dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

2024 DHBT Kazandıran Notlar

2024 DHBT Kazandıran Notlar
22.09.2021

TANRI TASAVVURLARI

# Politeizm ~ Çok tanrıcılık
# MonoTeizm ~ Tek tanrıcılık
# Panteizm ~ Her şey tanrıdır
# Panenteizm ~ Her şey tanrıdadır
# Deizm ~ Emekli tanrı
# Henoteizm ~ Birçok tanrı içinde Tek tanrı
► Mudelles:Ravinin şeyhinden isitmedigi halde işitmiş izlenimi uyandirarak naklettigi hadis.
► Luka İncili pavlusun hekimi tarafindan uazilmistir
► Veda haccinda efendimiz yerine ducaneyi birakmistir
► mekke nin…Fethinde idi hocam sanırım(ummu mektup) ► Veda haccinda efendimiz yerine ducaneyi birakmistir
► $ek gunu şabanin 30 . Gunudur
► Vucuh : bir kelimenin birden cok anlama gelmesi. Nezair: tam tersi bir cok kelimenin tek anlama gelmesi.
► Hizlan = Allahın kulu inayetinden mahrum bırakması tevfik de tersi
► Tedvir = tahkikle hadr arası okuyuş
► Mudelles:Ravinin şeyhinden isitmedigi halde işitmiş izlenimi uyandirarak naklettigi hadis.
► Ali imran Maide A’raf
Nisa
Bakara

En’am
Enfal
(Sebut tıval)en uzun 7 sure
► Wu-ey Taoizm (Sükunet)(^\z işle çok iş Dı e de geçiyor
► “Kutubi sitte”ye bu adı veren: ibnu’l-Kayserani’dir(Bide kütübi sitteyi ilktürkçeye çeviren hatırlayanınız varmı arkadaşlar
► fcl1 1974 te meslek lisesi statüsüne geçiyor
► Meşşai önde gelen filozoflar: Farabi, Kindi, İbni Sina, İbni Rüşd.
► Farabi-İbni Sina=Sudur Teorisi, İbni Rüşd-Kindi =Yaratma(Fludus) Teorisi.
► Samsara: hinduizmde ruh gocu,tenasüh
► #lam tarihinde hal kavrami cikabikir .kabileden kovulma Kabileden kovulma/:Tard.
Kabileden ayrilma/:Flaa
► Mekkeden Medine ye ilk hicreti Amir b.Rebia ve eşi Leyla bint Hasme yaptı.
Hocam bunlar hicretten once akabede bjatlari doneminde gidiliyor ebu seleme dogru cevap
► Bilgiyi bağımsız bir şekilde anlatan ilk eser Kitabu’t Tevhid (Maturidi)
► Peygamber efendimizin halasının kızı::hamme binti cahş
► Kuranin toplanmasi esnasin da Tevbe suresinin son iki ayetini sadece Huzeyme b. Sabit’in yazdigi goruldu. Ayetin yazilisina Huzeyme den başka şahit bulunamamisti. Bu sirada Resulullahin “Huzeymenin şahitligi iki kişinin yerine geçer.” hadisi nedeniyle bu ayetler mushafa alinmisti.
► Selefin 7 ilkesi!

Kur’an’ın sure isimleri Fedek arazisi Beytül hikme

Mihne
Bunlardan soru bekliyorum.
Not/: Bu kavramaları bilmeyenler yorum altinda mutaala edebiliriz.
Fedek arazisi, savaş yapilmadan elde edilen arazilerdir.
Selefin 7 ilkesi
Tasdik
Takdis
Keff
İmsak
Aczi itiraf
Marifet
Sukut
► mihne halife memuntarafından dayatılan kuranın mahluk olduğu görüşü
► -fedek peygamberimizden kızına kalan arazi
► Jbn-i Bacce, bozuk bir toplumda filozofun nasıl mutlu olacağını anlatan bir eser kaleme almıştır. İbn-i Bacce, bozuk toplumun “yalnız adamını” anlatırken “ayrık otu” kavramını kullanmıştır. Bu kavramı Farabi olumsuz manada kullanırken ibn-i Bacce, ahlak felsefesinde, bozuk toplumdan uzak yaşayan sıradışı kişi olarak kullanmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir ?
A. Risale fi ilmül ahlak İBNİ SİNA
B. Tahsiilüs saade FARABİ
C. Tedbirul mütevahhid İBNİ BACCE
D. El bidaye İBNİ RÜŞD
E. El hudud İBNİ S\NA( cvp c)

