dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

İSLAMIN DOĞDUĞU ORTAM- SİYER

İSLAMIN DOĞDUĞU ORTAM- SİYER
02.09.2021

İSLAMIN DOĞDUĞU ORTAM- SİYER

❖ Hicaz
❖ Necid
❖ Tihame
❖ Hadramut / Hadramevt

ARABİSTAN’IN SİYASİ TARİHİ
❖ A.GÜNEYDE KURULAN DEVLETLER
❖ l.Mâinliler: Yemen, Mâin, ticaret, (M.Ö 2400-700)
❖ 2.Sebeliler: Yemen, Mer’ib, ticaret, su bendi, tarım, Belkıs (M.Ö 115 – M.S 625)
❖ 3.Himyeriler: Kâhtani kolu, en güçlü, Zûnüvas, Necran, Uhdut, Habeşistan, Necaşi, Eryat, Ebrehe
❖ Tubba: Güçlü, kuvvetli anlamındaki Himyeri krallarının kullandıkları lakab.
❖ 4.Habeşliler: Ebrehe, Yemen, San’a, Kulleys, Fil Olayı, yıkım, güvenlik
❖ 5.Sâsâniler: Yemen, İran, Bâzân
❖ Ebnâ: İranlı askerlerin Yemenli kadınlarla evlenmesi sonucunda doğan etnik ve sosyal zümre

❖ B.KUZEYDE KURULAN DEVLETLER
❖ 1.Nebâtiler: Ürdün, Akabe – Lut gölü arası, Petra şehri, ticaret, Arabistan – Bizans arasında tampon bölge, Nebati yazısı
❖ 2.Tedmürlüler: Palmiralılar, Suriye ortası, ticaret, yazı, takvim, Halid bin Velid
❖ 3.Gassâniler: Kahtâni kolu, Bizans himayesi, putperest / Hıristiyan, Mute, Hz.Haris bin Umeyr
❖ 4.Hireliler: Lahmiler, Irak, İran’a bağlı, 3 Münzir,
Halid bin Velid
❖ 5.Kindeliler: Himyeriler’e bağlı, Bizans müttefiki, Dumetü’l-Cendel, İmriu’l-Kays
❖ C. HİCAZ BÖLGESİ:
❖ 1.MEKKE:
❖ Ümmü’l-Kura, Bekke, Beledü’l-Emin, Beledü’l-Haram
❖ Amalika
❖ Cürhümlüler (H.Esved’i saklama, Zemzem suyunu kapatma)
❖ İsmaililer
❖ Adnaniler
❖ Huzaalılar (Amr bin Luhay)
❖ Kureyşliler
❖ Kusay bin Kilâb
❖ -Mücemmi
❖ -Kabe’nin mimarı
❖ -Bedevi
❖ -Hadari
❖ -Darunnedve
❖ Kusay’ın Oğulları
❖ Abdüddâr – Ahlaf – Leakadü’d-Dem
❖ Abdümenaf – Mutayyebun
❖ Mekke’deki Görevler
❖ Darunnedve
❖ Rifade
❖ Sikaye
❖ Hicabe (bakım – anahtar)
❖ Sidane (perdedarlık)
❖ Kıyade
❖ Liva
❖ Eşnak
❖ Kubbe (çadır – malzeme)
❖ Einne (süvari)
❖ Sifaret
❖ Meşveret
❖ Eysar (fal oku çekme)
❖ Meysir (fal oku – kumar)
❖ Emvâl-i Muhaccere (Kâbe’de bulunan putlara sunulan malların muhafaza edilmesi)
❖ Kureyş’in Kolları:
❖ Beni Hâşim, Beni Ümeyye, Beni Nevfel, Beni Adiy,
❖ Beni Teym, Beni Zühre, Beni Esed vb.
❖ Kinane, Huzeyl, Kays, Aylan
❖ Ficar Savaşları
❖ 2.MEDİNE
❖ Yesrib, Tâbe, Taybe
❖ Araplar:
❖ Evs – Hazrec
❖ Yevm-ü Buas
❖ Hicretten 5-6 yıl önce şiddetli savaş
❖ Allah’ın Rasülullah için hazırladığı gün
❖ Yahudiler:
❖ Beni Kaynuka
❖ Beni Nadir
❖ Beni Kureyza
3.TAİF
❖ Sakif ve Hevâzin kabileleri
❖ Sayfiye, süt annelik, sanayi, tarım
❖ Tarım ürünleri ticareti
❖ İslam’ı daha sonra kabul etti.
❖ ARAPLARDA NÜFUS YAPISI
❖ A.Arab-ı Bâide:
❖ B.Arab-ı Bâkiye
❖ 1.A.Âribe
❖ 2.A.Müsta’ribe
❖ 3.A.Müsta’ceme
❖ ARAPLARDA KABİLE YAPISI
❖ Kabile düzeni ve nizamının esası asabiyetdir.
❖ Bedevi – Hadari
❖ Mele (Kabile temsilcisi)
❖ Kabileler arası geçiş yoktur.
❖ Hılf
❖ Civar
❖ Velâ
❖ Kabile reis / emir / şeyh / melik tarafından yönetilir.

