gelen yer Ta if olmuştu. Çünkü ora d a t a nıdık ka pısına va ra bileceği a kra b a l a rı vardı. Ama Taif ona beklediği gibi değilde Ebu Leheb’in emriyle sert bir şekilde cevap vermiş hatta taşlamışlardı. İşte bu yolculukta Efendimiz (s.ayye eşlik eden bir sahabe vardı. Bu insan atılan tüm taşlara göğüs germişti. Bu yiğit insan kimdir? Zeyd Bin Harise.
102. Hendek savaşına adı verilen hendeklerin uzunluk, boy ve eninin ölçüleri ne kadardır? Uzunluğu: 5,5 km, derinliği: 5 m, eni:9 m. dir.
103. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in İştika (yağmur isteme) namazı kılarak dua edip namaz biter bitmez hemen yağmurun yağmaya başladığı bir bölge vardı. Mescidi Nebevinin karşısında olan bu yere Efendimiz (s.a.7y sıcak havalarda gider re orada gölgelenirdi. Çünkü bir bulut orayı devamlı ferah tutardı. Buraya daha sonra bir mescit inşa edildi. Bu mescidin adı nedir? Gamame mescidi ([Bulut mescidi)
103. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in doğduğu gece hangi tarihi olaylar meydana geldi? a- Kisra sarayında 14 sütun yıkıldı b- Mecusilerin ateşleri söndü c- Sara gölü kurudu.

104. Tövbe suresinde kendisinden bahsedilen, Peygamber (s.a.y.)’in ilk inşa ettiği mescit olarak bilinen mescit hangisidir? Kuba mescidi. 105. Peygamber Efendimiz (s.a.7y Mekke hayatında öyle bir yıl yaşadı ki o yıl amcası Ebu Talip vefat etmiş, amcasının vefatından üç gün sonra zevceleri Hz. Hatice (r.a.) ahirete göç etmişti. Aynı yıl müslümanlara ambargo uygulanmış re zor durumda bırakılmıştı. Bu yıl Efendimiz (s.a.7y için sıkıntılı olmuştu. İslam tarihinde bu yıla verilen isim nedir?Hüzün yılı.
106. Siyeri Nebi yada Sireti Nebi ne demektir? Hz. Peygamber (s.”…)'” hayatını konu alan kitaba verilen isimdir. 107. Müslümanlardan bazıları sayıca fazla olduklarını düşünüp gurura kapıldıkları için imtihan olarak yeryüzü tüm genişliğine rağmen kendilerine dar geldiği bir savaş yaşadılar. Bu savaşta pusuya düşürüldükleri için dağıldılar, hatta Allah Resulü (s.a.7y\ yalnız bıraktılar re büyük bir panik yaşadılar. Hz. Abbas (r.a.)’ın daveti, hatırlatması ıe bağırması üzerine tekrar toplanarak zaferi kazandılar. Hakkında inen ayetle müslümanlara ders olan bu savaş hangisidir? Huneyn savaşı.
108. İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır? Ranuna vadisinde.

109. Peygamber Efendimiz (s.a.77 ilk vahiy geldiğinde kime anlattı? Hanımı Hz. Hatice’ye anlattı.

110. Peygamberimiz (s.a.77 kaç sene İslam’ı gizli olarak anlattı? 3 sene. 111. Hicret gecesi kafirler nereye toplandı? Mekke’de Darun Nedve’de toplandılar.

112. Peygamberimiz (s.a.v.)’in hicret esnasında saklandığı mağaranın ismi nedir? Sevr Mağarası.

113. Mekke ne zaman fethedildi? Hicretin 8. Yi” Ramazan ayının 17.sinde.

114. Hudeybiye savaşı ne zaman oldu? Hicretin 6. Yılında.

115. Hayber savaşı ne zaman oldu? Hicretin 7. Yılında.

116.Hendek savaşı ne zaman oldu? Hicretin 5. Yılında.

117.Peygamberimizin son savaşı hangisidir? Tebuk savaşıdır.

118. Akabe biati nedir? Peygamberimiz (s.a.v.) ile Medinelilerin hicretten önce yaptıkları anlaşmadır. 119. Ravza- i Mudahhara neresidir? Peygamberimiz (s.a.v.)’in kabri ile minberi arasına denir. 120. Asr- ı Saadet ne demektir? Rasulüllah (s.a.v.)’in yaşadığı çağa Asr- ı Saadet (mutluluk yılları) denir.

121. Rasulüllah (s.a.v.)’in dayısı kimdi? Sad Bin Ebi Vakkas.

122. İsmet, Emanet, Fetanet, Sıdk ve Tebliğ tüm peygamberlerin ortak sıfatlarıdır. Bu sıfatların dışında Peygamberimiz (s.a.v.)’e ait olan sıfatlar nelerdir? a- Son peygamber olması b- Tüm insan ve cinlerin peygamberi olması c- Şefaat etme yetkisinin olması
123. Hz. Muhammed (s.a.v.”e peygamberlik gelmeden önce müşriklerle “Fakirleri koruma ve kalkındırma” adı terilen bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın adı nedir? Hif- ul Fudul

124. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i vefatından sonra kim yıkadı? Hz. Ali yıkadı. 125. Peygamberimiz (s.a.v.) Ebu Eyyup El- Ensari’nin evinde ne kadar kalmıştır? Yedi aya yakın kalmıştır. 126.Haram aylar adı verilen aylar hangileridir? Zilkade, Zilhicce,
Muharrem ve Recep aylarıdır. 127. Müşrikler döneminde geleneksel olarak şiir yarışmaları yapılırdı. Birinci gelen yedi meşhur şiir Kabe’nin duvarına asılırdı. Bu yedi şiire ne denirdi?Muallakat- ı Seba denir. 128. Peygamberimiz (s.a.v.)’in doğduğu evin adı nedir. Darud- Tebabia
129. Her müslümanın iman etmesi gereken akidelerden birisi de Peygamberimiz(s.a.v.)’in Miraca çıkma hadisesidir. Miraç lügatte; yükseğe çıkma ve merdiven manalarına gelir. Miraç hicretten bir buçuk yıl evvel vuku bulmuştur. Peygamberimiz (s.a.v.)’in Miraç hadisesinde yedinci kat semada, Mescidi Haram ve Mescidi Aks a’ da n sonr a uğr a dığı, meleklerin kıya meteka d ar ha yat la r ınd a bir defa sır a gelerek tavaf ettiği yedrnci kat semadaki bu mescidin adı nedir? Beytül Mamur. 130.
Uhut savaşında Peygamberimiz (s.a.v.) bir kaç kafire beddua etmişti. Ancak birisine suçu ağır olmasına rağmen beddua etmedi. Ashaptan bazıları: “Niçin ona beddua etmiyorsun” diye sorduklarında “Miraç gecesi onu Hamza ile kol kola cennete girerlerken gördüm” dediği kişidir. Hicretin 8.yılında Mekke fethedildiğinde Peygamberimiz (s.a.v.) taraflıdan öldürülmeleri emredilen 10 kişiden de biridir. Fakat daha sonra, Peygamberimiz (s.a.v.)’e gelerek af dilemiş ve böylece Mekke’nin fethinden sonra müslüman olup, Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından Yemame tarafına gitmesi emrolunmuştur. Peygamberimizin irtihalinden sonra çıkan yalancı peygamberi daha önce hayatının en büyük hatasını yaptığı kılıçla öldürür. Bu sahabe ve öldürdüğü yalancı peygamber kimdir? Vahşi (r.a.), Müseylemetül- Kezzap. 131 ,F>eygamber Efendimiz (s.a.v.) peygamberliğini ilk defa açıkça nerede ilan etmiştir? Safa Tepesi 132. Hicretin dördüncü yılı olaylarındandır. Kilap kabilesinden Ebu Bera, Hz. Peygamber (s.a.v.)’e gelerek, mensubu olduğu kabilesi arasında irşatta bulunacak zatlar istedi.

Peygamberimiz (s.a.v.)’de 40 veya 70 kişi göndermişti. Bunların hepsi Ashabı Suffe’dendi. Yolda bu mübarek insanların hepsi şehit edildiler. Bu olaya İslam tarihinde ne ad verilir? Bir- i Maune. 133. Hz. Peygamber (s.a.77 sözleri ile insanları İslam’a davet etiği gibi, devletlere gönderdiği mektuplarla da bu devlet başkanlarını ıe tebaasını İslam’a davet etti. Bunlardan bir kısmı bu davete sıcak baktı, bir kısmı da reddetti. Bu mektuplardan birinin gittiği ülke kralı çok memnun olmuş ve bu memnuniyetini göstermek için bazı hediyeler yanında Hz. Peygamber (s.a.7.7e birde kadın köle göndermişti. Peygamberimiz (s.a.77 bu köleyi azat edip onunla evlendi. Peygamberimiz (s.a.v.)’in evlendiği bu validemiz ve ülkesinin adını söyleyiniz. Hz. Mariye, Mısır.

134. Peygamberimiz (s.a.7.7e Rasulüssakaleyn denmesinin sebebi nedir? İnsanlara ve cinlere gönderildiği için.

135. Allah (c.c.)’ın gönderdiği en son ve en mükemmel din olan İslam’ın kaynağı Kur’an’ı Kerim’i Allah’ü Teala “Onu biz indirdik, biz koruyacağız” buyuruyor. Ve bu arada insanların bazılarına cennette daha fazla mükafat vermek için de onları ciddi imtihana tabi tutuyor. Biz müslümanların ise çilelere katlanmış olan bu müslümanlara minnet borcumuz vardır. İşte o insanlarda Kur’an’ın zamanımıza kadar gelmesinde her türlü çileye katlanmışlardı. Onlardan biri de Hz. Bilal idi. Hz. Bilal (r.a.)’a kızgın taşla işkence eden kimdir? Ümeyye Bin Halef

136. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i Beni Sad kabilesinden Haris adında bir adamın karısı Halime’ye verdiler. Peygamberimiz (s.a.77 süt annesinin yanında kaç yaşına kadar kaldı? Beş yaşına kadar
137. Peygamberimiz (s.a.v.)’in 3 oğlu, 4 kızı olmuştur. Onlardan birisi cariyesi Mariye’den doğmuştur. Peygamberimiz (s.a.v.)’in Mariye’den olan çocuğunun adı nedir? İbrahim

DHBT Okulu - Instagram Hesabı
Yorumlar

  1. Sümeyye Alkış dedi ki:

    Çok güzel ve çok çalışıyorum inşallah kazanırım.

    1. Selman dedi ki:

      İnşallah kardeşim yarın sınav var hayırlısı bende kazanırım inşallah

2024 DHBT, Türkiye Geneli ÜCRETSİZ 15'li Online Deneme Sınav Paketi