► İslam tarihinde ilk ihtilaflar ortaya cıktıgı zaman diliminde fıkhi konuların cçzümünde farklı kaynaklar belirgin olmuştur.selefiler problemi nakli meddotlarla izah ederken mutezile kelamcıları akli presibleri ön planda tutmuştur.bu noktada maturidi ve eşai kelamcılar akılla nassı birleştirmek suretiyle sürece dahil olmuşken bunlar arsında da fikri ayrılıkların yaşanması kaçımılmaz olmuştur.
► AŞAGIDAKİLERDEN HANGİSİ BU FİKRİ AYRILIK YAŞANAN KONULARDAN DEĞİLDİR?

A-TEKVİN sıfatı B-TEKLİF C-CÜZİ İİRADE D-NÜVÜBBET E-KADER(cvp e)

► alemin kıdemi, tanrının cüzi hadiseleri bilmeceği, tanrının akılla bilinmesi(Gazzali nin ibn-ü rüşt te diğer alimleri kafirlikle itham etiği üç mesele
► Toplanan nüshaya abdullah bin mesud mushaf demiştir
► Avatar hangi inanista vardir.aciklayabilir misiniz.(Hinduizm deki visnu avatar bizdeki mesihe karsilik geliyor hocam başka avatarla ilgili bir sey bilmiyorum
Hinduizmde var hocam. Tanrının hululu. Ama başka hangi dinde var bilmem
► Siyer dalinda yazilan ilk eser es sire ibn iskak
► Seb’a benat te seyyidr rukiye türbeleriyle MISIRDA İLK TÜRBEleri yapan devlet FATIMİLERdir
► Hz. Peygamberin Tebuk seferi sırasında konakladigi yer Ahdar
► Taif yolculuğu sırasında müslüman olan köle Addas
► Cahiliye zamanında ve İslamî dönemde yaşadığı halde Hz.Peygamberi göremeyen kimselere Muhadramûn denir
► Hz.F>eygamberin vefatından sonra Mekke ve Medineye yerleşen müslümanlar için kullanılan tabir: Mücavir
► Ommi ebiha (babasinin annesi)hz.Fatimanin lakabi
► Mütenebbi: peygamberlik iddia etmiş kişilerdir. Bunlardan Esved el Ansi Hz peygamber hayatta iken peygamberlik ilan etmişti
► Müstarib : İslam hakimiyeti te etkisi altında kalan Enduluslu hristiyanlar (islamdan müzdarip olmuşlar diye kodladim ben)
► Haşim b Abdumenaf Kureyş’in ticaret hacmini uluslararası bir boyuta ulastirmistir. Kış ve yaz seferlerini o başlatmıştır.
► Cevamiul Kelim az kelimeyle cok sey anlatmak