❖ Problemler kabile reisi tarafından çözüme kavuşturulurdu.
❖ İstişare önemlidir.
❖ Evlilik ve velâ gibi sebeplerle kabileye geçiş olabiliyordu.
❖ ARAPLARDA SOSYAL YAPI
❖ Hürler (Eşraf – Âvâm)
❖ Mevâli
❖ Köleler
❖ Ve’d (kız çocuğu utanma – Nahl suresi)
❖ ARAPLARDA AİLE YAPISI
❖ Mut’a Nikahı
❖ Bedel Nikahı
❖ Makt Nikahı
❖ İstibda Nikahı
❖ Şigar Nikahı
❖ Cahiliyedeki Bazı Önemli Kadınlar:
❖ Selma binti Amr
❖ HzHatice
❖ Hind binti Utbe
❖ Hansa
❖ Ümmü Cemil
❖ Fezâillu’l-Arab
❖ (şecaat, misafirperverlik, cömertlik, ahde vefa, zayıfı, düşkünü koruma)
❖ Mesâlibu’l-Arab
❖ ARAPLARDA EKONOMİK YAPISI
❖ İ’laf: Serbest dolaşım hakkı – Haşim
❖ Sûk – Esvâk – Esvâk-ı Arap
❖ Panayır (Ukaz – ulusararsı, Mecenne, Zülmecaz, Dumetülcendel, Aden, San’a, Busra, Deba, Hubaşe (Recep – mahalli – diyet-esir değişimi)
❖ Takas – para (dinar – dirhem)
❖ ARAPLARDA EDEBİYAT VE YAZI
❖ Müsned (yazı şekli)
❖ Nebâti yazısı
❖ İlm-i Ensab
❖ İlm-i Nucûm
❖ Haram Aylar
❖ Eyyamü’l-Arab (Ficar – Yevmü Büas – Zü-Kâr)
❖ Meseller
❖ Ahbar
❖ Muallakât-ı Seb’a
❖ Şiir – Hitabet – Belâğat
❖ (Lebid, İ.Kays, Hansa, A’şa, Kuss bin Saide)
❖ ARAPLARDA DİNÎ YAPI
❖ 1.Yahudilik
❖ 2.Hıristiyanlık
❖ 3.Mecusilik
❖ 4.Hanif Dini
❖ Varaka bin Nevfel
❖ Ubeydullah bin Cahş
❖ Osman bin Huveyris
❖ Zeyd bin Amr
❖ Kuss bin Saide
❖ 5.Putperestlik:
❖ Amr bin Luhay
❖ Esnam, Evsan, Erbab
❖ Hübel: Genel, insan sureti, kırmızı akik
❖ Lât: Sakif, dört köşeli, örtülü, kurban, tavaf
❖ Menât: Evs – Hazrec, siyah taş, tapılan ilk put
❖ Uzza: Kureyş – Kinâne, dikenli ağaç, ziyaret
❖ Uzza anne, Lât ve Menât kızlarıdır.
❖ Garanik olayı, Necm Suresi 19/20
❖ İsaf ve Nâile putları (Cürhümlüler)
❖ Vedd(Kelb), Suva(Huzeyl), Yağus(Sebe), Yaûk(Hemdan), Nesr(Himyeriler) …. Nuh Suresi
❖ ARAPLARDA BAZI ADETLER
❖ Yön bulma
❖ Abiye giysisi
❖ Ay takvimi
❖ Nesi
❖ Zâtü Envât Bayramı / büyük yeşil ağaç
❖ Tedavi (hacamat, dağlama, bal şerbeti)

DHBT Okulu - Instagram Hesabı
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

2024 DHBT VIP Hazırlık Paketi