dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

MELEKLERE İMAN – KELÂM – AKÂİD

MELEKLERE İMAN – KELÂM – AKÂİD
04.09.2021

Meleklere İman:
Melek; haberci, elçi, güçlü, kuvvetli, yöneten
gibi anlamlara gelir.
Gaybı bilmezler.
Mahiyeti bilinmeyen kanatları vardır.
Meleklerin Görevleri
Cebrâil (as):
İbranice Gabriel, Cebr, Allah’ın kulu, Allah’ın gücü

Kitab-ı Mukaddes’te ismi geçer.
Dinimizde Ruhu’l-Kuds, Ruhu’l-Emin, Cibril,
Ruh ve Rasül gibi isimleri vardır.
Ünvanları: Ruhullah, Hâdimullah, Namusu
Ekber, Ruhu’l-Azam, Faal Akıl
Dıhyetü’l-Kelbi

Mikâil (as):
İbranice’de «Kim Tanrı gibidir?» anlamındadır.
Allah’ın kulcağızı demektir.
Koruyucu melektir.
K.Mukaddes’te ismi geçer.
İblis’in ordusuna karşı çıkan baş melek.
Gök ordusunun reisi.
İslam’da ise rızık, tabiat olayları, hastalık, şifa,
rahmet, bereket gibi işlerden sorumlu melektir.

İsrâfil (as):
İbranice’de Rahmanın kulu
K.Kerim’de «Münâdi»
Sura üfleme görevi Nâkûr (üflenecek boru)

Azrâil (as):
İbrani’ce Yahve’nin meleği.
Rab ile Beni İsrail arasındaki diyaloğu sağlar.
K.Kerim’de «Melekü’l-Mevt» olarak geçer. Münker – Nekir: Sual melekleri
Müminler için «Mübeşşir – Beşir» melekleri
Hafaza / Kiramen Kâtibin (Değerli yazıcılar)
Hamele-i Arş / Kerrâbiyyun
Hazene-i Cennet ve Cehennem
Rıdvan ve Mâlik
Mukarrebun / İlliyyun
Müdebbirât Melekleri (Kainatın idaresi)
Seyyâhun
Hârut – Mârut

K.Kerim’de İsmen Geçen Melekler
Cebrâil (as)
Mikâil (as)
Kirâmen Kâtibin / Hafaza Melekleri
Hamele-i Arş
Mukarrebun
Hârut – Mârut
İsrafil = Münâdi Azrail = Melekü’l-Mevt
Cinler: Hava ile karışık alevli ateş
Rasülü’s-Sakaleyn
İnsanlara benzer bazı özellikleri vardır. Gaybı bilmezler.
Hz.Süleyman devri
İfrit: Zeki, kurnaz, güçlü, zararlı gibi özelliklere
sahip olan cinlerin reisi.
Azâim: Cinleri itaat altına almayı öğreten ilim.
Cân: Cinlerin atası, cin türü
İstirâk-ı Sem’: Şeytan ve cinlerin haber
öğrenmek amacıyla kulak kabartmaları.
Şeytan: Yalın ateşten yaratıldı.
Uzaklaşmak, haktan ayrılmak, muhalefet etmek
Temessül olabilir (Bedir – Süreka – Cesaret)
Azâzil (tek) İblis (tek)
Tağut, cân, ifrit, mârid (inatçı), garur (aldatan), adüvvün mübin, hannâs, mel’un, sağir, kafir, racim.

DHBT Okulu - Instagram Hesabı
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 2. Grup