dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

ÇİN DİNLERİ – DİNLER TARİHİ

ÇİN DİNLERİ – DİNLER TARİHİ
04.09.2021

   1.KONFÜÇYANİZM

❖       MÖ 5. ve 6. yy’da Çin’de ortaya çıkan bir dindir.

❖       Kurucusu Konfüçyüs’tür.

❖       Çin’deki yasal dinlerden değildir.

❖       Fakat Çin’de yaygındır.

❖       Geleneksel Çin Şinizmi’nin kurumsallaşmasıdır.

❖       Konfüçyüs’ün Görüşleri:

❖       Daha çok akla hitap metodunu kullanmıştır.

❖       Metafiziği reddeder. Ahlak temelli bir dindir.

❖       Ülkedeki krallarla görüşür fakat itibar edilmez.

❖       Sosyal düzen- sağlam toplum inşası için çalıştı.

❖       Devletin mutluluğu = kişinin mutluluğu

❖       Dini yöneticilere tavsiye olarak sunmuştur.

❖       Dinin Özellikleri:

❖       Atalar kültü ve Ruhlar din için önemlidir.

❖       Evlenmemek ve çocuk bırakmadan günah sayılır.

❖       Yaratılış: Evrende önceleri kaos vardır.

❖       Yaratılış Yin-Yang ilkesine dayanır.

❖       İkisi birbirine tesir ederek önce elementler sonra da evren yaratılmıştır.

❖       Gaye: Erdemli ve üstün insan yetiştirmek.

❖       Önemli olan soyluluk değil erdemdir.

❖       İnanç: Erdem ve ahlak önemlidir.

❖       Metafizik yoktur.

❖       Tanrı: Tien (monoteist)

❖       Ahiret: Söz edilmez.

❖       Ritüel: Göğe ta’zim, atalara saygı vardır.

❖       Ruhban sınıfı yoktur.

❖       Tütsü yakılır. Toplu yemek vardır.

❖       Mezarlara kurban ve hediye sunulur.

❖       Mezhebler: Zu-Ksi (Mistik öğreti)

❖       Vang – Y ang – Ming (rasyonel öğreti)

❖       İdeal Devlet: Bilge kralın yönettiği devlettir.

❖       Beş Üstün Özellik: İsraf, açgözlülük, gurur, zor görev yükleme ve korkutucu olmamak

❖       Dört Kötü Özellik: Zulüm, baskı, gaddarlık ve yersiz davranış olması

❖       Kutsal Metin:

❖       a.Beş Klasik:

❖       Tarih (Şu-King) – Değişiklikler (Yi-King)

❖       Şiirler (Şi-King) – Âyinler (Li-King)

❖       Güz ve Bahar (Ch’un Ch’iu)

❖       b.Dört Kitap:

❖       Konuşmalar (Lun-Yu) – Büyük bilgi

❖       Orta Yol Doktrini – Mensiyus’un sözleri

❖       Beş Temel İlişki

❖       1.İdareci – Tebaa

❖       2.Ebeveyn – Çocuklar

❖       3.Koca – Eş

❖       4.Büyük – Küçük Kardeş

❖       5.Büyük – Küçük Arkadaş

❖       (Rol model – uyum- itaat – karşılıklık)

   Konfüçyüs’ün Görüşleri:

❖       Daha çok akla hitap metodunu kullanmıştır.

❖       Metafiziği reddeder. Ahlak temelli bir dindir.

❖       Ülkedeki krallarla görüşür fakat itibar edilmez.

❖       Sosyal düzen- sağlam toplum inşası için çalıştı.

❖       Devletin mutluluğu = kişinin mutluluğu

❖       Dini yöneticilere tavsiye olarak sunmuştur.

❖       Dinin Özellikleri:

❖       Atalar kültü ve Ruhlar din için önemlidir.

❖       Evlenmemek ve çocuk bırakmadan günah sayılır.

❖       Yaratılış: Evrende önceleri kaos vardır.

