dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

DİN- KELÂM – AKÂİD

DİN- KELÂM – AKÂİD
03.09.2021

Din: Akıl sahibi insanları, kendi iradeleriyle
hayırlı olan şeylere götüren ilahi kanunlardır.

❖ Borç – ceza – yükümlülük – itaat – ceza

❖ Mükafat – örf – adet – hüküm – usul Dinin Kaynakları

A. Vahiy Temelli

❖ B. Evrim Temelli l.Naturizm – Max Müller

2. Animizm – Edward Tylor

3. Atalar Kültü – Herbert Spencer

4. Totemizm – Emile Durkheim
5. Büyü – Frazer
Dinde Bilgi Kaynakları
1. Haber-i Sâdık
2. Havâss-ı Selime
3.Akıl

❖ Bilginin Dereceleri

❖ İlme’l-yakîn (nasslar – akıl) Ayne’l-yakîn (deney – gözlem)
❖ Hakka’l-yakîn (his – yaşama)
❖ Bilgi Çeşitleri
❖ Kadim Bilgi
❖ Hâdis Bilgi
❖ Bedihî / Zaruri / Izdırâri Bilgi (akla gelen)
❖ Şüpheli / Hatabi Bilgi
❖ İstidlâlî / İktisâbi / Nazari Bilgi (araştırma)
❖ Vehbî Bilgi
❖ Kesbî Bilgi

❖ Gazali’ye Göre İlimler

❖ A.Aklî
❖ B.Dinî
❖ l.Küllî ( Kelam / Dinin Temeli)
❖ 2.Fer’î

❖ Kelamı bazı kişiler gerektiği kadar öğrenmeli. Kelam ilminin bazı zararları olabilir.
❖ Fıkıh ilmi pratikte daha önemlidir.
❖ Taftazâni’ye göre kelam ilmi Eşrafü’l-İlm’dir.
❖ Kelam’a Usulu’d-Din, Fıkıh’a Furuu’d-Din
denilir.

❖ Tanrı Tanımına Göre Dinler

❖1.Monoteist Dinler
❖ 2.Politeist Dinler
❖ 3.Düalist Dinler
❖ 4.Tanrı Konusu Açık Olmayan Dinler
❖ (Budizm, Şintoizm vb.)
❖ Genel Tasnife Göre Dinler
❖ l.İlkel Dinler (Ga, Dinka)
❖ 2.Milli Dinler
❖ 3.Dünya Dinleri

İslam Alimlerine Göre Dinler

1.Hak Dinler
2.Muharref Dinler
3.Bâtıl Dinler

Akaid: Akide, akd, düğüm atmak, bağlamak Kelam’ın Diğer İsimleri

1.Fıkh-ı Ekber
2.Tevhid ve Sıfat İlmi (konu)
3.Nazar ve İstidlâl İlmi (yöntem)
4.Kelam
5. Akâid
6. Usul-i Din
Usul-i Selâse
l.İlâhiyat
2.Nübüvvet
3.Sem’iyyât
Mesâil: Kelamdaki ana konular
Vesâil: Kelamdaki yardımcı konular

DHBT Okulu - Instagram Hesabı
ETİKETLER: , ,
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Eğitim Paketi - 5. Grup