► Kureyş’e adını veren kişi: Fihr b Malik.
Ben de ne alaka dedim ama diğer adı Kureyşmiş bu adamın
► Batin Nahle haram aylarda yapiliyor.2lisi oldugu için Pey.Efen.Abdullah b.Cash la gorusmuyor.Bakara 217 ayeti iniyor
► Cahiliye zamanında diri diri toprağa gömülen kız çocuğu : Mev’ude
► Muhtar es Sakafi: İslam dünyasında ilk mehdi
► Müvelledün : Endülüste ilk müslümanların soyundan gelen nesiller
► Müstarib : İslam hakimiyeti ve etkisi altında kalan Enduluslu hristiyanlar (islamdan müzdarip olmuşlar diye kodladim ben)
► Cerh Tadil’i sistemleştiren ilk adam-Taceddin es-î5Lİbki.
► Cahiliye döneminde takvime yapılan müdahale : Nesî
► Senetül vüfud : Hz.Peygamberle görüşmek için Medineye gelen heyetlerin coklugundan dolayi hicri 9.yila verilen özel isim
► ilf: Kureyş suresinin diğer adıdır serbest ticaret anlaşması demektir Haşim b Abdumenaf in başta bizans olmak üzere muhtelif devletlerle yaptığı anlaşmadır
► ^uûbiyye: Abbasiler döneminde arap olmayanların araplardan üstün olduğunu ileri süren siyasi fikri ve edebi akım
► Ommül Qura : Mekke’nin kuranda geçen ismi
► Sasanilerin son Yemen Valisi müslümanların ilk Yemen Valisi olmuştur: Bazan
► Müstazaf: Hz. Ebû Bekir in zor durumda olan 7 köleyi azat edip satın almasıdır. Bu 7 kişiye Müstazaf denir. Babası güçsüz kölelere para harcadığı için gereksiz bulduğunu söyleyince o bunu Allah rızası için yaptığını ifade etmiştir. Hz Ebu bekir in cömertliği Leyi suresinde geçer.
► Cerh Tadil’i sistemleştiren ilk adam-Taceddin es-Sübki.
► Ebu Süfyan Mekke’nin Fethiyle müslüman olmuştur
► Beytu’l Hikme-Abbasi halifesi Me’mun-ilk başkan İbn-i Miskeveyh.
► Safiy: ganimet üzerindeki komutanın hakkı. Peygamber Efendimiz Bedirde Safiy olarak Ebu cehilin devesini almıştır

► “Hasbunallahu ve nimel vekil” hz peygamber bu sözu niçin nerede söylemiştir ? Hendek savaşı sırasında Hz ömer gelerek beni Kureyzanin anlasmayi bozduğunu söyledi bunun üzerine peygamber Efendimiz bu sözü söyledi te önlemlerini aldı.
► Hudeybiye anlaşmasını Hz ali kaleme almistir
► Sulh yoluyla fethedilen yerler: fedek, Kudüs, tedmür
► Ganimetlerinin sadece hudeybiyede bulunanlar arasında dagitilacagi savaş : Hayber
► Bu şöyle de çıkabilir: sadece ashabus şecere, yahut sadece rıdvan beyatında bulunanlar
► Klasik tefsir ekolleri: mezhebi, işari, fıkhi
► Hz peygamber Mekke’nin fethine giderken Medine’de Ebu rum el-gifariyi vekil bırakmıştır
Hz peyg.Veda haccına giderken yerine Ebu Dücaneyi vekil bırakmıştr
Mekkenin fethinden sonra mekkeye vali tayin edilen Attab b.Esid
(Bu kısmı İslam tarihi kitabından düzenledim.ilginç olan kaynakta Ümmü mektum geçmiyor yada ben gözden kaçrdım)
► Hz peygamber Mekke’ye girdikten sonra hicabe ve sikaye disindaki hac görevlerini kaldırdığıni ilan etti
► Mekke Valisi: Attab b esid
► Cizye ayeti Tebuk seferi dönüşü nazil oldu
► Kendisi hayatta iken bütün aile fertleri İslama giren sahabe Hz Ebu bekir
► Halife olduğunda Hz Ebu bekir in ilk icraatı Ûsame ordusunun sefere gonderilmesi
► #lam tarihinde emirul muminin tabiri ilk defa Hz ömer için kullanilmistir
► Klasik tefsir ekolleri: mezhebi, işari, fıkhi
► Hz peygamber Mekke’nin fethine giderken yerine Ebu rum el gifariyi vekil birakti
► Markos ilk inci
► ::ağdaş tefsir ekolleri: konulu, içtimai
► Bilimsel tefsir ekolu : en önemli şahsiyet Gazali.