❖       Yaratılış Yin-Yang ilkesine dayanır.

❖       İkisi birbirine tesir ederek önce elementler sonra da evren yaratılmıştır.

❖       Gaye: Erdemli ve üstün insan yetiştirmek.

❖       Önemli olan soyluluk değil erdemdir.

❖       İnanç: Erdem ve ahlak önemlidir.

❖       Metafizik yoktur.

❖       Tanrı: Tien (monoteist)

❖       Ahiret: Söz edilmez.

❖       Ritüel: Göğe ta’zim, atalara saygı vardır.

❖       Ruhban sınıfı yoktur.

❖       Tütsü yakılır. Toplu yemek vardır.

❖       Mezarlara kurban ve hediye sunulur.

❖       Mezhebler: Zu-Ksi (Mistik öğreti)

❖       Vang – Y ang – Ming (rasyonel öğreti)

❖       İdeal Devlet: Bilge kralın yönettiği devlettir.

❖       Beş Üstün Özellik: İsraf, açgözlülük, gurur, zor görev yükleme ve korkutucu olmamak

❖       Dört Kötü Özellik: Zulüm, baskı, gaddarlık ve yersiz davranış olması

❖       Kutsal Metin:

❖       a.Beş Klasik:

❖       Tarih (Şu-King) – Değişiklikler (Yi-King)

❖       Şiirler (Şi-King) – Âyinler (Li-King)

❖       Güz ve Bahar (Ch’un Ch’iu)

❖       b.Dört Kitap:

❖       Konuşmalar (Lun-Yu) – Büyük bilgi

❖       Orta Yol Doktrini – Mensiyus’un sözleri

❖       Beş Temel İlişki

❖       1.İdareci – Tebaa

❖       2.Ebeveyn – Çocuklar

❖       3.Koca – Eş

❖       4.Büyük – Küçük Kardeş

❖       5.Büyük – Küçük Arkadaş

❖       (Rol model – uyum- itaat – karşılıklık)

❖       Konfüçyüs’ün Görüşleri:

❖       Daha çok akla hitap metodunu kullanmıştır.

❖       Metafiziği reddeder. Ahlak temelli bir dindir.

❖       Ülkedeki krallarla görüşür fakat itibar edilmez.

❖       Sosyal düzen- sağlam toplum inşası için çalıştı.

❖       Devletin mutluluğu = kişinin mutluluğu

❖       Dini yöneticilere tavsiye olarak sunmuştur.

❖       Dinin Özellikleri:

❖       Atalar kültü ve Ruhlar din için önemlidir.

❖       Evlenmemek ve çocuk bırakmadan günah sayılır.

❖       Yaratılış: Evrende önceleri kaos vardır.

❖       Yaratılış Yin-Yang ilkesine dayanır.

❖       İkisi birbirine tesir ederek önce elementler sonra da evren yaratılmıştır.

❖       Gaye: Erdemli ve üstün insan yetiştirmek.

❖       Önemli olan soyluluk değil erdemdir.

❖       İnanç: Erdem ve ahlak önemlidir.

❖       Metafizik yoktur.

❖       Tanrı: Tien (monoteist)

❖       Ahiret: Söz edilmez.

❖       Ritüel: Göğe ta’zim, atalara saygı vardır.

❖       Ruhban sınıfı yoktur.

❖       Tütsü yakılır. Toplu yemek vardır.

❖       Mezarlara kurban ve hediye sunulur.

❖       Mezhebler: Zu-Ksi (Mistik öğreti)

❖       Vang – Y ang – Ming (rasyonel öğreti)

❖       İdeal Devlet: Bilge kralın yönettiği devlettir.

