dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

Mezheplerin Ortaya Çıkış Nedenleri – İslam Mezhebler Tarihi

Mezheplerin Ortaya Çıkış Nedenleri – İslam Mezhebler Tarihi
31.08.2021

Makale/Makalât: (eser)

♦ Eş’ari – Makâlatu’l-İslamiyyin ♦♦♦ Milel ve Nihal:
♦♦♦ Abdülkerim Şehristâni – el-Milel ve’n-Nihal

♦♦♦ Mezheplerin Ortaya Çıkış Nedenleri:

♦ 1. Siyasi nedenler:

♦ Gadir-i Hûm Olayı ♦♦♦ Kırtas Olayı
♦ Halife seçimi
♦ Hz. Osman dönemindeki ihtilaflar
♦ İç Savaşlar (Cemel – Sıffın – Kerbelâ)
♦♦♦ İmamet / Hilâfet meselesi
♦♦♦ Mezheplerin İmamet Görüşleri ♦♦♦ Ehl-i Sünnet: İmanî bir konu değildir.
♦♦♦ Dini-akli delille seçilir.
♦♦♦ Maturidilik: Seçim ve ittifak ile olur.
♦♦♦ Kureyşli olma şartı vardır.
♦ Beni Haşim’den olma şartı aranmaz.
♦♦♦ Eş’arilik: İmam seçmek vaciptir.
♦♦♦ Hariciler: İmam seçmek caizdir.
♦♦♦ Kureyşlilik zorunlu değildir.
♦♦♦ Köle bile olabilir.
♦♦♦ İmam âdil -âlim- zâhid olmalıdır.
♦♦♦ Olmazsa azledilir.
♦♦♦ Şia: İmam seçme farzdır. Ehl-i Beytin hakkıdır.

♦♦♦ Nas ile tayin edilmiştir. İmam seçme rükündür. ♦♦♦ Kureyşli ve Beni Haşim’den biri olmalıdır.
♦ Mutezile: İmam seçme caizdir, mümkündür.
♦♦♦ Kureyşlilik şart değildir, tercihen olabilir.
♦♦♦ Efdâl olan imam olmalıdır

DHBT Okulu - Instagram Hesabı
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Eğitim Paketi - 5. Grup