Evren insan ve canlılarla ilgili kevni âyetleri pozitif bilimlerin verileriyle tefsir etmedir. Çıkabilir
► Havatimus’suver: surelerin son cumleleri anlamında tefsir terimi
► Bakara ile ali İmran birlikte zehraveyn (çifte güller)
► Mubhematul Kuran : insan melek cin gibi varliklarin yahut bir topluluk ve kabilenin kuranda açıkça degilde zamirler, ismi mevsuller cins isimleri ile belirsiz bir şekilde zikredilmesi. (Sorulmamis bence çıkabilir)
► Israiliyatin tefsire girmesi tabiun dönemi
► Günümüze ulaşan ilk tefsir Mukatil b. Süleyman ın tefsiridir
► Istishab : bir zamanda sabit olan bir durumun aksini gösteren bi delil bulunmadikca gecerliliginin devamina hükmetmek
Örneğin kendisinden haber alinamayan birinin öldü haberi gelene kadar evlilik bağının devam etmesi.
Buna ekleme yapmak istiyorum.külli kaidelerden ‘beraati zimme asildir1 kaidesi istishabla alakalıdır daha öncede sorulmuş galiba
► Bir diğer ilkesi de eşyada aslolan ibahadir
► Bir diğer ilkesi de eşyada aslolan ibahadir
► Ahsen ul kasas diğer adıdır kissalarin en güzeli anlaminda(Baştan sona tek bir kıssa dan bahseden sure yusuf suresidir
► Sahib-i tertib : 6 vakit namazdan az kazası bulunan kişiye denir
► Kiyasin rükünleri
1 asıl
2 fer
3 aslın hükmü
4 illet
► Filtrede zenginlik şartı sadece hanefilerde vardır.
► Jkıni Haldunun mukaddimesini Türkçeye ilk kazandıran kişi: Ahmet Cevdet paşa

► ^İ0n Haldunun tarih anlayışı: ümran ilmi
► Ahlak felsefesinde örnek eser: ibn miskeveyh – tezhibul ahlak adlı eser.
Herkes ondan faydalanmis
► Farabi ve diger Filozoflar ahlaki siyaset in içinde ele almislar
► Birr: iman ibadet ahlaka ilgili bütün iyilikleri ifade eden kuran tabiri
► Tasavvuf düşüncesinin Osmanlı medrese kültürü bünyesine girmesi Davudi Kayseri ile birlikte olmuştur.
► Malikilere göre kurban büyük baş da olsa ortak kesilmez, caiz değildir.
► Filtrede zenginlik şartı sadece hanefilerde vardır.
► Jkıni Haldunun mukaddimesini Türkçeye ilk kazandıran kişi: Ahmet Cevdet paşa
► Ensab; Araplarda soy bilgisi
► Pavlus bugünkü Hristiyanlığın kurucusu sayılır
► Kur’an’da adı geçen tek sahabe; Zeyd b.Harise(Ahzab Suresi, 37.Ayet
► Hadislerde ihtilafı giderme yolları;
*Cem’ ve telif ^Tevakkuf *Nesh *Tercih
► Büyük günah işleyeni;
^Hariciler, tekfir eder.
*Murcie, Allah’a havale eder,
*Ehli sünnet, helal saymadikca günah işleyenler dinden çıkmaz ancak günah, imana zarar verir der.