❖       Beş Üstün Özellik: İsraf, açgözlülük, gurur, zor görev yükleme ve korkutucu olmamak

❖       Dört Kötü Özellik: Zulüm, baskı, gaddarlık ve yersiz davranış olması

❖       Kutsal Metin:

❖       a.Beş Klasik:

❖       Tarih (Şu-King) – Değişiklikler (Yi-King)

❖       Şiirler (Şi-King) – Âyinler (Li-King)

❖       Güz ve Bahar (Ch’un Ch’iu)

❖       b.Dört Kitap:

❖       Konuşmalar (Lun-Yu) – Büyük bilgi

❖       Orta Yol Doktrini – Mensiyus’un sözleri

❖       Beş Temel İlişki

❖       1.İdareci – Tebaa

❖       2.Ebeveyn – Çocuklar

❖       3.Koca – Eş

❖       4.Büyük – Küçük Kardeş

❖       5.Büyük – Küçük Arkadaş

❖       (Rol model – uyum- itaat – karşılıklık)

Beş Erdem:

♦         Ciddiyet – Cömertlik – Samimiyet

♦         Çalışkanlık – Nezaket

♦♦♦ Junzi: Beyefendi demektir.

♦         Ren: Doğru davranış, erdem, Mükemmel Rab

♦         Sembol: Yin – Yang ve Su (hayatın kaynağı)

♦         Kutsal Mekan:

♦         Qufu (tapınak – Kon. doğum yeri)

♦         Yayıldığı Yerler: Çin,, Kore, Vietnam, Tayland, Tayvan ve Japonya

♦         2.TAOİZM:

♦         Çin’de ortaya çıkmıştır.

♦♦♦ Konfüçyanizm’e tepki olarak doğmuştur.

♦         Kurucusu Lao Tzu (Laozi) dur.

♦         Özellikleri:

♦         Milli din özelliği taşır.

♦         Budizmden alıntı yapılmıştır.

♦♦♦ (Meditasyon – Sangha)

♦♦♦ Heykeller önemlidir.

♦         Mutluluğa ulaşma, başkasını mutlu etmektir.

♦♦♦ Hedef: Tabiatın yolunu izlemektir.

♦         İnanç: Mistizm

♦         Tanrı: Politeist

♦         Kuan-Ti (Savaş T.) – Shin (Zenginlik T.)

♦         Tao yaratıcı değildir.

♦♦♦ Alem yaratılmadan önce Tao vardı.

♦         Tao tapınılmaz, bilinemez, isimsizdir, her şeyi değiştiren güçtür.

♦         Tao merkezli monoteist inanış da vardır.

♦         K.Kitap: Tao – Te- King (Tao ve erdemi)

♦         Mezhepler:

♦♦♦ Simyacı ekol -Mistik ekol -Ferdiyetçi ekol ♦♦♦ Legalistik ekol -Ch’an mezhebi

♦♦♦ Temel İlke: Wu-wei; Tao’nun kendisi için hiç hareket etmediği halde evrende uyumlu bir hareket ve işleyiş vardır.

♦         Mutlak sükûnet, eylemsizlik

♦♦♦ Ritüel: Mistik yaşam, büyü, yoga, meditasyon,

Tao ile bir olma, Wu-vei, Rahiplik Teşkilatı

♦         İbadetlerin gayesi mutluluğa ulaşmaktır.

♦         Mabed:

♦♦♦ Miao – Kung (manastır)

♦         Kuan (manastır mabedi)

♦         Örnek İnsan:

İyi, merhametli, sadık, dürüst, mütevazi

♦   İnsanın Görevi: Tao’yu yüceltmek ve övmektir.

♦       Semboller:

♦       a.Yin ve Yang evrenin ve doğanın işleyişi

♦       İnsanlık tarihinin bilinen tüm bilgi ve dini kaynaklarının üzerinde etkisi olmuştur.

♦       Zıtlığı temsil eder. (Görecelik İlkesi)

♦       b.Su yolu

♦       Kutsal Mekan:

♦                     Tapınakların olduğu beş dağ (ölümsüzlük yeri)

♦       Yayıldığı Yerler: Çin,

♦       Tayvan, Hong Kong, Kore

♦       Japonya, Vietnam

DHBT Okulu - Instagram Hesabı
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 2. Grup