dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

Din Felsefesi Çıkmış Alan Soruları

Din Felsefesi Çıkmış Alan Soruları
15.09.2021
DİN FELSEFESİ ÇIKMIŞ ALAN SORULARI

1)       – Tanrı, âlemi var etmiştir ancak ona müdahale etmemektedir.

–           Evrende mutlak bir determinizm vardır.

–           İnsan için akıl yeterli olup vahye ihtiyaç yoktur.

Bu görüşler, aşağıdaki Tanrı tasavvurlarından hangisine aittir?

A)        Panteizm

B)        Panenteizm

C)        Politeizm

D)       Teizm

E)     Deizm         Cevap:    E

2)       Spinoza, aralarında hiçbir ortaklık olmayan iki şey arasında nedensellik ilişkisinden söz edilemeyeceğini ileri sürmüştür. Ona göre Tanrı, özünden kaynaklanan bir zorunlulukla eylemde bulunmaktadır; bu durumda her şeyin Tanrı’dan zorunlu olarak çıktığı, Tanrı ile evrenin özdeş olduğu ortaya çıkmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu yaklaşıma yöneltilen eleştirilerden değildir?

A)       Uhrevi ceza ve ödül anlamsız hale gelir.

B)       İnsanın hürriyeti ortadan kalkar.

C)       Yaratıcı – yartılmış ayrımı yapılamaz.

D)      Tanrı’nın kudreti sınırlandırılmış olur.

E)    Tanrı’nın aşkınlığını yok sayar.   Cevap: D

3)       Bazı düşünürler Tanrı’nın varlığını “Tanrı” kavramının tahlilinden hareketle temellendirmeye çalışmışlardır. Buna göre, Tanrı kendisinden daha mükemmeli düşünülemeyen varlıktır. Aziz Anselmus bunu şu şekilde dile getirmiştir: “Tanrı ile en yüksek derecede kemale sahip bir varlığı kastetmekteyiz. Varlık bir kemaldir, öyleyse Tanrı vardır.”

Bu parçada Tanrının varlığı, aşağıdaki delillerden hangisiyle temellendirilmiştir?

A)        Kozmolojik Delil

B)        Ontolojik Delil

C)        Dini Tecrübe Delili

D)       Teleolojik Delil

E)       Ahlak Delili         Cevap: B

4)       Tanrı’nın en temel vasfı; maddi olmayan, biricik, eşsiz bir varlık olmasıdır. O, dış dünyadaki herhangi bir varlık gibi maddi olarak düşünülemez ve biçimlendirilemez. Tanrı zamanın ve mekânın dışında olan aşkın bir faildir. O, etkin bir neden olarak fiillerinin sonuçları ile her yerde ve her şeyde hazırdır.

Bu parçada anlatılan Tanrı tasavvuru aşağıdakilerden hangisiyle nitelenebilir?

A)       Politeist

B)       Panteist

C)       Panenteist

D)      Teist

E)   Deist Cevap:   D

 

5)       Wittgenstein’in dil oyunları teorisine göre her alan kendine ait bir anlam üretir. Dolayısıyla her bir kelimenin anlamı belli bir kullanımda, belli bir oyunda belirginleşi. Din dili, tıpkı futbol dili, ekonomi dili, siyaset dili gibi bu oyunlardan bir tanesidir?

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)       İnsanlar oyun oynamaktan kaçınamazlar.

B)       Gerçeklik ile oyun arasında bir ilişki vardır.

C)        Dinde kullandığımız dil gerçekliği resmetmektedir.

D)       Dil oyunları realist bir bakış sunmaktadır.

E)        Anlam; bağlam ve kullanıma göre değişir.

Cevap:E

6)       İnsan, hissi ve maddi her şeyye bakınca görür ki, o şey belli bir şekilde ve belli bir miktarda ortaya konulmuştur. Bütün bu hususlar o şeyden beklenen menfaate ve gayeye uygundur. Belli bir menfaatin mevcut olması için bütün bu şeylerin yekdiğerine uygunluğunun tesadüf olması mümkün değildir. İşte bundan kesin bir şekilde anlaşılıyor ki o şeyi yapan bir Yaratıcı, bir sanatkar vardır. O da Allah’tır.

Bu ifadelerle, İbn Rüşd’ün Tanrı’nın varlığıyla ilgili aşağıdaki delillerden hangisini savunduğu söylenebilir?

A)        İnayet

B)        Ontolojik

C)        Dini Tecrübe

D)       Ahlak

E)       Fıtrat                     Cevap:    A

7)       Descartes “Ressamın yaptığı resme, heykeltıraşın yaptığı heykele imzasını atması gibi Tanrı benim zihnime mükemmel varlık kavramını koymuştur.” derken Tanrı’nın bilinmesini doğrudan bilinç ile ilişkilendirmiştir.

Bu yaklaşım tanrının varlığıyla ilgili aşağıdaki kanıtlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A)       Ontolojik

B)       Dini Tecrübe

C)        Teleolojik

D)       Kozmolojik

E)      İmkân  Cevap:                  A

8)       Tanrı anlayışları arasında;

•          Tanrı-alem ikiliğini ortadan kaldıran,

•         Tanrı’nın her şeyi ihtiva ettiğini ve O’nun her şey olduğunu savunan

•         Var olan her şeyin aslında Tanrı’nın farklı tezahürleri olduğunu ileri süren

tasavvur aşağıdakilerden hangisidir?

A)        Teizm

B)        Ateizm

C)        Panteizm

D)       Deizm

E)   Panentezim    Cevap: C

 

DHBT Okulu - Instagram Hesabı
Yorumlar

  1. Ayşegül dedi ki:

    Tşk ederiz güzel sorular cvp altta olmasa daha da ii olur

2024 DHBT VIP Hazırlık Paketi