dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

İslam Hukukunun Dönemleri – Fıkıh Usulü

İslam Hukukunun Dönemleri – Fıkıh Usulü
29.08.2021

İslam Hukukunun Dönemleri

 l.Hz.Muhammed Dönemi

❖ Kur’an
❖ Sünnet
❖ Teşri
❖ Tedricilik
❖ Teysir
❖ Tahfif
❖ Adalet
❖ Maslahat
❖ Tahsis
❖ Tebyin
❖ Tavzih
❖ Takyid

2.Sahabe Dönemi:

❖ Deliller oluşmaya başladı.
❖ Ekoller ortaya çıktı.
❖ Mekke Ekolü – Abdullah ibn Abbas
❖ Kûfe Ekolü – Abdullah ibn Mesud
❖ Medine Ekolü – Übey bin Kâb, Abdullah ibn Ömer, Zeyd bin Sâbit
❖ İcma ve Şura oluştu.
❖ Fırkalar ortaya çıktı. (Harici – Şia – Ehl-i Sünnet

3.Tabiin Dönemi

❖ Ekoller belirginleşti ve gruplaştı.
❖ Mekke: Said bin Cübeyr – İkrime – Mücahid
❖ Medine: Zeyd bin Eslem – Muhammed Kurazi – Said bin Müseyyib
❖ Kufe: İbrahim en-Nehâi – Alkame bin Kays
❖ Hicaz Ekolü (Ehl-i Hadis)
❖ Irak Ekolü (Ehl-i Rey)
❖ Mezheplerin ana çizgileri görüldü.

 4.Müctehid İmamlar Dönemi

❖ Mutlak Müctehid: Mezhep imamları
❖ Mukayyed Müctehid: Mezhep içindeki alimler
❖ Genişleme ile beraber yeni meseleler ortaya çıktı
❖ İçtihadın gerekliliği daha belirgin hale geldi.
❖ H.2. asır ile H.4. asır arası
❖ Fıkhın altın çağı
❖ Üstün yetenekli fakihler vardır.
❖ Farazi hukuk ortaya çıktı.
❖ Fıkıh – Fıkıh Usulü ayrımı oldu.

 5.Mezhep Merkezli Dönem (Taklit):

❖ H.4 asır ile M.19. yy. arası
❖ Mezhep imamlarının öğrencilerinin gayreti
❖ Tedvin ve metin çalışmaları oldu.
❖ Şerh, haşiye ve muhtasarlar yazıldı.
❖ Fetâvâ, Nevâzil ve Vâkıat eserleri yazıldı.
❖ Örfi hukuk geleneği oluştu.

 6. Kanunlaştırma (Yeni) Dönemi

❖ M.19.yy. – günümüz arası
❖ Heyet (1869-1876)
❖ Ahmet Cevdet Paşa – Mecelle-i Ahkamı Adliye
❖ 1851 maddedir.
❖ İlk 100 maddesi genel hükümlerdir.
❖ 1917 yılında Hukuki Aile Kararnamesi oluştu.

DHBT Okulu - Instagram Hesabı
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

2024 DHBT, Türkiye Geneli ÜCRETSİZ 15'li Online Deneme Sınav Paketi