dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

İbadetler ve Çeşitleri – Fıkıh Usulü

İbadetler ve Çeşitleri – Fıkıh Usulü
29.08.2021

İbadetler ve Çeşitleri

A.Eda Zamanı Bakımından

❖ 1.Mutlak İbadetler: Şâriin ifasını zaman ile sınırlamadığı ibadetlerdir.
❖ 2.Mukayyed İbadetler: Şâriin ifâsını zaman ile sınırladığı ibadetlerdir.
❖ a.Muvassa: Geniş zamanlı ibadetlerdir.
❖ Aynı vakit içerisinde hem kendisi hem de aynı cins ibadetin yapılmasıdır.
❖ b.Mudayyak: Dar zamanlı ibadetlerdir. Bir vakitte aynı cins tek ibadetin yapılmasıdır.
❖ c.Müşkil / Meşkuk:

 B.Miktar Yönünden İbadetler

❖ l.Mukadder / Muhaddet İbadetler:
❖ Şâriin miktarını belirlediği veya vakte bağlı olan ibadetlerdir.
❖ 2.Gayr- Mukadder / Muhaddet İbadetler:
❖ Şâriin miktarını belirlemediği veya vakte bağlı olmayan ibadetlerdir

C.Yükümlülük Yönünden İbadetler:

❖ 1.Aynî İbadetler:
❖ 2.Kifâi İbadetler:

 D.İfası Yönünden İbadetler:

❖ l.Muayyen İbadetler: Şâriin mükelleflere seçim hakkı tanımadığı ibadetlerdir.
❖ l.Muhayyer / Mübhem / Gayrı Muayyen İbadetler: Şâriin mükelleflere seçim hakkı tanıdığı ibadetlerdir.
❖ Yemin Kefareti
❖ – Köle azad etmek
❖ – On fakiri giydirmek
❖ – On fakiri doyurmak
❖ – Üç gün oruç tutmak

 Bazı Kavramlar:

Eda: Mükellefin bir emri, belirlenmiş vakit içinde şartlarına riayet ederek yerine getirmesidir
İade: Mükellefin fiilini belirlenen vakit içinde eksik eda edip daha sonra tekrar vakit içerisinde tekrar yerine getirmesidir.
Kaza: Mükellefin vakti çıktıktan sonra yerine getiremediği ibadeti yerine getirmesidir.
Karine: Bir yargılamada aklî bağlantı kurularak bir durumun ispatına yarayan delildir.
Emare /Alamet: Bir hükmün varlığının işaretidir.
Beyyine: Gerçeği açık bir şekilde ispatlayan kesin delildir.
Hüccet: Bir hükmün doğruluğunu kanıtlamak için ileri sürülen delildir.
Burhan: Doğruluğunda şüphe bulunmayan ve zaruri bilgi getiren kesin delildir.
Kavâid: Hukukun temel, genel geçer ilkelerini belirleme çabasıdır.
Furûk: Fıkhî meselelerin arasındaki farkları konu alan ilim dalı ve bu dalda yazılan eserlerdir
Hılaf: Fıkıh mezhepleri arasındaki ihtilâfları konu edinen ilim dalıdır. (Cedel)
Ahkâm-ı Sultaniye: İslâm hukukunda devlet idaresiyle ilgili hükümlerdir.
Edebü’l-Kaza: Hakimin hüküm verirken uymas gereken kurallarıdır.
Usulû Fıkıh: Fıkhın kaynaklarını ve bunlardan hüküm çıkarma yöntemlerini inceleyen ilimdir.
Furuû Fıkıh: İslam hukukunun ameli – tatbiki bölümüdür.

DHBT Okulu - Instagram Hesabı
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

2024 DHBT, Türkiye Geneli ÜCRETSİZ 15'li Online Deneme Sınav Paketi