dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

Kefaret Çeşitleri – Fıkıh Usulü

Kefaret Çeşitleri – Fıkıh Usulü
30.08.2021

 KEFARET ÇEŞİTLERİ

1.Yemin Kefareti: Yemini bozan kişinin ödemesi gereken kefarettir.
2.Oruç Bozma Kefareti: Köle azad etme, buna gücü yoksa iki ay aralıksız oruç tutma, buna da gücü yetmezse altmış fakiri doyurma veya giydirmedir.
3.Hac / İhram İhlallari Kefareti:
❖ 4.Hayızlı Eşle Cinsel İlişki Kefareti:
❖ Ceza olarak bir dinar (4,25 g.) veya yarım dinar altın sadaka olarak verilir.
5.Hataen Öldürme Kefareti: Cezası diyet ödenmesi ve ayrıca köle azad etme, iki ay peşpeşe oruç tutma, altmış fakiri doyurma veya giydirmedir.
❖ 6.Zıhar Kefareti: Kişinin eşini annesine benzetmesi sonucu ortaya çıkan kefarettir.
❖ Cezası köle azad etme, iki ay peşpeşe oruç tutma, veya altmış fakiri doyurma veya giydirmedir.
❖ Not: Oruç kefareti dışında diğer kefaretler K.Kerim’de yer almaktadır.
❖ Yemin/Eyman/Kasem/Aksam/Hılf/Ahlaf:
❖ Bir kimsenin söz ve beyanını Allah’ın adını veya bir sıfatını zikrederek kuvvetlendirmesidir.

Yeminin Şartları:

❖ l.Âkil ve bâliğ olmak
❖ 2.Müslüman olmak
❖ 3.Yemin lafzını söylemek
❖ 4.Kasıt

Yemin Çeşitleri

❖ 1.Yemin-i Lağv: Doğru zannedilerek veya dil alışkanlığıyla geçmişte yapılan yemindir.
❖ Kefaret yoktur.
❖ 2.Yemin-i Gamus / Fâcire
❖ Geçmiş zamanda yapılmış veya yapılmamış bir konu hakkında yalan yere yapılan yemindir.
❖ Hanefilere göre bu yeminin kefareti yoktur.
❖ Bu yemin büyük günahtır. Tevbe gerekir.
❖ Kişilerden helallik istenir.
❖ Şafiilere göre kefaret gerekir.
❖ 3.Yemin-i Münakide / Mâ’kude
❖ Mümkün olan ve geleceğe ait bir şeyi yapmak veya yapmamak üzere yapılan yemindir.
❖ Bu yemin Allah’ın ismiyle, sıfatlarıyla veya örfte olması gerekir. (mushaf hakkı için)
❖ a.Yemini Mutlak /Mürsel
❖ Geniş zamanlı yemindir.
❖ b.Yemini Muvakkat: Bir vakitle kayıtlı olan yemindir.
❖ c.Yemini Fevr: Bir sebepten dolayı yapılan yemindir.
 Yemin Keffareti:
Köle azadı
On fakiri doyurmak
On fakiri giydirmek
Üç gün peşpeşe oruç tutmak
Not: Yemin hukukta ispat vasıtasıdır.
İstihlaf: Yargılamada taraflardan birinden yemin etmesini istemesidir.
Tahlif: Yemin ettirmedir.
Nükûl: Kişinin kendisinden istenen yeminden kaçınmasıdır.

DHBT Okulu - Instagram Hesabı
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

2024 DHBT, Türkiye Geneli ÜCRETSİZ 15'li Online Deneme Sınav Paketi