Mu’tezile, iman ve küfür arasında kalır der.
► Medinedeki ilk vahiy katibi; Ubey b.Ka’b
► Ahyed; Tevratta, Hz.lMuhammed’in adı.
► Jkıni haldun ile gazzali ikisi organizmaci sorularda nasil ayirt ediyorsunuz
► Hadis kaynaklarına göre en son vefat eden sahabe; Ebu’t Tufeyl Amir el-Leysi
► Haram ayda savaş batn nahle hangi surede .cvp Bakara
► Mihne döneminde sürgün edilen Ahmed b. Hanbel
► Gazzalî; 1- Allah’ın küllileri bilip, cüz’îleri bilmediğini, 2- Âlemin ezelî olduğunu kabul etmeleri; 3- Cismanî haşrı kabul etmemeleri nedeniyle Fârâbî ve İbn Sînâ başta olmak üzere filozofları tekfir etmiştir.
► Hocam Ben Kutubi Sitteyi ilktercume Eden olarak İbrahim Canan die not almisim
► Peyg.Tebük dönüşü münafıkların fitne yuvası olan “mescid-i Dırar” adlı yapıyı yı ktırıyor(tevbe 9/107)
► Jkıni haldun ile gazzali ikisi organizmaci sorularda nasil ayirt ediyorsunuz?
Ibni haldunda organizma insanin dogusu buyumesi te ölmesi uzerine kurulu iken gazalinin organizmaci gorusu insandan ziyade insan organlari uzerinde agirliklidir ornegin polis ofke vicdan hakim savci vb…toplumun her bir gorevi bir organla ilişkili ibni haldunun daha genel iken gazali daha ozel
► Hocalarım 2 sorum olacaktı.
1- peygamberin kuranı tefsir etme şekillerini nasıl ayırt edebilirz? (müphem mücmel falan)
2- dini öğrenme dinden öğrenme din hakkında öğrenme bunları nasıl ayırt edebiliriz?
Mucmel ilave açıklama,mubhem ismi işaret cins isim açıklama,umm muhatab kısıtlama,mutlak uygulama kısıtlama
Dini öğrenme sadece bir din anlatılıyo ve o dinin inanırı yapmaya çalışıyo. Ders veren öğretmen o dine inanan biri olmalı. Dini öğrenmenin amacı dindar öğrenci yetiştirmek

için yapılır.
Din hakkında öğrenme:din dersi dinler tarihi gibi işlenir dindar yetiştirmeyi amaçlamaz. Öğrencilere herhangi bir dinin içeriğinin değil, din olgusunun dinlerin içeriklerinden örneklerle objektif biçimde sunulmasıdır.
Dinden öğrenme de; çocuğa ahlaki eğitim verilir. Din dersi diğer dersler gibi görünür. Eğitimsel çalışmalar içinde bi disiplin. Hocam
Mezhebi/doktriner din öğretimi; öğrencilerin tercih edilen din veya Mezhebi sevmeleri, öğrenmeleri te inanmalarıdır. Yani her mezheb kenditine göre doğru olanı öğretir.
Mezhep merkezli dinlerarası açılımlı din öğretimi; öğrencilere farklılıklarla yaşamatı öğretmek amaç.
Mezheplerüstü din öğretimi; aynı dine mensup olup farklı yorum ve uygulamaları benimseyen insanların temel kaynaklardaki birlikteliklerini okul ortamında doğru bir şekilde öğretmek. Yani İslam dinini bütün olarak anlatmak ana konulardan, mezheplere girmeden bölmeden.
Mezheplerarası din öğretimi; aynı öğrenme ortamında farklı mezhebe bağlı öğrenciler kendi mezhepsel anlayışlarını ortama taşımaları.
Fenomolojik din öğretimi; herhangi bi dini tercih edilmeye telkin etmeden çeşitli dini fenomenler hakkında birlikte konuşacaklardır.
► Ontolajik, teolojik ve kozmolajık bunları hep karıştırıyorum. Kısaca açıklayabilen var mı?
Ontolojik; Allah’ın varlığını yine Allah ile açıklıyor yetkin varlık düşüncesi bizde dogustandir.
Kozmolojik
– Hudus; Sonradan yaratma her yaratilanin bir yaratıcıya ihtiyacı vardır.
-imkan delili; Evrende herşey sonradan yaratılmıştır bu yaratılanlar olmayabilirdide. O halde bunların yaratılmasını isteyen bir güç kuvvet var o da Allah tır.
Teleolojik
– inayet/uygunluk; Alemde yaratılan herşey insanın yaşamı için uygun bir halde, gece gündüz güneş herşey adeta insan için bu uygunluğu ahengi yaratan Allahtir.
– Gaye Nizam ; Evrendeki herşey belli bir nizam ve intizam halinde kusursuz bir işleyiş var bu düzeni sağlayan Allah’tır.
(Anladığım kadarıyla böyle eksik vardır illaki.)

DHBT Okulu - Instagram Hesabı
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

2024 DHBT VIP Hazırlık Paketi