dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

Giriş-DİNLER TARİHİ

Giriş-DİNLER TARİHİ
04.09.2021

Dinler Tarihi Dersinin Yöntemleri

♦♦♦ 1.Analitik Yöntem: Dini motifler, dini kavramlar analiz edilir.

♦♦♦ 2.Fenomonolojik Yöntem: Dinin fenomenleri anlaşılmaya çalışılır. Fenomenler o dinin mensubu gibi anlaşılmaya çalışılır.

♦♦♦ 3.Karşılaştırmalı Yöntem:

♦♦♦ 4.Tasvir Edici (Deskriptif) Yöntem: Dinler olduğu gibi anlatılır.

♦♦♦ Dinin Özünü Oluşturan Unsurlar

♦♦♦ 1. Allah – Yüce varlık

♦♦♦ 2.İnanç, ibadet, ahlak, muamelat

♦♦♦ 3.Mutlak itaat duygusu

♦♦♦ 4.Akıl – İrade

♦♦♦ 5.Toplumsal değerler bilinci

♦♦♦ Disiplinlere Göre Dinin Tanımı

♦♦♦ Sosyoloji: Değerlerin muhafazası

♦♦♦ Psikoloji: Derin manevi tecrübenin türü

♦♦♦ Felsefe: Sonsuz ilgi, beşeri bir yansıma

♦♦♦ Ahlak: İyi bir hayata götüren vesile

♦♦♦ Teoloji: Tanrı’ya ve manevi varlılara iman

♦♦♦ Bazı Batılılara Göre Dinin Tanımı ♦♦♦ Max Müller: İnsanın sonsuzu kavramasını sağlayan ve akla tabi olmayan zihni yetenektir.

♦♦♦ Rudolf Otto: İnsanın kutsal saydığıyla ilişkisidir. ♦♦♦ Feurback: Din, dua, kurban, ve inançla kendini gösteren arzudur.

♦♦♦ Mircea Eliade: Din, öte dünya arayışını sağlayan ve model ortaya koyan tecrübedir.

♦♦♦ Bazı Dinler Tarihi Kaynakları

♦♦♦ Abdülkahir Bağdadi – el-fark beyne’l-fırak ♦♦♦ İbn Hazm – el-Fasl

♦♦♦ Abdülkerim Şehristani – el-Milel ve’n-Nihal

♦                     Biruni – Kitabu Tahkik ma lil-Hind ♦♦♦ İmam Gazali – Reddü’l-Cemil

♦♦♦ Muhammed Ubeydullah – Beyanü’l-Edyan ♦♦♦ İbn Nedim – el-Fihrist

♦♦♦ Son Dönem Dinler Tarihi Kaynakları

♦                     Şemsettin Sami – Esâtir

♦♦♦ Ahmet Mithat Efendi – Tarihi Edyan

♦                     Şemsettin Günaltay – Tarihi Edyan

♦♦♦ Mahmut Esat Seydişehri – Tarihi Edyan ♦♦♦ Hilmi Ömer Budda – Dinler Tarihi

♦                     Ömer Rıza Doğrul – Yeryüzünde Dinler Tarihi

♦                     Annemarie Schimmel – Dinler Tarihine Giriş ♦♦♦ Max Müller – Din Bilimine Giriş

♦♦♦ Emile Durkheim – Dini Hayatın İbtidai Şekilleri ♦♦♦ Frazer – Altın Dal

♦                     Rudolf Otto – Kutsal

♦♦♦ Bazı Kavramlar:

♦                     Ortodoksi: Asıl, doğru, egemen olan öğreti

♦                     Heteredoksi: Çoğunluğa karşı azınlık, öteki ♦♦♦ Heretik: Yaygın inançtan ayrılma

♦                     Eklektik: Alıntı, ekleme

♦                     Teosentrik: Tanrı merkezli

♦                     Kristosentrik: Mesih merkezli

♦                     Etnosentrik: Irk merkezli

♦                     Senkretik: Dinlerin karışımı

♦♦♦ Kült: Saygı duyulan, tapılan, sapkın inanç

♦                     Gnostik: Sezgi

♦                     İnkültürasyon: Dönüştürme, asimilasyon

♦                     Henoteizm: Bir Tanrının daha üstün görülmesi.

♦         Tabu: Güç ve kuvvete sahip olan şeylerin dokunulamaz oluşu.

♦         Mana: Toplum tarafından önemli kabul edilen varlıklardaki gizli güç ve kuvvet.

♦         Totem: İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr vb. herhangi bir doğal nesne.

DHBT Okulu - Instagram Hesabı
ETİKETLER:
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

2024 DHBT VIP Hazırlık Paketi